Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Polska 2050 – o zmianach w podatkach w Częstochowie i program gospodarczego dobrobytu kraju

* W połowie listopada pod urzędem miasta Częstochowy odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowo uchwalonym podatkom lokalnym na 2023 rok. Zgromadzeni liderzy trzech lokalnych organizacji krytycznie odnieśli się do uchwalonych podwyżek, a także przedstawili petycję do Rady Miasta Częstochowy, w której wzywają do wycofania się z nich przez miasto i pozostawienie stawek na tegorocznym poziomie.* Tym razem postaramy się przybliżyć program gospodarczy partii Polska 2050, przygotowany przez Instytut Strategie 2050. Opiera się on na założeniu potrzeby zbudowania sprawnego państwa, opartego na zasadzie społecznej gospodarki rynkowej. Warunkiem istnienia takiego państwa jest praworządność i solidarność społeczna oraz wypracowanie pomysłu dla Polski na okres całego pokolenia, a nie tylko kadencji. Jest to również jeden z elementów budowy Polski na miarę XXI wieku. Polski demokratycznej, solidarnej, zielonej. Polski bezpiecznej.

Polska 2050 o zmianach w podatkach lokalnych w Częstochowie

– W czasie kryzysu po pandemii SARS-Covid, olbrzymich wzrostów cen energii, ciepła, paliw, a także postępującej inflacji, która w przyszłym roku może osiągnąć 20% – uchwalone przez Radę Miasta na 2023 rok podwyżki stawek podatku od nieruchomości dla mieszkańców miasta oraz lokalnych firm są kolejnym znaczącym obciążeniem dla wszystkich miejskich podmiotów.
Magistrat może w przyszłym roku zabrać z kieszeni nas wszystkich dodatkowo nawet ponad 20 milionów złotych! Wzrost przychodów miasta związany z tymi podwyżkami nie uzasadnia tak drastycznych podwyżek, a może być istotnym elementem przyczyniającym się do zubożenia częstochowian – zarówno gospodarstw domowych, jak i lokalnych przedsiębiorców – Piotr Strach, Polska 2050 Szymona Hołowni w Częstochowie.

– Co robi władza, gdy w budżecie brakuje kasy? Wyciąga ją z kieszeni mieszkańców. Zamiast pomyśleć jak w trudnym czasie pomagać ludziom serwują nam kolejną podwyżkę. Były bilety MPK, czynsze, opłata parkingowa, teraz czas na podatki. To kolejny przejaw tego, że rządząca w mieście ekipa nie liczy się z mieszkańcami.
Przyczyn braku pieniędzy jest wiele, ale wśród nich są też marne zarządzanie i błędne decyzje. Dlaczego my mieszkańcy mamy za to płacić? – Krzysztof Świerczyński, Stowarzyszenie Mieszkańcy Częstochowy.

– Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć: zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, jakie będą efekty naszego dzisiejszego wystąpienia pod urzędem miasta Częstochowy. Nie mamy złudzeń. Wiemy, że wchodzimy w okres spowolnienia gospodarczego, a za chwilę może nawet w okres recesji!
Rok 2023 będzie dla nas wszystkich rokiem trudnym, rokiem wyrzeczeń dla większości z nas. Mamy prawo oczekiwać rozwagi od prezydenta, radnych na czele z jej przewodniczącym. Mamy prawo oczekiwać zrozumienia i szukania takich rozwiązań które będą rozsądnym kompromisem pomiędzy potrzebami miasta a możliwościami płatniczymi podatków lokalnych mieszkańców naszego miasta w tym, uwzględniającą trudną sytuacją wielu prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli do tego weźmiemy pod uwagę utrudnienia w poruszaniu się po naszym mieście, co jest istotnym elementem przy prowadzeniu działalności (szybkość przemieszczania się, utrudnienia z dojazdem potencjalnych klientów), to wszystko daje nam prawo mieć nadzieję, że nasz prezydent zainicjuje dyskusję, podejmie szerokie konsultacje w celu znalezienia kompromisowych rozwiązań – Dariusz Jadczyk, Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie.

Plan dla Gospodarki Polski 2050 – program gospodarczego dobrobytu kraju

Główne założenia programu gospodarczego Polski 2050 mają stanowić odpowiedź na zidentyfikowane wyzwania, którymi są:

– nieprzewidywalne i niestabilne otoczenia działalności gospodarczej,
– niewystarczająca ochrona pracowników i niska jakość stosunków pracy,
– energetyka oparta głównie na węglu i zapóźnienie w zielonej transformacji (którego skutki odczujemy szczególnie boleśnie tej zimy),
– marnotrawienie środków publicznych i niekontrolowane zadłużania Polski oraz zawiły i źle skonstruowany system podatkowy,
– nierówny rozkład korzyści z rozwoju gospodarczego kraju,
– zły stan usług publicznych oraz edukacja niedostosowana do wyznań nowoczesnej gospodarki,
a także 
– starzenie się społeczeństwa.

Odpowiedzią na te wyzwania mają być m.in.:

– ograniczenie partyjnej ekspansji państwa w gospodarkę,
– zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i stabilności prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców,
– zapewnienie godności i podmiotowości pracownikom,
– zielona transformacja gospodarki, na której zyskać mają konsumenci oraz mali i średni przedsiębiorcy,
– uproszczenie i uporządkowanie podatków oraz wydatków publicznych,
– zwiększenie poziomu swobody gospodarczej oraz skierowanie środków publicznych do regionów,
– aktywizacja zawodowa mieszkańców Polski oraz
– inwestowanie w obywatela poprzez edukację a nie tylko transfery socjalne.

Przykładowymi i realnymi działaniami, które mają doprowadzić do realizacji programu Polski 2050 mają być np.:

– wprowadzenie odpowiednio długich terminów na wprowadzenie zmian w polskich prawie gospodarczym (vacatio legis), dających możliwość dostosowania się przedsiębiorców do nowych warunków (inaczej niż przy okazji wprowadzania tzw. Polskiego Ładu),
– wprowadzenie tzw. „karniaków” – czyli kar finansowych dla administracji publicznej za przekroczenie terminów administracyjnych, 
– ograniczenie obecności państwa w gospodarce, gdzie obecnie pełni podwójną funkcję uczestnika i kontrolera rynku (co jak widać po rządach PiS, przynosi same problemy) oraz
– wprowadzenie jednolitej daniny publicznej jako pomysł uproszczenia polskiego systemu podatkowego, które ma przynieść przedsiębiorcy efekt z postaci realnej wiedzy o kosztach prowadzenia działalności i zatrudnienia pracownika.

Realizacja programu gospodarczego partii Polska 2050 ma odbywać się trójtorowo w myśl hasła: „Głową i Sercem”. Gdzie „Serce” to oddolna aktywność społeczna. „Głowa” to wiedza ekspertów. Z „głowy” i „serca” wypływa dobra polityka – wrażliwa na potrzeby ludzi i profesjonalna. Taka polityka to „ręce”. „Głową i sercem”, a także „rękami” Polska 2050 chce zmieniać Polskę – na pokolenia nie kadencję.

Program gospodarczy Polski 2050 ma być również realizacją misji tej partii, czyli dążenia do Polski jako wspólnego dobra, jako kraju demokratycznego, solidarnego i zielonego oraz budowanego sprawnie i praworządnie. Polska, do której dąży Polska 2050 w ich misji to państwo, które nie marnuje wysiłku ciężko pracujących Polaków, które wspiera przedsiębiorczość i w sposób efektywny wydaje wspólne pieniądze. To także państwo, w którym obowiązują jasne, jednakowe dla wszystkich reguły, prosty system podatkowy i przejrzyste finanse. W którym prawo tworzy się nie na kolanie, a na pokolenia i zawsze w procesie społecznych konsultacji, by już nigdy więcej nie uzyskać „efektów” jak po wprowadzeniu Polskiego Ładu przez obecny rząd.

Ruch Polska 2050

Udostępnij:

1 Komentarz

  • itakinie

    Polska jest demokratycznym i bezpiecznym państwem. Trzeba zrobić wszystko żeby nie była tęczowa.

  • itakinie

    Polska jest demokratycznym i bezpiecznym państwem. Trzeba zrobić wszystko żeby nie była tęczowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content