Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Debata polityczna 7 dni – Jak kandydaci oceniają pracę częstochowskiej służby zdrowia, a zwłaszcza szpitala miejskiego? Część 2

Część 2.
Tygodnik 7 dni wysłał do wszystkich komitetów wyborczych pytania do kandydatów, zarówno na radnych, jak i prezydenta o sposoby rozwiązania najważniejszych problemów mieszkańców. Jako pierwsza odpowiedziała liderka Demokratycznej RP Jolanta Urbańska. Najobszerniej wypowiedział się Łukasz Pabiś z Koalicji Obywatelskiej (najprawdopodobniej w imieniu kandydata na prezydenta i całego KO).
Nic do powiedzenia o problemach miasta nie ma Komitet Wspólnie dla Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Podobnie zresztą jak sam Matyjaszczyk (SLD) obecny prezydent Częstochowy i kandydat ubiegający się o reelekcję, który najwyraźniej nie ma zdania w sprawach zadłużenia miasta, barier architektonicznych, czy wręcz koncepcji na rozwój Częstochowy. Na pytania nie odpowiedziała także kandydatka na prezydenta z listy PiS Monika Pohorecka. Lekceważący stosunek kandydatów pozostawiamy ocenie wyborców.

Wszystkie komitety wyborcze otrzymały taki sam zestaw pytań. W wersji papierowej 7 dni opublikowaliśmy tylko wybrane odpowiedzi (bardzo obszerny materiał).
W internecie odpowiedzi zamieszczać będziemy w częściach.

Część 2.
Czy szpital miejski spełnia on swoją rolę dla mieszkańców Częstochowy i zabezpiecza ich zdrowotnie?

Kandydat na prezydenta Częstochowy Krzysztof Świerczyński
(KKW TRZECIA DROGA (PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI)

– Służba zdrowia to naczynia połączone także w kontekście zarządzania i odpowiedzialności. Kontrakt NFZ jest kluczowy, a zabezpieczenie infrastruktury i sprawnego zarządzania to w przypadku miasta współpraca samorządu miejskiego i wojewódzkiego. Częstochowa jest centrum regionu i musimy być otwarci na myślenie o służbie zdrowia w szerszej perspektywie. Tylko poprawne relacje z Urzędem Marszałkowskim pozwolą na optymalizację świadczonych usług i co za tym idzie także kosztów.

Kandydat na prezydenta Częstochowy Łukasz Banaś
(KKW KOALICJA OBYWATELSKA)

– Miejski Szpital Zespolony zmaga się z podobnymi, co większość szpitali samorządowych, problemami – zadłużeniem i brakiem stabilnego finansowania. To problemy, które szczególnie uwypukliły się w czasie 8 lat rządów PiS. Dzięki zmianie władzy, jaka dokonała się 15 października, także w służbie zdrowia, rozpoczyna się proces zmian na lepsze. Pod koniec lutego, Minister Zdrowia, Pani Izabela Leszczyna, zadecydowała między innymi o natychmiastowym rozliczeniu szpitalnych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wypłacie tzw. nadwykonań za cały 2023 r. To zdecydowana ulga i pomoc finansowa dla wielu placówek. To pokazuje, jak patrzymy na ten ważny problem.
W moim programie, opartym o wartości, zaplanowałem szereg inicjatyw i projektów dotyczących wprost, zdrowia naszych Częstochowian.
Rolą samorządu, w tym obszarze, jest przede wszystkim wspieranie szpitala poprzez remonty, zakup wyposażenia i inwestycje w kapitał ludzki (personel szpitala). Kilka dni temu, przy okazji pierwszego w Częstochowie, spotkania Młodzieży z Ministrami Leszczyną i Nowacką, Pani Minister Zdrowia zadeklarowała mi bezpośrednie wsparcie w działaniach na rzecz zdrowia Częstochowian. Jako prezydent, będę zatem współpracował z Panią Minister Zdrowia w celu poprawy sytuacji finansowej szpitala oraz inwestował środki miejskie, a także pozyskiwał środki zewnętrzne, przede wszystkim na rozwój infrastruktury. Mocno rozbudujemy programy skierowane do studentów medycyny, by podjęli po studiach pracę w szpitalu miejskim.

Kandydatka na radną Częstochowy Jolanta Urbańska
(KWW DEMOKRATYCZNA RP)

– Szpital Miejski nie realizuje misji przyjazności dla pacjenta. Pacjenci SOR czekają w niebotycznie długich kolejkach, a kroplówki na korytarzu szpitalnym stały się normą.
Strata miejskiego szpitala, którą pokrywa samorząd, to kwota 1,2 mld zł.
Plany utworzenia szpitala klinicznego są realizowane bez konsultacji z mieszkańcami Częstochowy. Częstochowianie nie mają możliwość zadania podstawowych pytań wobec planów prezydenta. Zatem my zadajemy pytania, na które oczekujemy odpowiedzi:
1. Czy pieniądze pozyskane z Ministerstwa Zdrowia i z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Szpital kliniczny, będą wykorzystane (jeśli tak, to w jakim procencie) na spłatę długu szpitala miejskiego?
2. Stwierdzenie prezydenta miasta o przeprowadzonych rozmowach z profesorami – autorytetami w środowisku medycznym skłania nas do zadania pytania o konkretne nazwiska tych profesorów? Z iloma autorytetami rozmawiano? Z kim?
Naszym postulatem w kwestii szpitala miejskiego jest utworzenie oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Wobec niepokojącego kryzysu pomocy psychiatrycznej dla młodych ludzi w Częstochowie, przy jednocześnie pogarszającego się stanie zdrowia psychicznego młodych, nasz postulat jest niezbędnym warunkiem poprawy dobrostanu miasta.

Kandydatka na prezydenta Częstochowy Małgorzata Terrero-Rozmus
(KWW WYBIERAM CZĘSTOCHOWĘ)

– Wykaz świadczonych usług w poszczególnych działach medycznych Miejskiego Szpitala Zespolonego jest dość imponujący. Szpital zapewnia również opiekę ambulatoryjną w szerokim zakresie. Wyposażenie w sprzęt medyczny jak i warunki są na dobrym poziomie. Niestety niedługo jednak przestanie zabezpieczać zdrowotnie mieszkańców, bo cierpi na chroniczny brak kadry zarówno pielęgniarskiej jak i lekarskiej. Spora część lekarzy jest w wieku emerytalnym. Z tego powodu na części oddziałów zredukowano ilość łóżek dla pacjentów. Oczywiście wydłuża to czas oczekiwania pacjenta na hospitalizację jak i pogarsza jakość opieki osób już hospitalizowanych.
Ponadto sporym problemem jest brak rehabilitacji neurologicznej. Na rehabilitacje stacjonarną i ambulatoryjną brakuje funduszy. Przez to brakuje miejsc i wydłuża się czas oczekiwania na rehabilitację.
Szpital jest zadłużony. Miasto
w 2022 roku zasiliło kasę szpitala kwotą 14,5 mln zł na pokrycie straty. Placówka nie płaci wielu dostawcom, np. hurtowniom leków, co znacznie utrudnia leczenie. Administracja szpitala jest nadmiernie rozbudowana. Zgodnie z tym, co usłyszeliśmy od lekarzy, zatrudnianie w szpitalu odbywa się wg klucza partyjnego.
Jak można przeczytać w uchwale RM w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego dla szpitala w Częstochowie, podstawowe problemy szpitala mają charakter organizacyjny, pieniężny i ekonomiczny. W kategoriach gotówkowych jest to wysoki poziom zobowiązań, których szpital nie jest w stanie samodzielnie obsługiwać. W zakresie ekonomicznym to niska rentowność, w związku z czym szpital w perspektywie kolejnych lat narażony jest na stratę na poziomie sprzedaży.
Rozwiązanie problemu ekonomicznego wymaga konsekwentnych i systematycznych działań restrukturyzacyjnych rozłożonych w czasie, skierowanych głównie w kierunku redukcji kosztów stałych, w których największą wagę stanowią koszty osobowe (zatrudnienie) oraz równoległych działań w obszarze przychodowym, organizacyjnym i majątkowym.

Kandydat na prezydenta Częstochowy Tomasz Grzegorz Stala
(KWW ALTERNATYWA DLA CZĘSTOCHOWY)

– Szpital Miejski to umieralnia dla mieszkańców, co szczególnie było widoczne podczas t.zw. pandemii Covid-19 gdy nie świadczono podstawowych usług medycznych. Szpital Miejski po wygranych przez Alternatywę dla Częstochowy i przyszłego prezydenta miasta Tomasza Stalę wyborach będzie profesjonalnie zarządzany, oddłużony, zostaną uzupełnione braki kadrowe, a ilość świadczonych usług medycznych zostanie zwiększona.

Renata R. Kluczna

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content