Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Świadczenie kierowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 2024

Świadczenie pielęgnacyjne, kierowane do opiekunów osób niepełnosprawnych, w ramach systemu świadczeń rodzinnych, na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi obecnie 2.988 złotych miesięcznie.W ramach systemu świadczeń rodzinnych istnieje również możliwość przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, który jest adresowany m.in. do osób niepełnosprawnych, w wysokości 215,84 złotych miesięcznie.

Przyznawany na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie od 95 do 135 złotych. Osoby, którym przyznano prawo do pobierania zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się także o dodatki do zasiłku rodzinnego:
* dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1.000 złotych jednorazowo,
* dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 złotych miesięcznie,
* dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193 złotych miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 złotych na wszystkie dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa się o 80 złotych, nie więcej niż o 160 złotych na wszystkie dzieci),
* dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 złotych miesięcznie,
* dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 złotych miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia lub 110 złotych miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia,
* dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 złotych na dziecko raz w roku szkolnym,
* dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 113 złotych miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub 69 złotych miesięcznie w związku z dojazdem dziecka do szkoły.

Wymienione świadczenia rodzinne na przestrzeni ostatniej dekady zmieniały się zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, regulującymi zasady weryfikacji/waloryzacji poszczególnych świadczeń rodzinnych.

Od 1 października 2019 roku jest wypłacane świadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobie, która nie posiada prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń (wraz ze świadczeniem uzupełniającym) o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, nie przekracza 2.157,80 złotych miesięcznie.

Od 1 marca każdego roku jest waloryzowana kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego na tych samych zasadach co emerytury i renty, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że wraz z podwyższeniem emerytur i rent w ramach waloryzacji, wzrasta analogicznie kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego, które przysługuje osobie uprawnionej, w zróżnicowanej wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie. Zróżnicowanie wysokości tego świadczenia zależy od łącznej kwoty świadczeń pobieranych przez osobę uprawnioną ze środków publicznych (tzw. formuła złotówka za złotówkę).

Ponadto osobie niepełnosprawnej spełniającej warunki określone w ustawie o rencie socjalnej może zostać przyznana renta socjalna. Obecnie renta socjalna wynosi 1.780,96 złotych. Waloryzacja renty socjalnej następuje corocznie w ramach corocznej waloryzacji wysokości rent i emerytur, które to świadczenia emerytalno-rentowe mogą również otrzymywać osoby z niepełnosprawnościami.

1 stycznia 2024 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym, która wprowadziła nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów kwota, jaką można otrzymać to 3.919,00 złotych, kwota świadczenia wspierającego nie podlega opodatkowaniu. Kwotę świadczenia wspierającego ustala się na podstawie renty socjalnej, która podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że wraz z jej wzrostem, co roku będzie również podwyższane świadczenie wspierające. Przyznanie świadczenia wspierającego jest niezależne od kryterium dochodowego, tzn., że przysługuje bez względu na osiągany przez osobę z niepełnosprawnościami oraz członków jej rodziny dochód. Świadczenie wspierające można pobierać wraz z rentą socjalną, jak i każdym innym świadczeniem rentowym bądź emerytalnym, przysługującym osobie z niepełnosprawnościami.

red.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content