Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Prestiżowe wyróżnienia niestety kosztują

Lubimy być chwaleni – i oczywiście nic w tym złego, pod warunkiem, że pozytywna ocena rzeczywiście nam się należy. Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty, które otrzymują miejskie instytucje [pisaliśmy o tym kilkakrotnie, o Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, o Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego oraz o Oczyszczalni Ścieków „WARTA S.A.]. wszystkie te jednostki liczą, że dzięki nagrodom zyskają powszechny szacunek. Tymczasem okazuje się, że niektóre „prestiżowe” wyróżnienia warte są tyle, ile zapłaci za nie instytucja je otrzymująca – po prostu część nagród jest odpłatna. Prestiżu w tym niewiele, bo jak tu darzyć szacunkiem instytucję, która laur najlepszego kupiła.

Skoro miejskie spółki już przepytaliśmy, sprawdźmy, ile są warte słynne nagrody i wyróżnienia, którymi chętnie się chwali prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk (SLD).

* Jakie nagrody bądź inne wyróżnienia otrzymał Urząd Miasta Częstochowy (także indywidualne dla władz miasta) w latach 2011-2016?

* Czy którakolwiek z nagród wiązała się z kosztami dla magistratu?

* Czy miasto – z instytucjami/podmiotami, od których otrzymało nagrody bądź wyróżnienia – współpracuje w innych dziedzinach (niekoniecznie konkursowych) i czy są one odpłatne?

Z odpowiedź magistratu wynika, że sporo nagród otrzymano nieodpłatnie, są jednak takie, które kosztują:

„Nagrody/wyróżnienia 2011 r.
– Laureat rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2011 w kategorii Najlepsze Miasto na prawach powiatu;
– Certyfikat dla Miasta Częstochowy za udział w Programie Promocji Gmin i Powiatów „Budujemy Sportową Polskę”;
– Tytuł Lidera oraz złote godło w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości w Konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2011;
– Dyplom za II miejsce w śląskiej edycji XVII Ogólnopolskiego Sportowego Konkursu Miast i Gmin;
– Certyfikat Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej;
– Aktualizacja oceny Ratingu finansowego: „BBB” dla zadłużenia w walucie zagranicznej i dla zadłużenia w walucie krajowej z perspektywą stabilną – roczny koszt ok. 80 tys. zł.

Nagrody/wyróżnienia 2012 r. 
– Wyróżnienie „Samorządowy Menedżer Regionu 2011” w województwie śląskim – dla prezydenta Częstochowy. Tytuł przyznawany jest przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą TNS Pentor;
– Tytuł „Miasto z klimatem” przyznany przez Fundację EkoRozwoju i Ministerstwo Środowiska;
– I miejsce w XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin Województwa Śląskiego;
– Wyróżnienie w konkursie „Kryształy PR” organizowanego w ramach Konferencji „PR w Samorządzie”;
– Grand Prix konkursu „Kryształy PR” w kat. „Najlepsza gazeta/biuletyn miejski” za miesięcznik „Jasne, że Częstochowa”;
– Wyróżnienie dla Urzędu Miasta Częstochowy za udaną próbę stworzenia kompletnego, miejskiego systemu informacji internetowej w rankingu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski;
– Tytuł Lidera oraz złote godło w kategorii QI SERVICES;
– Certyfikat dla gminy Częstochowa za budowę społecznej koalicji sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim w kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”;
– Certyfikat dla samorządu Częstochowa za uczestnictwo w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w roku 2011 oraz Certyfikat Samorządu Zaangażowania w Nowoczesną Profilaktykę i Edukację;
– Certyfikat za działania edukacyjno-profilaktyczne w ramach kampanii „Odpowiedzialny Kierowca”;
– I miejsce w kat. miasta na prawach powiatu w finale konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2012 Usługi Techniczne;
– Nagroda Specjalna Vidical 2012 za Najlepszą Jakość Druku w Międzynarodowym Konkursie Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych VIDICAL 2012 – kalendarz „Urzędnicy 2012” – zgłoszenie 615 zł brutto;
– Aktualizacja oceny Ratingu finansowego „BBB” – roczny koszt ok. 80 tys. zł.

Nagrody/wyróżnienia 2013 r.
– Miasto Częstochowa laureatem konkursu „Odpowiedzialna Gmina 2012”;
– Wyróżnienie w Konkursie „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju” zorganizowanym z inicjatywy firmy doradczej PwC i  „Newsweek Polska”;
– Laureat konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2013 – Samorząd, jako pracodawca, zorganizowanym przez Związek Miast Polskich;
– Nagroda REVES Excellence Award 2013, w konkursie zorganizowanym przez federację wspierającą rozwój pomiędzy lokalnymi władzami publicznymi, a organizacjami sektora ekonomii społecznej;
– Wyróżnienie w konkursie ECO-MIASTO w kat. „Budownictwo ekologiczne” przyznane przez Ambasadę Francji w Polsce;
– Tytuł Lidera Ogólnopolskiego Programu Zdrowotnego Zwalczania Grypy przyznany przez Radę Naukową Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej w Warszawie;
– Złote godło Najwyższa Jakość Quality International 2013 w kat. QI SERVICES – „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”;
– Perła QI 2013 – za trzykrotne zdobycie przez Urząd Miasta Częstochowy tytułu Laureata QI;
– Nagroda Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku dla Urzędu Miasta Częstochowy przyznana przez Jury Konkursu „Jurajski produkt roku 2013” (RIPH).
– Wyróżnienie dla Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka w kat. instytucja lub osoba zasłużona dla rozwoju lub promocji regionu przyznane – „Jurajski produkt roku 2013”;
– I miejsce dla Miasta Częstochowy w akcji Honorowy Dawca Energii Fortum;
– Dyplom za udział w konkursie „Samorząd przyjazny Seniorom 2013 – przyjazna przestrzeń publiczna” zorganizowanym przez Senat RP;
– I miejsce i tytuł „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej” w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego;
– Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie realizacja i zarządzanie usługami administracji publicznej wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji – koszt procesu certyfikacji 6.765 zł rocznie;
– Aktualizacja oceny Ratingu finansowego „BBB” – roczny koszt ok. 80 tys. zł.

Nagrody/wyróżnienia 2014 r.
– Wyróżnienie przez Grupę Energia w Plebiscycie Miast na „Najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Polsce”;
– Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kat. „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” dla Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach;
– Tytuł „Ambasadora Równości” przyznany przez kapitułę konkursu „Równy Urząd”;
– Dyplom honorowego członka Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów dla Krzysztofa Matyjaszczyka za tworzenia dobrego klimatu i warunków do inwestowania oraz prowadzenia biznesu, a także partnerską współpracę ze środowiskiem gospodarczym na rzecz wspierania przedsiębiorczości;
– Tytuł „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów” przyznany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej;
– I miejsce w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego;
– Złote Godło w konkursie Najwyższa Jakość Quality International w kat. QI-order;
– I miejsce dla Miasta Częstochowy w akcji Honorowy Dawca Energii Fortum;
– Tytuł „Miasta Przyjaznego Dzieciom” przyznany przez Śląski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci;
– Wyróżnienie „Złoty Liść Retro” przyznane przez Dyrekcję Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga;
I miejsce w kat. Wydawnictwo Promocyjne przyznane podczas Targów Kultury i Promocji Miast i Regionów POLONIADA, Płock 2014;
– Goglo Eko-Inspiracja 2014  oraz I miejsce w kat. „Miasto Zrównoważonego Rozwoju” od redakcji magazynu „Ekologia i Rynek” i portalu Ekorynek.com – opłata wpisowa 1.230 zł na rzecz New Business Look Sp. z o.o.;
– Aktualizacja oceny Ratingu finansowego „BBB” – roczny koszt ok. 80 tys. zł.;
– Tytuł „Modernizacji Roku 2013” za modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny – 12.177 zł „wpisowego” do II etapu konkursu.

Nagrody/wyróżnienia 2015 r.
– „Biały certyfikat” przyznany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
– Honorowy dyplom dla Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka w rankingu wszystkich prezydentów polskich miast według tygodnika „Newsweek”;
– Złote godło w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2015 w kat. QI ORDER – przyznane przez Forum Biznesu Dziennika Gazeta Prawna;
– Tytuł „Honorowego Eksperta w Profilaktyce Grypy” podczas VII Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum 2015;
– Wyróżnienie w konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom”, organizowanym przez PTTK;
– III miejsce dla Miasta Częstochowy w akcji Honorowy Dawca Energii Fortum;
– Wyróżnienie ECO-MIASTO 2015 przyznane przez Ambasadę Francji w Polsce;
– Tytuł „Przyjazna Gmina 2015” w kat. Gmina Miejska oraz „Samorządowiec 25-lecia” dla prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka przyznane przez kapitułę redakcji Forum Biznesu;
– II miejsce w konkursie Zarządu Województwa Śląskiego „Gmina przyjazna rodzinie 2015”;
– Tytuł „Lidera Rozwoju Regionalnego” w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości;
– I miejsce w konkursie „Klauzule społeczne na start” organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego;
– Aktualizacja oceny Ratingu finansowego „BBB” – roczny koszt ok. 80 tys. zł.

Nagrody/wyróżnienia 2016 r.

– 4. miejsce w klasyfikacji innowacyjnych miast – rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita”;
– Złote godło w konkursie Najwyższa Jakość QI w kat. Zarządzanie Najwyższej Jakości;
– Wyróżnienie dla Miesięcznika „Jasne, że Częstochowa” w konkursie „Kryształy PR”;
– Honorowa statuetka dla Prezydenta Miasta – „Zasłużony dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej”;
– Tytuł „Lidera z powołania” dla Prezydenta Miasta, przyznawany przez  kapitułę złożoną m.in. z przedstawicieli biznesu, wyższych uczelni i stowarzyszeń samorządowych;
– Honorowa statuetka dr Biegańskiego dla Prezydenta Miasta przyznana przez Częstochowskie Towarzystwo Lekarskie;
– Potwierdzenie certyfikatu ISO dla Urzędu Miasta – za system zarządzania, poziom obsługi interesantów i realizację celów jakościowych. Odnowienie certyfikatu – 6.765 zł rocznie;
– Aktualizacja oceny Ratingu finansowego „BBB” – roczny koszt ok. 80 tys. zł.”

***
Ponieważ magistrat nie odpowiedział na nasze ostatnie pytanie, poprosiliśmy o uzupełnienie odpowiedzi w sprawie ewentualnych kosztów współpracy urzędu w innych dziedzinach z podmiotami, od których magistrat nagrody otrzymał.

Oto odpowiedź:

„Rok 2013 
– reklama w wydawnictwie pn.”Polska Południowa Zaprasza”, w dodatku branżowym do ogólnopolskiego magazynu „Newsweek”, w ramach projektu „Zainwestuj w Częstochowie”
(wydawca – Ringer Alex Springer Polska Sp. z o.o.) – 8.610 zł;
– przygotowanie do druku oraz publikacji materiału promocyjno-informacyjnego Miasta Częstochowy w „Dzienniku Gazecie Prawnej” w dodatku Forum Biznesu
(Media Press Anna Biszkowiecka) – 14.145 zł.

Rok 2014 
– reklama terenów inwestycyjnych w magazynie Newsweek Śląsk
(Media Impact Polska Sp. z o.o.) – 1.845 zł;
– publikacja materiału promocyjnego Miasta Częstochowy w dzienniku „Rzeczpospolita”, w dodatku pt. Samorząd 2010-2014 Inwestycje Czterolecia
(Gremi Business Communication Sp. zo.o.) – 5.535 zł;
– publikacja materiału promocyjnego Miasta Częstochowy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w dodatku Forum Biznesu
(Media Press) – 4.999,95 zł;
– przygotowanie do druku oraz publikacji materiału promocyjno-informacyjnego Miasta Częstochowy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w dodatku Forum Biznesu 
(Media Press Anna Biszkowiecka) – 9.800 zł;
– udział w Targach Kultury i Promocji Miast i Regionów POLONIADA, Płock 2014 – 1.500 zł.

Rok 2015 

– publikacja w „Kapitał Śląski” – wydanie gospodarcze do Dziennika Gazety Prawnej 
(Kapitał Śląski) – 3.075 zł;
– publikacja w Dzienniku Gazeta Prawna w dodatku Forum Przedsiębiorczości oraz działania marketingowe dot. tej publikacji przez PAP
(Polska Agencja Przedsiębiorczości) – 12.029,40 zł;
– zamówienie w ramach działań promocyjnych ekspozycji dwóch roll-up (ów) promujących tereny miejskie objęte statusem Specjalnych Stref Ekonomicznych podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi
(Polska Agencja Przedsiębiorczości) – 1.030 zł;
– przygotowanie materiału do druku oraz publikacji materiału promocyjno-informacyjnego Miasta Częstochowy w „Dzienniku Gazecie Prawnej” – 8.000 zł;
– przygotowanie materiału do druku oraz publikacji materiału promocyjno-informacyjnego Miasta Częstochowy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w dodatku Forum Biznesu 
(Media Press Anna Biszkowiecka) – 10.000 zł;
– Gmina zgłosiła modernizację oświetlenia ulicznego do przetargu organizowanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i uzyskała świadectwo efektywności energetycznej „białe certyfikaty” – nie poniesiono kosztów.”

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content