Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Stop dyskryminacji i przemocy oraz nierównego traktowania w sporcie

Z pewnością znasz powiedzenie „Sport to zdrowie”. Regularna aktywność fizyczna powinna być nieodłącznym elementem każdego dnia. Podstawowe zalety ruchu, to przede wszystkim obniżenie poziomu lęku, stresu oraz polepszenie nastroju. Niestety, wiąże się on również z ryzykiem nadużyć oraz przemocy. Przemoc wobec dzieci uprawiających sport to wciąż mało dostrzegany problem. Chociaż regularne uprawianie sportu przynosi liczne korzyści i pozytywnie wpływa na rozwój, to wiąże się także z ryzykiem nadużyć oraz przemocy.

Rząd zauważa problem, dlatego w przygotowaniu jest nowelizacja ustawy o sporcie m.in. w kontekście przemocy wobec dzieci w sporcie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia w polskim sporcie występowania negatywnych rozwiązań, takich jak dyskryminacja, przemoc czy nierówne traktowanie. To istotne zmiany, ale nie tylko.

Nowelizacja ma także poprawić sytuację kobiet, w szczególności w zakresie otrzymywania stypendium sportowego w okresie po urodzeniu dziecka oraz zwiększenia ich roli w procesach decyzyjnych w polskich związkach sportowych.

Projekt przewiduje również wsparcie i rozwiązania dla sportowców na rynku pracy po zakończeniu kariery, poprzez wprowadzenie do ustawy rozwiązań, motywujących sportowców do kontynuowania nauki w trakcie kariery sportowej.

Projekt przewiduje również dodanie do ustawy o sporcie przepisu, który wskazuje, że osoba sprawująca funkcję sędziego sportowego, w przypadku wykonywania zadań związanych z prowadzeniem współzawodnictwa sportowego, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

19 kwietnia br. został zaprezentowany, przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę raport zatytułowany „Przemoc wobec dzieci w sporcie”. Z raportu wynika, że przynajmniej raz z przemocą w środowisku sportowym zetknęło się aż 90% badanych. Różne jej formy dotknęły 91% dziewcząt i 89% chłopców. Wśród dyscyplin sportu uprawianych przez ankietowanych dominowała piłka nożna (42,6%), a kolejne to: pływanie (30,7%), piłka siatkowa (22,7%), taniec (15,9%), koszykówka (13,3%) i lekkoatletyka (12,6%).

Krzywdzenia przez współzawodników (zawodniczki i zawodników) doświadczyło 83% badanych, z kolei przez „osoby sprawujące opiekę i kontrolę” (głównie trenerów i trenerki, ale także innych, bliskich sportowi osób oraz… rodziców) – 72%.

Jak wynika z badania, przemoc w sporcie przybiera różne formy. Dominuje emocjonalna (dotyczy 79% sportowców), przejawiająca się np. w wykluczaniu, krzywdzących, a często wręcz złośliwych komentarzach, przesadnej krytyce albo wręcz poniżaniu. Przemoc fizyczną (popchnięcia, uderzenia podczas rywalizacji, podduszenie) zasygnalizowano jako stosowaną przez opiekunów (41%) oraz współzawodników (33%).

Odnotowano także przypadki stosowania przemocy o charakterze seksualnym (komentarze o zabarwieniu seksualnym, niechciane zachowania czy wręcz zachęcanie lub zmuszanie do kontaktu seksualnego) – te wskazało odpowiednio 11 oraz 30% objętych badaniem.

Jak widać, problem jest na tyle istotny, że musi interweniować Rząd, który proceduje obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie, w którym określa, że kluby sportowe, związki sportowe, polski związek sportowy oraz spółki zarządzające ligą zawodową są obowiązane przeciwdziałać przemocy, w tym przemocy psychicznej, wykorzystaniu seksualnemu, dyskryminacji i innym nadużyciom wobec zawodników i innych osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym.

Zmiany wprowadzają standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w sporcie, w tym:
1) standardy ochrony zawodników i innych osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym, wobec naruszeń zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, o których mowa w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 970);
2) standardy ochrony małoletnich, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606).

red.

Udostępnij:

1 Komentarz

  • mario

    To przerażające statystyki zagrożeń dzieci i młodzieży uprawiających sporty wszelakie…
    To strach i lęki rodziców…
    Czy zawsze tak było, czy zbydlęcenie opiekunów i trenerów narasta?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content