Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Leśnicy potrafią zatrzymać wodę w lesie

Już niemal 4,5 miliona m3 wody jest retencjonowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach a Lasy Państwowe, to jedyna instytucja w Polsce, która systemowo zajmuje się zatrzymaniem odpływu wody.

W przedsięwzięciach związanych z budową zbiorników retencyjnych na nizinach i spowolnieniem odpływu wód oraz zwiększeniem możliwości retencyjnych zlewni na terenach górskich, uczestniczy 160 nadleśnictw.
Wśród nich jest również nadleśnictwo
RDLP w Katowicach.

– Aktualnie rozwiązania wdrażane przez Lasy Państwowe śmiało możemy nazwać modelowymi. Komplementowane są przez naszych zachodnich sąsiadów, i nie tylko, a projekty realizowane przez polskich leśników spotykają się z uznaniem Komisji Europejskiej – mówiła w Katowicach Karolina Paulewicz-Bazała, dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Lasach Państwowych podczas Konferencji Naukowej „Woda i las – Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu”, która odbyła się 12-13 października.

Inwestycje nizinne skupiały się na budowie i modernizacji niewielkich zbiorników wodnych oraz ochronie mokradeł. Inwestycje w górach to m.in. działania przeciwerozyjne, zabezpieczające leśną infrastrukturę drogową przed niszczącą siłą wody. Część ma także znaczenie dla poprawy retencji, opóźniając i rozpraszając spływ wody po górskich stokach. Jeszcze inne działania służyły naturalizacji potoków: przywróceniu swobodnego przepływu wody i niesionego przez nią materiału oraz swobodnej migracji ryb i innych zwierząt wodnych.

– Rozwiązania wypracowane przez leśników w porozumieniu z inżynierami i projektantami, bazują na wykorzystaniu lokalnych, naturalnie występujących surowców – drewna i kamieni. Wykraczają one poza gospodarkę leśną i skupiają się na procesach, wspomagających adaptację lasów do zmian klimatu – dodała dyrektor Karolina Paulewicz-Bazała.

W trakcie pierwszego dnia konferencji, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z obiektami wybudowanymi w ramach małej retencji nizinnej, zrealizowanymi przez Nadleśnictwa: Brynek, Kędzierzyn, Koszęcin, Rudy Raciborskie, Rudziniec i Zawadzkie.
W drugim dniu konferencji zorganizowano sesję wykładową z udziałem zaproszonych prelegentów. Ofi cjalnego otwarcia sesji dokonał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Józef Kubica. Podkreślił, że Lasy Państwowe od lat 90 XX w. realizują inwestycje związane z retencjonowaniem wody.

– Dzięki temu leśnicy realnie przyczyniają się do zwiększenia zasobności siedlisk leśnych w wodę oraz zabezpieczenia lasów przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych – dodał.

W trakcie sesji przedstawiono doświadczenia, dobre praktyki oraz przykłady przedsięwzięć z zakresu ochrony obszarów mokradłowych, działań retencyjnych i przeciwerozyjnych na terenie całego kraju, w tym realizowanych przez Nadleśnictwa: Jastrowie, Giżycko, Baligród, Łosie i Lwówek Śląski. Damian Sieber, Dyrektor RDLP w Katowicach, przedstawił uczestnikom przykłady realizacji zadań, wykonanych w ramach projektów małej retencji na terenie RDLP w Katowicach.
W trakcie swojego wystąpienia zwrócił szczególną uwagę na wpływ małej retencji na ochronę przyrody, zwiększenie odporności lasu na klęski żywiołowe, w tym pożary oraz podkreślił znaczenie projektów małej retencji w realizowaniu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej przez leśników.

– Wśród najważniejszych zalet małej retencji jest łagodzenie skutków obniżania się poziomu wód gruntowych i poprawa bilansu wodnego, co wywiera pozytywny wpływ nie tylko na cały ekosystem leśny, ale i sąsiednie, np. tereny rolnicze. Mała retencja zwiększa też wilgotność siedlisk leśnych, podnosząc lustro wód gruntowych w pobliżu zbiorników – mówił dyrektor Sieber.

Lasy Państwowe już od lat 90. ubiegłego wieku realizują projekty, służące małej retencji i przeciwdziałaniu erozji wodnej, m.in. poprzez budowę małych zbiorników oraz budowli piętrzących na leśnych ciekach wodnych. W latach 1998-2005 powstały 1.124 takie budowle o łącznej pojemności 8,4 milionów m3, a w latach 2011-2015 aż 3.553 obiekty, zbudowane zostały z wykorzystaniem naturalnych materiałów i zagospodarowaniem formy ukształtowania terenu. To łącznie ponad 53 miliony m3 wody czyli tyle, ile mieści się w 18 tysiącach basenów olimpijskich. A koszty realizacji projektu zbliżyły się do 1 miliarda złotych.
Przekładając te informacje na dane z ostatniej dekady, na sukcesy lokalne warto zaznaczyć, że na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach powstało lub zostało przebudowanych 1.430 obiektów hydrotechnicznych, zretencjonowano 4,3 miliony m3 wody, co odpowiada wypełnieniu wodą ponad 12 razy katowickiego Spodka. Ponadto pozyskano i rozliczono 75 milionów złotych dotacji, zarówno krajowych, jak i z funduszy europejskich.

Lucjan Dereń

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content