Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Czy mamy się bać podwyżek za ciepło od FORTUM?

Coś, czego dotychczas zazdrościli mieszkańcom bloków właściciele budynków jednorodzinnych nazywa się – ciepło sieciowe (oczywiście dotyczy to tych domów, które mają własne piece). Niezależnie od pory dnia czy nocy w pomieszczeniach zawsze jest ciepło, bez żadnego wysiłki po stronie lokatora. Niestety za luksus trzeba płacić, a teraz wręcz astronomiczne kwoty. Przykładem są protesty mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, którzy tłumnie wyszli na ulice miasta po tym, gdy ich rachunki za ciepło wzrosły o ponad 100 proc. Tamtejsza ciepłownia zapowiedziała, że na tym nie koniec podwyżek. Ostatecznie za ciepło mieszkańcy Piotrkowa będą płacić o co najmniej 200 proc. więcej.Czy takie podwyżki grożą też mieszkańcom Częstochowy? Jakie działania zamierza podjąć polski rząd w przypadku odbiorców ciepła systemowego?

Wszyscy obywatele odczuli falę podwyżek za energię, w tym także za ogrzewanie. Przy czym osoby, których domy są ogrzewane na węgiel kamienny dostały wsparcie od rządu w postaci dopłat do węgla. Takiej pomocy nie otrzymali mieszkańcy blokowisk – nie otrzymali żadnej. Po licznych protestach w całym kraju rząd właśnie zmienia wprowadzony we wrześniu 2022 mechanizm ograniczenia podwyżek dla niektórych odbiorców ciepła sieciowego – gospodarstw domowych i tzw. podmiotów wrażliwych. Do Sejmu trafił już projekt ustawy, przewidujący zamiast ceny maksymalnej ciepła, sztywno ustaloną skalę podwyżki – nie więcej niż 140% ceny obowiązującej 30 września 2022 roku. Nowy mechanizm ma obowiązywać od 28 lutego. Zdaniem rządu oznacza to, że średnio dla mieszkania/lokalu ciepło systemowe wzrośnie o 42%. Wiadomo jednak, że uśrednienie wzrostu cen dla całej Polski nie oznacza, że lokalnie będzie tak różowo.

O tym, jak opłaty za ciepło sieciowe będą kształtować się w Częstochowie i czy mieszkańcy mają powody do obaw, redakcja 7 dni zapytała firmę FORTUM, głównego dostawcę ciepła sieciowego w naszym mieście. Odpowiedzi udzieliła Małgorzata Babska, manager ds. Komunikacji FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o.o.

– Skąd FORTUM pozyskuje węgiel na potrzeby dostawy ciepła dla mieszkańców Częstochowy?
– FORTUM pozyskuje węgiel kamienny od krajowych dostawców. Posiada on parametry spełniające wymagania naszej instalacji w Częstochowie. Elektrociepłownia dysponuje zapasami węgla kamiennego na co najmniej trzy miesiące pracy. Pozyskujemy paliwa własnymi środkami, nie korzystając ze wsparcia Państwa oraz samorządu lokalnego.
  
– Czy firma FORTUM wcześniej korzystała z jakiejkolwiek formy wsparcia ze strony państwa oraz samorządu częstochowskiego?
– Kwestię form wsparcia dla sektora energetycznego i ciepłowniczego w Polsce regulują odpowiednie przepisy prawne. FORTUM nie korzysta z żadnych specjalnych form wsparcia dla elektrociepłowni w Częstochowie.

– Ilu odbiorców ciepła, produkowanego przez FORTUM jest na terenie Częstochowy?
– FORTUM dostarcza ciepło do wszystkich odbiorców korzystających z sieci ciepłowniczej w Częstochowie, aktualnie jest to około 3.200 adresów grzanych.

– Ile wynosił koszt dla odbiorcy, pojedynczej jednostki ciepła dostarczanej przez FORTUM na terenie Częstochowy w sezonie grzewczym od 2019 roku do dziś?
– Ceny jednoskładnikowe ciepła dla odbiorcy (cena łączna dla wytwarzania i przesyłania) wynosiły:

[dane w tabeli]

– Co jest składową ostatecznej ceny za ciepło?
– Na cenę ciepła składa się opłata za wytwarzanie ciepła w jednostce wytwórczej oraz opłata za jego dystrybucję w sieci ciepłowniczej. Średnio udział opłat za wytwarzanie w całkowitych kosztach dostawy ciepła to około 70 proc., a udział opłat za przesyłanie to około 30 proc..
   
– Czy firma FORTUM planuje podwyżki związane z dostarczeniem ciepła dla Częstochowy?
– Z dniem 1 stycznia 2023 roku cena ciepła dla Częstochowy wzrosła średnio o około 41,5%. Zmiana taryfy została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i jest efektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. kalkulacji cen ciepła. Nowelizacja tego rozporządzenia uwzględniła wysoki wzrost cen paliw oraz cen uprawnień do emisji CO2. 
Nowa cena obowiązywać będzie okresowo, tj. do końca kwietnia 2023 roku. 
Zgodnie z zatwierdzoną taryfą od 1 maja 2023 wzrost ceny ciepła w stosunku do ceny obowiązującej w grudniu 2022 będzie niższy i będzie wynosił 15,3%.
Cena ciepła dla Częstochowy w dalszym ciągu pozostaje poniżej progów dla cen ciepła określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tzw. ustawa o rekompensatach dla cen ciepła).

– Czy firma FORTUM podejmuje działania minimalizujące koszty produkcji ciepła, jeśli tak, to jakie?
– FORTUM w Częstochowie w sezonie jesienno-zimowym 2021/2022 z sukcesem testowała rozwiązania DSR, czyli narzędzie umożliwiające optymalizację pracy systemu ciepłowniczego (DSR, czyli Demand-Side Response – zarządzanie stroną popytową). Dzięki wykorzystaniu DSR FORTUM uniknęło kilkunastu niepotrzebnych rozruchów kotłów szczytowych w Częstochowie w minionym sezonie jesienno-zimowym.
Sieć ciepłownicza w Częstochowie jest również wyposażona w system automatyki pogodowej, która pozwala automatycznie włączać i wyłączać dopływ ciepła do odbiorców w zależności od zapotrzebowania klientów i ustawionych parametrów, tym samym pozwalając na kontrolę zużycia oraz ograniczanie niepotrzebnej produkcji. Długofalowo FORTUM w swoich lokalizacjach planuje zupełne odejście od wykorzystywania drogiego węgla w ciepłownictwie, również w Częstochowie, na rzecz innych nowoczesnych technologii ciepłowniczych.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content