Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Powracamy do tematu: Czy byli prezesi zapłacą za straty spółki?

Przed sądem w Częstochowie już od kilku lat toczy się postępowanie przeciwko poprzedniemu zarządowi Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (wysypisko śmieci w Sobuczynie) w osobach: Jan Szyma, Krzysztof Łoziński i Mirosław Matyszczak. Zdaniem obecnych władz spółki od 2008 do 2012 roku nieprawidłowo naliczono podatek VAT za przyjmowanie odpadów do składowania. Jeśli aktualny zarząd nie myli się, to oznacza, że poprzedni zarząd źle rozliczał się z urzędem skarbowym, a tym samym działał na szkodę i to znacznych rozmiarów na rzecz spółki, narażając ją tym samym na straty. Mowa o niebagatelnej kwocie (tylko samych odsetek) – około 800 tysięcy złotych.

CzPK w 2012 roku (we wcześniejszych latach też) naliczało opłaty od firm, które odbierały odpady od mieszkańców (wówczas obowiązywał stary system, w 2013 weszła w życie nowa ustawa zwana „śmieciową” i system uległ zmianie). Każdy samochód, przywożący nieczystości do Sobuczyny wjeżdżał na wagę. Po zważnieniu ładunku CzPK wystawiało fakturę (z VAT-em) właścicielowi firmy. Jednym z elementów całej kwoty była opłata za składowanie śmieci.

Od 2008 roku do października 2012, CzPK nie odprowadzało jednak podatku VAT właśnie za składowanie odpadów na wysypisku. W tym samym roku spółka dokonała korekt rozliczeń z urzędem skarbowym o zaległy VAT wraz z odsetkami za zwłokę. Obecny zarząd CzPK uważa, że niewłaściwe naliczanie podatku było działaniem na szkodę spółki, gdyż naraziło ją na straty, pokrycia odsetek w wysokości około 800 tysięcy złotych, za co odpowiedzialność ponosi były zarząd CzPK: Jan Szyma, Krzysztof Łoziński i Mirosław Matyszczak. Rzecz jasna, sam podatek VAT tak czy inaczej spółka musiałaby fiskusowi zapłacić, ale gdyby zrobiła to na czas nie urosłyby odsetki za zwłokę.

Powracamy do zapomnianego nieco tematu sprawy sądowej przeciwko byłemu zarządowi CzPK. Nasza Redakcja zwróciła się do spółki z pytaniami o przebieg postępowania:

* Na jakim etapie jest sprawa sądowa?

* Czy stanowisko którejkolwiek ze stron uległo zmianie?

* Jaki termin zakończenia sprawy przewiduje CzPK? 

Odpowiedź CzPK:

„W dniu 27.10.2016 roku zostały złożone pozwy o zapłatę odszkodowania na rzecz spółki Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. przeciwko byłym członkom zarządu tj. przeciwko Janowi Szymie, Krzysztofowi Łozińskiemu oraz Mirosławowi Matyszczakowi. Pozwani wnieśli o oddalenie żądań zgłoszonych przeciwko nim. Obecnie słuszność roszczeń podniesionych w pozwach o zapłatę przez spółkę Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. przeciwko ww. byłym członkom zarządu jest przedmiotem badania przez rozpoznające sprawę sądy I instancji, które prowadzą postępowania dowodowe. Jedno z postępowań pozostaje zawieszone w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie pozostałych dwóch.
W toku prowadzonych postępowań sądowych stanowiska zajmowane przez ich strony pozostają niezmienne. Spółka Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. żąda od byłych członków zarządu zapłaty odszkodowania w wysokości wskazanej w pozwach, a byli członkowie zarządu domagają się oddalenia tych żądań w całości.
Znaczny stopień skomplikowania i konieczność prowadzenia szerokiego postępowania dowodowego, w tym zasięganie opinii biegłych sądowych, mają wpływ na czas trwania toczących się postępowań. W chwili obecnej spółka Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. nie jest w stanie przewidzieć terminu zakończenia toczących się postępowań, które będą zależały w dużej mierze od przebiegu dalszego postępowania dowodowego w poszczególnych sprawach oraz działań organizacyjnych podejmowanych przez poszczególne Sądy.
Robert Kalinowski, prezes CzPK i Bartłomiej Sabat, wiceprezes CzPK.”

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content