Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Przeciw przemocy wśród dzieci i młodzieży

Aby przeciwdziałać zjawiskom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, specjaliści z częstochowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzą zdalne spotkania edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Od listopada ubiegłego roku odbyło się dziesięć spotkań prowadzonych w formie zdalnej dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i pedagogów oraz rodziców przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 436 osób. Omawiane zagadnienia dotyczyły rozpoznawania i radzenia sobie z trudnymi emocjami i zachowaniem pojawiającymi się u dzieci, w tym również u uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz ADHD. Tematy, jakie poruszano poświęcone były m.in. cyberprzemocy i postępowaniu z dzieckiem zarówno jako ofiarą jak i sprawcą przemocy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z psychoterapeutami dotyczące pomocy dzieciom w sytuacji kryzysu, sposobów wsparcia dla uczniów wykazujących lęk przed szkołą oraz depresji u młodzieży. Materiały ze spotkań są dostępne na stronie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie.

Równolegle do spotkań realizowanych dla nauczycieli, pedagogów i rodziców, w ramach projektu odbywają się spotkania online dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz specjalnych, prowadzone przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w zakresie przeciwdziałania agresji w szkole, cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz dopalaczy i innych substancji zabronionych. Do końca grudnia w spotkaniach wzięło udział 1642 uczniów z 22 częstochowskich szkół.

Wciąż istnieje możliwość zgłoszenia klas na spotkania, których termin można ustalić kontaktując się z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie. W zależności od warunków epidemicznych kolejne zaplanowane w projekcie zadania odbędą się z wykorzystaniem platformy MS Teams bądź w formie stacjonarnej.

Na początku stycznia zostały również ogłoszone dwa konkursy w dwóch różnych grupach wiekowych. Dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej jest to konkurs plastyczny pod hasłem „Pozytywnie zakręceni w cyberprzestrzeni” natomiast dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych konkurs na krótki spot filmowy ,,Bezpieczny świat we mnie i wokół mnie”. Regulaminy zostały przesłane bezpośrednio do wszystkich częstochowskich szkół. Zamieszczone są też na stronie internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie.

Projekt ,,Częstochowa wolna od przemocy”  trwający od listopada 2020 roku do czerwca 2021 roku realizuje Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content