Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Dla kogo “dobra zmiana”

Wyższa płaca minimalna, „Opieka 75+”, „Maluch 4+”, emerytury matczyne – to tylko niektóre ze zmian, jakie od 2019 roku wprowadza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.W 2019 roku więcej pieniędzy trafi do kieszeni emerytów i rencistów oraz pracowników zarabiających najniższe stawki. Na zmianach przepisów skorzystają też rodziny wielodzietne i osoby niepełnosprawne. Przedstawiamy listę najważniejszych zmian w prawie, które wchodzą w życie 2019 roku.

Płaca minimalna

Początek 2019 roku to wzrost płacy minimalnej. Od stycznia najniższa pensja to 2250 zł brutto, o 150 zł więcej niż było to w ubiegłym roku. W sumie, wysokość płacy minimalnej stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na rok 2019.
Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrasta minimalna stawka godzinowa – w tym roku wynosi ona 14,70 zł.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia powiązana jest również wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, która podlega corocznej waloryzacji. W 2019 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1583 zł, czyli o 106 zł niż w roku ubiegłym.
W tym roku czeka nas także podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Od 1 listopada 2019 roku zasiłek będzie wynosił 215,84 zł.

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. To realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dot. potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Środki z niego będą przeznaczone m.in. na opiekę wytchnieniową dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, czy usługi opiekuńcze dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Więcej pieniędzy dla emerytów

Od marca 2019 roku więcej pieniędzy trafi do emerytów i rencistów, a to na mocy ustawy nowelizacji ustawy dotyczącej waloryzacji świadczeń dla seniorów. Najniższa emerytura, a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wzrośnie do kwoty 1100 zł. Obecnie to 1029,80 zł.
Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie natomiast z 772,35 zł do 825 zł. W sumie świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną (według prognozy) o 3,26 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł.

Seniorzy pod opieką

W 2019 roku w rozszerzonej formule będzie realizowany program „Opieka 75+”, uruchomiony z myślą o osobach powyżej 75 lat. Jego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych. W ramach programu gminy – realizujące usługi opiekuńcze samodzielnie i liczące maksymalnie 60 tys. mieszkańców – mogą skorzystać z dofinansowania na świadczenie takich usług. Od 2019 roku program jest skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej (jak było do tej pory), ale też do seniorów, którzy mają rodziny.
Nowością jest również to, że z programu mogą skorzystać także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne założone przez samorządy. Dzięki temu program obejmie zasięgiem większą liczbę gmin.

Zmiany dla dużych rodzin

1 stycznia weszły w życie zmiany w Karcie Dużej Rodziny, na których skorzysta więcej rodzin wielodzietnych. Ze zniżek mogą skorzystać teraz wszystkie osoby, które kiedykolwiek wychowywały troje dzieci. W projekcie budżetu na 2019 na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8 mln zł – to ponad 12 mln zł więcej niż w 2018 roku.

Pakiet alimentacyjny

W 2019 roku zaczynają obowiązywać zmiany w tzw. pakiecie alimentacyjnym, które mają zapewnić bardziej skuteczną egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Dzięki nowym przepisom komornicy sądowi będą sprawniej pozyskiwać informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach dłużników, a organizatorzy robót publicznych będą mieli obowiązek zatrudniać w pierwszej kolejności rodziców zalegających z alimentami. Firmy, które zatrudnią „na czarno” dłużników alimentacyjnych, albo część pensji będą mu wypłacać „pod stołem” (w ten sposób dłużnik unika płacenia alimentów) zapłacą kary grzywny – nawet 45 tys. zł.
Ustawa obowiązuje od stycznia, ale część zmian wejdzie w życie w późniejszym terminie. Dla przykładu, od października 2019 roku zmieni się kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 do 800 zł. Dzięki zmianie ok. 60 tys. będzie mogło skorzystać ze świadczeń.

Łatwiej założyć związek zawodowy

Od stycznia 2019 roku łatwiej założyć lub przystąpić do związku zawodowego. W życie weszła nowela ustawy o związkach zawodowych. Nowe przepisy zakładają, że zakładać i przystępować do związków zawodowych będą mogli wszyscy pracownicy, nie tylko ci etatowi.

Maluch na plus

W 2019 roku zwiększono dofinansowanie na tworzenie nowych żłobków czy klubów dziecięcych. Dla jednostek samorządu terytorialnego, które nie posiadają takich miejsc opieki, zwiększono dofinansowanie z 20 do 30 tys. zł na jedno nowo tworzone miejsce. W przypadku samorządów, gdzie funkcjonują już żłobki lub kluby dziecięce dofinansowanie zwiększono z 20 do 22 tys. zł na jedno nowo tworzone miejsce. W sumie na tegoroczną edycję programu „Maluch+” zarezerwowano 450 mln zł. 

Handel w niedziele

Od 1 stycznia br. zakupy można zrobić tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał – tak jak było to w roku 2018 – w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Emerytury matczyne

W 2019 roku rząd chce szczególnie uhonorować osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i przez lata zajmowały się potomstwem rezygnując z pracy zawodowej. Z myślą o takich osobach rząd pracuje nad programem „Mama 4+”, w ramach którego wypłacane będą rodzicielskie świadczenia uzupełniające do wysokości minimalnej emerytury. Nowe przepisy mają wejść w życie od marca 2019 roku, a rząd na program przeznaczy w bieżącym roku ok. 916 mln zł.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content