Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Piękne dzieło „Pięknego Umysłu”

Z Dorotą Wojtanią, dyrektor Przedszkola w Częstochowie rozmawia Renata Kluczna.

– Jak doszło do powstania Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola „Piękny Umysł”?
– Powstanie Przedszkola jest bezpośrednio związane z działalnością Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Piękny Umysł”. Członkowie Stowarzyszenia są zaangażowani w pracę i opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami, z autyzmem i chętnie wspierają różne inicjatywy służące pomocy dzieciom i ich rodzicom. Stykając się z rodzicami niepełnosprawnych dzieci dostrzegamy, jak wielkie napotykają trudności w uzyskaniu dostępu do prowadzonej na wysokim poziomie terapii oraz nauki. Niektóre placówki borykają się z problemem braku odpowiednich pomocy dydaktycznych czy nawet dobrze zaadoptowanej klasy lub sali do prowadzenia zajęć indywidualnych. Brakuje też specjalistów. Czasami rodzice są przekonywani, że jedynie kosztowna terapia może przynieść efekty, tak jakby skuteczność podjętych działań zależała od wysokości opłat. Nie każdego stać na wydatki sięgające nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Biorąc za wzór zagraniczne placówki edukacyjne, które kompleksowo wspierają rozwój dziecka i oferują pomoc rodzicom, członkowie Stowarzyszenia postanowili powołać w Częstochowie niewielką placówkę, która będzie odpowiedzią na oczekiwania rodziców i dzieci. We wrześniu 2012 roku zostało otwarte pierwsze w Częstochowie przedszkole terapeutyczne, czyli Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole „Piękny Umysł”.

– Z jakich zajęć w Przedszkolu mogą korzystać dzieci?
– Oprócz dostosowanej do potrzeb i możliwości dzieci realizacji podstawy wychowania przedszkolnego oferujemy szereg zajęć specjalistycznych. W przedszkolu pracuje psycholog, który rozwija kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci oraz prowadzi wsparcie dla rodziców. Logopeda, który usprawnia mowę werbalną lub stara się ją wywołać w przypadku dzieci niemówiących, rozwija słownictwo czynne i bierne, likwiduje wady artykulacyjne. Możemy się też pochwalić dobrze wyposażoną pracownią integracji sensorycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby doposażyć ją w nowe, ciekawe dla dzieci i efektywne pomoce. Terapeuta integracji sensorycznej stymuluje współpracę pomiędzy poszczególnymi zmysłami, likwiduje zaburzenia czucia głębokiego, zaburzenia równowagi, poczucia własnego ciała, lęku przestrzeni, zmiany płaszczyzn i poziomów. Należy również podkreślić, że w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym szczególną uwagę zwracamy na naukę samodzielności i samoobsługi. Te umiejętności można wypracować dzięki systematycznej, codziennej pracy. Rodzice także muszą wykazać się sporą konsekwencją.

– Czy Przedszkole pobiera czesne? Ile kosztuje terapia prowadzona na terenie Przedszkola?
– Wszystkie zajęcia, z których korzystają nasi podopieczni są bezpłatne. Dotyczy to zarówno zajęć wychowania przedszkolnego, jak i indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych. Przedszkole nie pobiera czesnego.

– Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Piękny Umysł” to jedyna w Częstochowie licencjonowana placówka wykorzystująca terapię słuchową Metodą Tomatisa. Na czym ona polega?
– Trening słuchowy Metodą Tomatisa jest stosowany z powodzeniem i ulepszany od wielu lat w Europie Zachodniej. Pomysłodawca metody – Alfred Tomatis – zwrócił uwagę na relację między słuchem a głosem. Człowiek, który nie słyszy lub ma problem z selekcją bodźców słuchowych, będzie mieć trudności z mówieniem lub zaburzenia w innych sferach – głos zawiera tylko to, co słyszy ucho. Metoda Tomatisa to system ćwiczenia umiejętności słuchania. Ucho jako całość jest zaangażowane w liczne procesy: stymulacji mózgu (pobudzanie kory mózgowej), motoryki, uwagi, socjalizacji, nauki języka zarówno ojczystego jak i obcego, odczuwania emocji i stresu. Dzięki odpowiednio dobranej i przetworzonej muzyce klasycznej ucho, a za jego pośrednictwem mózg przechodzi trening. Należy dodać, że korzystanie z Metody Tomatisa może się odbywać tylko i wyłącznie przy użyciu odpowiednich, opatentowanych słuchawek wykorzystujących przewodnictwo kostne dźwięku. Nie można więc w żaden sposób porównać Metody Tomatisa do innych słuchowych terapii czy muzykoterapii, które nie wykorzystują przewodnictwa kostnego i filtrowanych dźwięków.

– Popularną formą terapii są także zajęcia z udziałem zwierząt. Czy dzieci w Przedszkolu także objęte są tego rodzaju wsparciem?
– Zdecydowanie terapia z udziałem zwierząt daje pozytywne efekty, wzbudza przede wszystkim ogromne zainteresowanie dzieci i buduje ich motywację do działania. Nasi podopieczni korzystają z hipoterapii. Zajęcia pod okiem wykwalifikowanego instruktora stymulują psychoruchowy rozwój dziecka, wpływają na właściwą orientację w schemacie ciała, ułatwiają relaksację. Na terenie Przedszkola odbywają się także zajęcia dogoterapii. Dzieci chętnie uczestniczą w tego rodzaju spotkaniach. Czworonóg mobilizuje je do działania zarówno tego spontanicznego, jak i kierowanego przez terapeutę. Należy także zwrócić uwagę, że kontakt ze zwierzętami wzbudza w dzieciach autentyczną radość i sprawia, że na ich twarzach pojawia się uśmiech.

– Ostatnio w ofercie Przedszkola pojawiła się także alpakoterapia. Na czym polegają takie zajęcia?
– Spotkania z Alpakami Jurajskimi poprawiają funkcjonowania dzieci z autyzmem w życiu codziennym. Jest to zupełnie nowatorskie podejście, które pozwala na zaktywizowanie dziecka i wpływa na poprawę jego samopoczucia. Z uwagi na ich niezwykle łagodne usposobienie, posłuszeństwo i delikatność oraz łatwość nawiązywania kontaktu, wydają się być idealne do terapii i pracy z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym czy niepełnosprawnością intelektualną .Prawdopodobnie też dlatego, iż alpaki bardziej zainteresowane są dziećmi niż osobami dorosłymi, co ułatwia terapię. Alpaki czekają na obcowanie z dziećmi, lubią być głaskane, przytulane, a ich przyjazny wygląd, wzruszające oczy wzbudzają duże zainteresowanie. Zwierzęta te lubią być prowadzone na smyczy, łatwo poddają się dzieciom. Mamy nadzieję że nasze dzieci dostrzegły ich piękno. Na całym świecie alpakoterapia jest powszechnie stosowaną formą wsparcia, stąd też próba takich działań podjęta przez nasze Przedszkole.

– Co oferujecie Państwo rodzicom i opiekunom dzieci?
– Oferujemy wsparcie psychologiczne, porady i konsultacje. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą także liczyć na pomoc Stowarzyszenia. Rodzice, nastawieni na pracę z dzieckiem w domu dostają od wychowawców i specjalistów wskazania do działania w domu. Pragniemy, aby atmosferze tolerancji i akceptacji dziecko uczyło się świata, nabywało umiejętności, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Przedszkole to nie tylko nauka i terapia, ale także zabawa. Dzieci i młodzież, którzy nie są naszymi wychowankami zapraszamy na zajęcia w Centrum Terapii, które działa przy Przedszkolu. Nawiązaliśmy też współpracę z placówkami zagranicznymi o podobnym profilu. Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów w pracy z naszymi dziećmi.

– Dziękuję za rozmowę.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content