Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Debata polityczna 7 dni – Czy zdaniem kandydatów bariery architektoniczne to problem w Częstochowie? Część 3

Część 3.
Tygodnik 7 dni wysłał do wszystkich komitetów wyborczych pytania do kandydatów, zarówno na radnych, jak i prezydenta o sposoby rozwiązania najważniejszych problemów mieszkańców. Jako pierwsza odpowiedziała liderka Demokratycznej RP Jolanta Urbańska. Najobszerniej wypowiedział się Łukasz Pabiś z Koalicji Obywatelskiej (najprawdopodobniej w imieniu kandydata na prezydenta i całego KO).
Nic do powiedzenia o problemach miasta nie ma Komitet Wspólnie dla Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Podobnie zresztą jak sam Matyjaszczyk (SLD) obecny prezydent Częstochowy i kandydat ubiegający się o reelekcję, który najwyraźniej nie ma zdania w sprawach zadłużenia miasta, barier architektonicznych, czy wręcz koncepcji na rozwój Częstochowy. Na pytania nie odpowiedziała także kandydatka na prezydenta z listy PiS Monika Pohorecka. Lekceważący stosunek kandydatów pozostawiamy ocenie wyborców.

Wszystkie komitety wyborcze otrzymały taki sam zestaw pytań. W wersji papierowej 7 dni opublikowaliśmy tylko wybrane odpowiedzi (bardzo obszerny materiał).
W internecie odpowiedzi zamieszczać będziemy w częściach.

Część 3.
Czy bariery architektoniczne, z którymi zmagają się osoby niepełnosprawne oraz starsze to problem w Częstochowie?

Kandydat na prezydenta Częstochowy Krzysztof Świerczyński
(KKW TRZECIA DROGA (PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI)

– Tych barier byłoby zdecydowanie mniej, gdyby nie było potrzeby skupiania się na tym, co zostało źle wykonane, albo w projekcie przeoczone. Wystarczy spojrzeć na na dwie ostatnie flagowe inwestycje Lewicy, by dostrzec, że Zarząd Dróg w tolerowaniu bylejakości osiągnął poziom ekspercki. Jedno zrobione, drugie popsute. Zanim zacznie się robić trzecie, to trzeba naprawić już to pierwsze.

Kandydat na prezydenta Częstochowy Łukasz Banaś
(KKW KOALICJA OBYWATELSKA)

– Miasto bez barier architektonicznych to jeden z ważniejszych punktów mojego programu. Częstochowa w wielu miejscach jest nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ten temat przewija się często podczas sesji Rady Miasta. W pierwszej kolejności wykonany zostanie całościowy audyt barier infrastruktury drogowej (przejścia dla pieszych, chodniki).
Dokładnie przeanalizuję deklaracje dostępności wszystkich instytucji miejskich i zobowiążę kierowników tych instytucji do usunięcia tych barier w ciągu 12 miesięcy pod groźbą utraty stanowiska. Niezwłocznie nakażę przegląd wszystkich inwestycji miejskich pod kątem utrudnień jakie mogą one stwarzać dla osób z niepełnosprawnościami. Nie dopuszczę do takiej sytuacji, jaka miała miejsce przy remoncie Al. Wojska Polskiego – ludzie poruszający się przy użyciu wózków inwalidzkich przez długi czas nie mogli pokonać 50 m. odcinka pomiędzy Al. Pokoju a CH Jagiellończycy. Nakażę opracowanie standardów w zakresie ułatwień dla niepełnosprawnych podczas przeprowadzania remontu infrastruktury miejskiej – zapis o konieczności ich przestrzegania znajdzie się w każdej umowie na remont lub przebudowę finansowaną lub współfinansowaną ze środków miasta.

Kandydatka na radną Częstochowy Jolanta Urbańska
(KWW DEMOKRATYCZNA RP)

– Częstochowa nie jest miastem przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Niedostępność teatru, wyboiste trakty dla pieszych, liczne instytucje z brakiem wind to dla ludzi o ograniczonej możliwości poruszania się jest koszmarem.
Mając świadomość stanu budżetu miasta nie możemy obiecywać/ żądać natychmiastowych zmian. Ale wśród nienakładowych postulatów chcemy zwiększyć liczbę miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Podkreślamy, że bardzo wysoko oceniamy wybudowanie w 2018 roku jedynego w Częstochowie (i jednego z nielicznych w Polsce) placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół nr 45 przy ulicy Czecha (plac powstał z inicjatywy i na wniosek do budżetu miasta Jolanty Urbańskiej).
Na placu zamontowano cztery urządzenia zabawowe – karuzelę i huśtawkę dostosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w pozycji siedzącej i półleżącej, huśtawkę wahadłową typu bocianie gniazdo i tablicę edukacyjną.
I właśnie tego typu inwestycje uznajemy za bardziej potrzebne, niż budowa stadionu na Limanowskiego.

Kandydatka na prezydenta Częstochowy Małgorzata Terrero-Rozmus
(KWW WYBIERAM CZĘSTOCHOWĘ)

– Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmioty publiczne zobowiązane są do zapewnienia minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej.
Te wymagania obejmują m.in. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków czy zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Jeśli mówimy o dostępności architektonicznej podmiotów publicznych w Częstochowie, to należy stwierdzić, że wciąż jest mnóstwo do zrobienia.
Dostępność architektoniczna jest zapewniona m.in. w Urzędzie Miasta na Śląskiej i Waszyngtona czy Częstochowskim Centrum Świadczeń. Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Focha, gdzie znajduje się np. Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, dopiero w grudniu 2023 roku został wyposażony w wewnętrzną platformę schodową dla osób z niepełnosprawnością.
Znacznie gorzej jest w jednostkach kultury. Teatr im. Adama Mickiewicza do tej pory nie doczekał się przystosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nie sposób się tam dostać, brakuje bowiem rampy na schodach zewnętrznych i windy wewnątrz. To samo dotyczy sali Kina OKF Iluzja, która znajduje się na pierwszym piętrze budynku i nie jest dostępna dla widzów z niepełnosprawnością. W budynku Miejskiej Galerii Sztuki nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego, nie ma windy, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Bardzo zła sytuacja jest także w szkołach. Niektóre szkoły posiadają podjazdy i schodołazy, ale ich używanie jest utrudnione, wymaga obecności przeszkolonego personelu. Jak dotąd tylko 3 szkoły doczekały się budowy windy. W 2021 roku Zespół Szkół przy ul. Krótkiej, w 2022 roku – VIII LO Samorządowe oraz w 2024 roku – Zespół Szkół Specjalnych nr 23 przy ul. Legionów. To za mało jak na miasto pokroju Częstochowy.
W tej materii w naszym mieście jest jeszcze sporo do zrobienia. Miasto powinno więcej korzystać z oferowanego przez PFRON dofinansowania na zapewnienie dostępności. Jest to sprawa priorytetowa.

Kandydat na prezydenta Częstochowy Tomasz Grzegorz Stala
(KWW ALTERNATYWA DLA CZĘSTOCHOWY)

– Wszystkie inwestycje powinny uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. Budynki użyteczności publicznej muszą zawierać informacje o dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, a jeśli te nie są spełnione, to po umówieniu się na konkretny termin pracownicy urzędów będą musieli samodzielnie „wnieść” petenta do urzędu lub załatwić sprawę zdalnie. Obecnie rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych pozostawiają wiele pola do poprawy.

Renata R. Kluczna

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content