Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Gdzie spotkać strażnika miejskiego?

O tym, że nie wszyscy mieszkańcy „kochają” częstochowską Straż Miejską – wiadomo nie od dziś. Od czasu do czasu powraca temat jej likwidacji. Na spotkaniach Podziemnego Salonu Prasowego również pojawiają się głosy – Straż Miejska pod młotek. Do 2015 roku łącznie 12 miast zlikwidowało tego typu służby, m.in. Żory, Stalowa Wola, Szczyrk, Trzebinia. Podstawowym zarzutem jest dublowanie zadań Policji.

– Dla mnie strażnicy zajmują się wyłącznie wlepianiem mandatów, zwłaszcza babciom handlującym pietruszką. Kiedyś byli widoczni. Chodzili po ulicach, zaglądali do różnych dzielnic. Dziś są jakby nieobecni. Strażnika w dzielnicy Trzech Wieszczów w okolicach Ogińskiego i Sobieskiego – nie uświadczysz. Co wobec tego robią całymi dniami? Gdzie są? – pyta mieszkanka.
Zanim ponownie grupa częstochowian zacznie zbierać podpisy pod apelem o likwidację mundurowej formacji powołanej do utrzymywania porządku publicznego, zgromadźmy więcej informacji na temat pracy częstochowskie Straży Miejskiej. Skoro mieszkańcy zarzucają strażnikom, że nie ma ich na ulicach, to sprawdźmy gdzie są?

Redakcja „7 dni” zwróciła się o wyjaśnianie do komendanta straży miejskiej Artura Hołubiczki.
Jakie – w okresie 2010-2016 – było/jest zatrudnienie w Straży Miejskiej w Częstochowie?
czytaj: tabela powyżej

Jakim sprzętem operacyjnym i w jakiej ilości dysponuje Straż Miejska?
Obecnie Straż Miejska w Częstochowie dysponuje 9 radiowozami oraz 8 rowerami.

Prosimy o podanie informacji dotyczących patroli strażników miejskich (z rozróżnieniem na porę nocną, dni powszednie, weekendy, święta). Ile i jakie patrole wychodzą na miasto? 
Strażnicy Straży Miejskiej w Częstochowie pełnią służbę patrolową najczęściej w patrolach                      2-osobowych. Są to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze lub rowerowe.
Z uwagi na niewielki stan etatowy, średnio w każdy dzień powszechny służbę pełni 34 strażników na dobę. Na pierwszej zmianie pracuje przeciętnie 8 strażników, na drugiej zmianie 12 strażników, natomiast na trzeciej zmianie 4 strażników. W weekendy zwiększana jest ilość strażników i tak na drugiej zmianie służbę pełni od 12 do 16 strażników na trzeciej zmianie 8 strażników. W przypadku gdy są organizowane na terenie miasta imprezy, tak jak np. w ostatnim czasie na Pl. Biegańskiego tzw. „Strefa Kibica”,  wówczas średnio 10 strażników jest wyznaczonych do zabezpieczenia takich imprez. Powyższe jest jednak realizowane kosztem pozostałych zmian w inne dni tygodnia. Strażników miejskich obowiązuje czas pracy zgodnie z Kodeksem pracy tj. art.129 ww. kodeksu czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy.
W święta ograniczamy wystawianie strażników do służby chyba, że są to święta gdzie przychodzą do nas duże ilości pielgrzymów np. 12-15 sierpnia lub obecnie wizyta Papieża Franciszka w dniach 27-28 lipca, wówczas bowiem pracuje cały stan osobowy straży. Została już u nas już wypracowana zasada, iż w pierwszej połowie sierpnia nikt spośród pracowników mundurowych nie otrzymuje urlopu, gdyż jest to okres wytężonej pracy.
Z uwagi na szybkość realizacji zgłoszeń obecnie w Straży przeważa organizacja służby w patrolach zmotoryzowanych. 
Nadmienić przy tym należy iż średnio w czasie doby na stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie jest przyjmowanych około 80 zgłoszeń/ próśb o interwencje. Są to interwencje dot. głównie zakłócania porządku publicznego, osób leżących na chodnikach, zieleńcach, spożywania alkoholu na placach zabaw itp. 

Czy obowiązuje stały grafik w poszczególnych dzielnicach miasta?
Celem możliwości szybszej realizacji zgłoszeń mieszkańców Straż Miejska w Częstochowie zorganizowana jest w ramach czterech sekcji terenowych rozlokowanych poza siedzibą Straży Miejskiej w Częstochowie. Są to cztery placówki na terenie miasta umieszczone w szkołach i budynku użyteczności publicznej. Celem podstawowym tworzenia placówek był fakt efektywnego wykorzystania czasu pracy strażnika. Placówki Straży Miejskiej nie są miejscami odpowiadającymi np. komisariatom policji, gdyż w placówkach tych nie przebywają strażnicy a jedynie rozpoczynają i kończą pracę tj. przygotowują się jedynie do służby, którą pełnią w dzielnicach objętych właściwością miejscową danej placówki. W siedzibie głównej Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 bl. 3 również mieści się sekcja terenowa. Pełni w niej służbę 8 strażników. Do wykorzystania mają 1 radiowóz i 2 rowery. Ich zakres działań to dzielnice Mirów, Stare Miasto, Śródmieście, Trzech Wieszczów, oraz Zawodzie – Dąbie. Pozostałe sekcje to : Sekcja Terenowa II, która mieści się w Szkole Podstawowej nr  53 przy ul. Orkana 95/109. Pełni tam służbę 11 strażników, którzy do dyspozycji mają 1 radiowóz i 2 rowery. Ich rejon działania obejmuje dzielnice Błeszno, Dźbów, Gnaszyn – Kawodrza, Stradom, Wrzosowiak. Sekcja Terenowa III mieści się przy ul. Brata Alberta w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jest tam oddelegowanych 9 strażników mających do dyspozycji 1 radiowóz i 2 rowery. Ich rejon działania to dzielnice Częstochówka – Parkitka , Kiedrzyn, Północ, Tysiąclecie, Wyczerpy – Aniołów. Sekcja Terenowa IV mieści się w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Wręczyckiej. Pracuje w niej 4 strażników mających do dyspozycji 2 rowery. Ich rejon działania to dzielnice Grabówka, Lisiniec oraz Podjasnogórska. Ostatnia spośród sekcji – Sekcja Terenowa V mieści się w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Dąbrowskiej 5/9. Jest tam oddelegowanych 6 strażników mających do dyspozycji 1 radiowóz. Ich rejon działania to dzielnice Raków i Ostatni Grosz. 
Ponadto w Komendzie Straży Miejskiej jest jeszcze 21 strażników którzy wspomagają sekcje terenowe realizując zgłoszenia z monitoringu miejskiego oraz zaplanowane działania, takie jak np. Akcja Pieszy, czy też Zero tolerancji mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w danej dzielnicy. Ww. strażnicy delegowani są do służby w Śródmieściu i w dzielnicach gdzie dochodzi do większej ilości czynów zabronionych.  Do ich stałych zadań należy również zabezpieczanie imprez organizowanych na terenie miasta. Są to głównie patrole zmotoryzowane. 
Wyznaczenie wszystkich strażników do służby odbywa się poprzez planowanie grafiku na dany miesiąc z góry z uwzględnieniem wszystkich mających odbyć się w mieście wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz zaplanowanych działań prewencyjnych nakierowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Dla każdej sekcji terenowej grafik jest sporządzany indywidualnie.”

Ponieważ z odpowiedzi komendanta nie dowiedzieliśmy się, gdzie i kiedy poruszają się patole piesze, poprosiliśmy o uszczegółowienie informacji.
Z nadesłanej odpowiedzi można wywnioskować, że rozdzieleni na sekcje terenowe strażnicy pojawiają się w konkretnej dzielnicy (im podległej), tylko w przypadku zgłoszonej interwencji.
Czy strażnicy miejscy „przechadzają się” po przydzielonych im dzielnicach, jakby prewencyjnie?

Strażnicy miejscy przydzieleni do konkretnej Sekcji Terenowej rozpoczynają pracę w swojej Sekcji Terenowej i tam kończą. Wyjątkiem są inne przypadki (np. współpraca z Policją). Każda z Sekcji Terenowych ma podległe dzielnice (wykaz znajduje się na stronie internetowej Straży Miejskiej w Częstochowie). I strażnicy miejscy patrolują te dzielnice. Do zadań strażników miejskich należy realizacja zgłoszeń od mieszkańców, a jeśli nie ma zgłoszeń to służba prewencyjna i podejmowanie własnych interwencji na terenie podległym swojej sekcji czyli mówiąc krótko: patrolowanie przypisanych dzielnic i ulic. Poza obowiązkową przerwą 30 minutową na posiłek strażnicy miejscy pozostały czas wykorzystują na obowiązki służbowe, głównie służbę patrolową.
Jeśli chodzi o grafik pracy to są na nim tylko dane strażnika, data i godziny pracy (zmiana I, II lub III). Zadaniowanie strażników miejskich w poszczególnych dniach zależy od wielu czynników: terminów zgłoszonych imprez: kulturalnych, sportowych, społecznych. Innych wniosków o zabezpieczenie np. szkolnych dyskotek, koncertów, festynów, parafiad, pielgrzymek, przemarszów, itp. Straż Miejska w Częstochowie rocznie otrzymuje wiele wniosków o zabezpieczenie różnych imprez. Do Straży Miejskiej zwracają się też spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, różne instytucje, urzędy i firmy, które również wskazują konkretne miejsca i proszą o patrole. Wiele pism o patrole wpływa też od mieszkańców Częstochowy. Dlatego każdy dzień pracy strażników miejskich dostosowywany jest do kalendarza i zgłoszonych wniosków.
Oczywiście mogą się zdarzyć takie sytuacje, że w danym dniu strażnicy miejscy z jednej Sekcji Terenowej będą wykonywać czynności służbowe na terenie innej Sekcji Terenowej. Tak. np. było podczas Strefy Kibica na placu Biegańskiego, gdzie do zabezpieczenia tak dużej imprezy ściągani byli funkcjonariusze z różnych Sekcji Terenowych. Tak też jest podczas szczytów pielgrzymkowych, dużych imprez publicznych (np. Nowy Rok na placu Biegańskiego) czy też tak będzie przy nadchodzących Światowych Dniach Młodzieży…
Reasumując: strażnicy miejscy mają przypisane swoje rejony działania i je patrolują, ale w każdej chwili można je zmieniać w zależności od aktualnej sytuacji. Strażnicy miejscy są widoczni na terenie Częstochowy. Świadczy też o tym stale rosnąc liczba telefonów od mieszkańców na stanowisko dyżurnych Straży Miejskiej oraz wpływające podziękowania telefoniczne, ustne lub pisemne.”

Udostępnij:

2 komentarzy

  • Anonim

    Rowerzyści na Promenadzie nie czują respektu przed Strażą Miejską.

  • Anonim

    Rowerzyści na Promenadzie nie czują respektu przed Strażą Miejską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content