Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Nie dla wszystkich bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego

Od kilku tygodni (a dokładnie od 1 stycznia 2019 roku) obowiązuje ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów, w prawo własności. Sprawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Przekształcenie z „dzierżawy” wieczystej we własność będzie jednak odpłatne.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, a wcześniej grunty te były własnością Skarbu Państwa lub gminy, będą zobowiązane do zapłaty należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Możliwe będzie też spłacenie całej należność jednorazowo i w związku z tym takiej osobie przysługuje bonifikata. W przypadku gruntów Skarbu Państwa, wysokość bonifikaty określa ustawa. Warto temat przemyśleć, gdyż najkorzystniejsza bonifikata występuje w pierwszym roku od przekształcenia. Wtedy można skorzystać z maksymalnej, 60% ulgi. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10% z każdym rokiem. Ten, kto nie skorzysta z jednorazowej spłaty lub chociażby w okresie 5 lat, temu bonifikata przepada.

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości. Ponieważ ustawę tworzono w pośpiechu, nie wszystko w chwili jej powstawania przewidziano, dlatego teraz ustawodawca zapowiada kilka istotnych zmian z korzyścią dla Polaków.
Nowelizacja ustawy – jak stwierdził wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń – ma dać możliwość wojewodom podwyższenia bonifikaty dotyczącej gruntów Skarbu Państwa. Chodzi o sytuację, kiedy np. gmina stosuje dla swoich gruntów bonifikatę wyższą niż występuje ona na terenie danej gminy dla gruntów państwowych. Tak jest m.in. w Warszawie i Gdańsku, gdzie bonifikaty za grunty gminne wynoszą 98% i 95%, czyli o ponad 30% więcej niż za grunty Skarbu Państwa. W takich przypadkach wojewoda będzie mógł podwyższyć bonifikatę za państwowe tereny. Bo nawet można sobie wyobrazić taką sytuację, że na tej samej ulicy, gdzie stoją domy, część z nich jest usytuowana na gruntach gminy, a część na Skarbu Państwa. Jeden z mieszkańców, przejmując grunt na własność skorzystałby z ponad 90-procentowej ulgi, a sąsiad obok z tylko 60-procentowej. Zmiana ustawy w tym zakresie wydaje się być jak najbardziej logiczna

A co z terenami miasta Częstochowy

Rada miasta kilka dni temu uchwaliła warunki udzielania bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo ich własności. Chodzi o grunty, których właścicielem jest miasto Częstochowa. Radni wyrazili zgodę na udzielanie osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty w wysokości 60%. Nie wszyscy jednak będą mogli z niej skorzystać, bowiem ta bonifikata jest adresowana do uboższej części częstochowian. Dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. Wniosek o udzielenie bonifikaty za 2019 rok należy złożyć do dnia 31 grudnia 2019.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content