Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Osoby niepełnosprawne nie mają gdzie parkować

– To straszne, że ludzie pełnosprawni zajmują miejsca parkingowe, tak zwane „koperty”, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Z czego to wynika, czym ci ludzie się kierują – egoizmem, bezmyślnością, brakiem empatii…? Kilkakrotnie zwracałem uwagę osobom nieuprawnionym do parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych i zawsze słyszę tę samą wymówkę: „Ja tylko na momencik…”, „Na parkingu nie było innych wolnych miejsc”, albo na osiedlu: „U nas w bloku nie ma osób niepełnosprawnych, wiec tutaj parkuję”. Nie dość, że władze Częstochowy nie dbają o niepełnosprawnych to jeszcze ludzie zdrowi utrudniają nam życie – mówi Waldemar, niepełnosprawny z Częstochowy.

W całej Polsce różnego rodzaju podmioty, w tym organizacje pozarządowe – od czasu do czasu – organizują akcje informacyjne o nie parkowaniu przez ludzi zdrowych na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Dla przykładu, Stowarzyszenie Integracja uruchomiło kampanię „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”, z której wybrzmiał jasny przekaz – parkowanie na miejscach dla osób z niepełnosprawnością nie jest OK.
Funkcjonariusze policji z Małopolski przeprowadzili akcję przeciwko zajmowaniu miejsc parkingowych niepełnosprawnym pod hasłem: „Zabrałeś moje miejsce? Zabierz moje kalectwo!”. Prócz walorów edukacyjnych policjanci przypomnieli, że osoba, która nie stosuje się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, musi się liczyć z mandatem w wysokości 1.200 złotych i 6 punktów karnych.
Wydawać by się więc mogło, że po tak wielu już akcjach polskie społeczeństwo wie, iż miejsca oznaczone „wózkiem inwalidzkim” są dedykowane osobom ze specjalnymi potrzebami.
Czy aby na pewno?

– Niewątpliwie idea tzw. kopert jest gestem władz Częstochowy z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem na czele wobec osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu ruchu lub trudnościami w samodzielnym poruszaniu się w przestrzeni miejskiej. Niestety, nie mówimy o świadomym działaniu, a jedynie o odruchu litości pod naszym adresem. Świat pełnosprawnych obywateli uznał w swej dobroci, że zorganizowanie przestrzeni parkingowej w taki sposób, że na 100 miejsc parkingowych 6 bezpłatnych miejsc zostanie zastrzeżonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych – o czym mówią bezduszne przepisy – będzie zamykało temat – informuje niepełnosprawny Waldemar.

Tygodnik 7 dni mówi „sprawdzam” władzom Częstochowy i pyta magistrat o dane o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie naszego miasta.

„Na podstawie informacji z Miejskiego Zarządu Dróg [MZD] – informujemy, że w częstochowskiej Strefie Płatnego Parkowania mamy obecnie łącznie 3.725 miejsc parkingowych. Kopert parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w strefie jest obecnie 174. Jeżeli chodzi o takie koperty poza strefą – administrowane przez MZD, czyli znajdujące się w publicznych pasach drogowych, jest ich – według MZD – około 245. Potrzeby w zakresie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami są zgłaszane i – w miarę możliwości – realizowane (potrzeby w tym zakresie monitorują też stosowne organizacje społeczne i gremia publiczne zajmujące się problemami osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych czy społeczny rzecznik ds osób z niepełnosprawnościami).”

Już gołym okiem widać, że proporcje – wszystkich miejsc parkingowych do miejsc dla osób z niepełnosprawnościami – są zaburzone. Wystosowaliśmy więc serię pytań do magistratu:
– Ile osób z niepełnosprawnościami zamieszkuje Częstochowę?
– Ile na dzień dzisiejszy wydano kart umożliwiających osobom niepełnosprawnym nieodpłatne parkowanie na terenie miasta w wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych?
– Czy – zdaniem urzędu miasta – liczba miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych jest wystarczająca?

Oto odpowiedzi:
„Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie nie posiada precyzyjnych danych nt. liczby osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących miasto Częstochowa (jedynie na podstawie danych ze spisów powszechnych można szacować liczbę osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w Częstochowie na ponad 30 tysięcy, co stanowi ok. 15% populacji miasta – osób zameldowanych na stałe lub czasowo; należy przy tym nadmienić, że z tej liczby nawet do 40% osób deklarujących się jako odczuwające ograniczenie sprawności, może nie posiadać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, więc z prawnego punktu widzenia nie są to osoby z niepełnosprawnościami, tylko odczuwające w tym zakresie większe lub mniejsze dolegliwości).
Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, do którego wprowadzane są wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie posiada funkcji umożliwiających wygenerowanie danych wg podanych kryteriów tj. wskazanie liczby osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących Częstochowę oraz podziału na te osoby z niepełnosprawnościami, którym karty parkingowe przysługują oraz te, którym nie przysługują. Wszelkie możliwe do wygenerowania dane dotyczą tylko liczby wydanych orzeczeń, a liczba ta nie oznacza liczby osób z niepełnosprawnościami, ponieważ orzeczenia często wydawane są na czas określony, co powoduje, że jedna osoba legitymuje się kilkoma orzeczeniami.
Zgodnie bowiem z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 228 poz.1681), zapewnia powiatowym zespołom w zakresie funkcjonalności jedynie prowadzenie rejestrów wniosków, orzeczeń, odwołań, członków powiatowego zespołu, wydatków powiatowego zespołu oraz legitymacji, generowanie niezbędnych dokumentów wymaganych w procesie orzekania, okresowe generowanie sprawozdań.

Należy nadmienić, że Baza EKSMOON Powiatowego Zespołu istnieje od lipca 2006 r. i zawiera 10.450 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 120.984 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Uzyskanie danych, o których mowa w mailu możliwe byłoby jedynie poprzez przeszukanie bazy orzeczeń i sprawdzenia każdego orzeczenia z osobna, czy jest obowiązujące oraz czy w orzeczeniu tym znajdują się uprawnienia do uzyskania karty parkingowej. Z uwagi na obszerność posiadanej bazy proces wyszukiwania trwałby kilka miesięcy. Do dzisiaj mieszkańcom Częstochowy wydano 14.192 karty parkingowych. Liczba ta nie oznacza jednak liczby osób aktualnie uprawnionych do nieodpłatnego parkowania w wyznaczonych miejscach dla osób z niepełnosprawnościami. Analogicznie do orzeczeń karty również wydawane są na czas określony w zależności od daty ważności orzeczenia (maksymalnie na 5 lat) i zdecydowana większość osób uprawnionych mogła otrzymać w Powiatowym Zespole od lipca 2014 r. kilka kart parkingowych.”

***

Niewiele dowiedzieliśmy się z odpowiedzi urzędu miasta, choć ogólne dane dostaliśmy. Wiemy już, że liczba osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w Częstochowie to ponad 30 tysięcy (na niespełna 200 tysięcy wszystkich mieszkańców), co stanowi około 15% populacji miasta. Wiemy też, że w częstochowskiej Strefie Płatnego Parkowania mamy obecnie łącznie 3.725 miejsc parkingowych. Kopert parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w strefie jest 174, natomiast kopert poza strefą około 245.Magistrat nie odniósł się jednak do pytania o jego ocenę liczby miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. A przypominamy, z założenia rozwiązanie w postaci „niebieskiej koperty” ma służyć osobom niepełnosprawnym z ograniczoną możliwością poruszania się. Ma ułatwiać im dotarcie jak najbliżej miejsca docelowego, tak aby odległość do pokonania o własnych siłach pozostała jak najmniejsza. Osoby takie z powodu uszkodzenia narządu ruchu lub niemożności korzystania ze środków komunikacji miejskiej często korzystają z samochodów kierowanych przez siebie bądź przez członków rodziny. Dla tych osób idea dotarcia jak najbliżej miejsca docelowego przy jednoczesnym braku miejsc parkingowych – zmienia się w koszmar.
Ten przekaz winien poruszyć serca częstochowskich urzędników.
A co do zdrowej części społeczeństwa to nie groźba mandatu powinna nas powstrzymywać przed parkowaniem na „niebieskich kopertach”, a empatia i przyzwoitość.

Renata R. Kluczna

Udostępnij:

3 komentarzy

 • Edmund

  Niebieskie koperty to cwaniactwo a nie kalectwo.
  Czy wy ludzie tego nie widzicie. Niebieska koperta to jest przepustka do dobrego miejsca parkingowego. Od kilku lat powielacie historię współczucia a sprawa wygląda inaczej.
  Czemu nie napiszecie że weryfikacja tych ludzi jest żadna.
  Wystarczy pożyczyć od babci cioci wujka ta kartę i można parkować. Dzwonisz na policję czy straz miejska przyjeżdżają na interwencję i co taki delikwent mówi że przywiózł ciocie babcie czy kogoś tam. Sprawa się zamyka. Prawda jest taka że babcia od 10 lat z domu nie wychodzi. Sąsiedzi to wiedzą a policja udaje że problemu nie widzi. Coraz większa grupa ludzi tak właśnie korzysta z tych miejsc. To jest ten problem o wiele większy niż chwilowe zajęcie miejsca.

 • Marek

  Ciekawe skąd większość kierowców ma te karty parkingowe. Już wiem, od rodzica, dziadka, wujka, który nawet auta nie ma, ale karte wyrobił dla wnuczka. Już nie mówiąc o tych co to karte mają, a są bardzo na chodzie.

 • dziadek

  Edmund
  Niebieskie koperty to faktycznie “nie kalectwo”. To tylko wyznaczone i pomalowane na biało-niebiesko miejsca do parkowania dla osób mających stwierdzoną niepełnosprawność. A może coś o “historii współczucia”? Czasami lepiej milczeć i uchodzić za idiotę, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości (za M. Twainem).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content