Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Mieszkańcy domagają się bezpieczeństwa – starosta nie widzi zagrożenia

Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo naszych dzieci – takiej treści napis powinien zawisnąć nad każdą instytucją zajmującą się ruchem drogowym. Niestety Starostwo Powiatu Częstochowskiego tłumaczy się z braku działań, przerzucając odpowiedzialność z jednego wydziału na drugi. A chodzi o skrzyżowanie dróg powiatowych w miejscowości Skrzydlów (gmina Kłomnice), przy którym – na nieszczęście dla dzieci – stoi szkoła podstawowa.Zdaniem starosty: „obecna organizacja ruchu jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego”. Odmiennego zdania są mieszkańcy, którzy od wielu lat alarmują władze powiatowe o zabezpieczenie skrzyżowania, w taki sposób, by nie doszło na nim do tragedii. Co prawda starosta „jest w zgodzie z przepisami”, ale człowiek nie żyje, w wyniku wypadku, do którego doszło na początku lutego br.

Nawet, jeśli okiem laika widać, że jakieś skrzyżowanie bądź sama droga stwarzają zagrożenie, to dopóki nie dojdzie do tragedii żadna instytucja publiczna, odpowiedzialna za bezpieczeństwo na drodze, nie przyzna, iż rzeczywiście miejsce jest niebezpieczne.

Skrzyżowanie dwóch dróg powiatowych w Skrzydlowie jest oczywiście oznaczone, chociaż dość skromnie. Stoją znaki pionowe: „STOP” oraz znak „Przejście dla pieszych” i znak „Przejście szczególnie uczęszczane przez dzieci”. Ponieważ jednak na tym skrzyżowaniu systematycznie dochodzi do mniej lub bardziej groźnych zdarzeń drogowych, logicznym wydaje się zabezpieczenie go nieco bardziej. Kolejnym, o ile nie ważniejszym argumentem jest to, że w pobliżu znajduje się przystanek autobusowy i, co najistotniejsze, szkoła podstawowa, do której dzieci, aby się dostać, muszą przejść przez skrzyżowanie. 

W przeciwieństwie do Skrzydlowa, w wielu miejscach w Polsce zastosowano pionowe tablice, ogromnych rozmiarów w pomarańczowym lub żółtym kolorze, z napisem „Strefa szkolna – kierowco zwolnij”. Ponieważ osoby prowadzące pojazdy coraz mniejszą uwagę zwracają na znaki pionowe, skutecznym sposobem na ograniczenie prędkości są odpowiednie symbole namalowane na nawierzchni drogi. Umieszczenie poziomego symbolu A-17 „Uwaga dzieci” przykuwa wzrok kierowcy i zwiększa jego ostrożność. Inny napis na drodze „Szkoła” wpływa na zwiększenie czujności i redukcję prędkości. Aktywne przejścia dla pieszych to kolejna metoda na poprawienie bezpieczeństwa. Urządzenie wyposażone jest w system czujników ruchu i lampy. W sytuacji, gdy do przejścia zbliża się pieszy, sensory uruchamiają oświetlenie na pasach. Migające światła ostrzegają kierowców o obecności pieszych. Takie rozwiązanie stosuje się przy drogach o dużym natężeniu ruchu pieszych, w szczególności w pobliżu szkół. Każdy sposób jest dobry, zwłaszcza gdy chodzi o bezpieczeństwo dzieci. 

Na szczęście dotychczas na skrzyżowaniu w Skrzydlowie nie doszło do zdarzenia z udziałem dzieci, ale miały tam miejsce stłuczki i inne poważne wypadki.
W 2019 roku niezidentyfikowany pirat drogowy wpadł na chodnik przy skrzyżowaniu, kasując znak STOP i ogrodzenie terenu tamtejszej spółdzielni mieszkaniowej.
Na początku lutego 2021 roku przy skrzyżowaniu doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku zdarzenia 55-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki Volvo, poniósł śmierć.
Z pewnością teraz służby starostwa powiatu częstochowskiego zabezpieczą skrzyżowanie w Skrzydlowie tak, by każdy kierowca musiał zwolnić, a pieszy zachować ostrożność.

O komentarz do sprawy poprosiliśmy starostę powiatu częstochowskiego, Krzysztofa Smelę.
 
– Jakie służby starosty i kiedy, dokonywały analizy bezpieczeństwa skrzyżowania dróg
powiatowych w miejscowości Skrzydlów gmina Kłomnice, przy szkole podstawowej? Prosimy o podanie wszystkich wyników analiz.

– Temat poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1028S i 1024S w miejscowości Skrzydlów w rejonie szkoły podstawowej, podejmowany był na obradach Powiatowej Komisji do spraw Projektów Organizacji Ruchu Drogowego, które odbyły się w dniu 28.03.2019 roku. W komisji udział brali przedstawiciel zarządu drogi to jest Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, przedstawiciel zarządzającego ruchem na drodze to jest pracownik Oddziału Inżynierii Ruchu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego, przedstawiciel Wojewódzkiej Rady BRD oraz przedstawiciel KMP w Częstochowie.

Na komisji przedstawiono następujące zmiany mające na celu poprawę bezpieczeństwa w omawianym miejscu:
• Przesunięcie przejścia przy szkole bliżej skrzyżowania, obecnie znajdującego się na wprost wyjścia ze szkoły oraz za blisko parkingu.
• Zastosowanie dwustronnych znaków D-6 z tabliczką T-27.
• Na wlotach wschodnim, zachodnim oraz północnym zastosowanie linii akustycznowibracyjne (brak obiektów mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi).

– Czy Starostwo Powiatowe w Częstochowie otrzymywało sygnały ze strony mieszkańców Skrzydlowa odnośnie zabezpieczenia skrzyżowania? Prosimy także o szczegółowy wykaz wszystkich zgłaszanych wniosków.
– Starosta Częstochowski, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych, otrzymał w dniu 03.01.2019 r. za pośrednictwem PZD w Częstochowie pismo od pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu.
Poza wspomnianym pismem do tutejszego organu nie wpływały inne dokumenty dotyczące
poruszonego tematu.

– Czy Starostwo Powiatowe w Częstochowie orientuje się, do ilu i jakich zdarzeń doszło na
powyższym skrzyżowaniu?
– Z posiadanych danych udostępnionych Staroście Częstochowskiemu przez Komendę Miejską
Policji w Częstochowie wynika, że na przedmiotowym skrzyżowaniu od 2014 do końca 2020 roku
doszło do 4 kolizji drogowych.

– Dlaczego starosta powiatu częstochowskiego nie podjął żadnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu, z uwagi na zlokalizowaną przy nim szkołę podstawową?
– Szanowna Pani Redaktor uprzejmie poproszę o wskazanie materiałów, którymi się Pani kierowała, formułując powyższe pytanie. Wynika z niego, że starosta nie podjął żadnych działań. Pytanie już w swoim założeniu jest niewłaściwe. Temat, jak wcześniej wspomniano, poruszany był na Powiatowej Komisji ds. Projektów Organizacji Ruchu Drogowego. W wyniku obrad komisji zalecono zarządowi drogi, tj. PZD w Częstochowie opracowanie oraz przedstawienie do zatwierdzenia projektu Stałej Organizacji Ruchu na omawianym skrzyżowaniu. Przedmiotowy projekt zatwierdzony został dnia 13 stycznia 2021 r. Na obecnym etapie projekt czeka na realizację. Należy również nadmienić, że wykonywane cykliczne kontrole oznakowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego nie wykazywały potrzeby pilnej zmiany w istniejącej organizacji ruchu, gdyż obecna organizacja ruchu jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
W 2020 roku w związku z możliwością pozyskania z zewnątrz środków finansowych Powiat Częstochowski złożył wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa w ramach “programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” – “Bezpieczne przejścia dla pieszych”, tytuł projektu “Poprawa bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci i młodzieży, na przejściach w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1028 S i 1024 S w m. Skrzydlów”.
W rankingu złożonych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosków, wniosek Powiatu Częstochowskiego uplasował się na 12 miejscu, lecz w rozstrzygnięciu ostatecznym złożony wniosek nie został uwzględniony do dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wojewoda śląski wytypował 20 tego typu inwestycji z całego województwa. Ostatecznie sfinansowano tylko 1.

– Ile starosta powiatu częstochowskiego przeprowadził akcji edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkoły w Skrzydlowie – dotyczących bezpieczeństwa dzieci na drodze – co jest oczywiste z uwagi na niedostatecznie zabezpieczone skrzyżowanie w pobliżu szkoły?
– Zgodnie z prawem oświatowym, do zadań własnych gminy należy zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, i przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zgodnie z prawem prowadzenie akcji edukacyjnych w wyżej wymienionych placówkach nie należy do kompetencji powiatu.
W programie nauczania każda ze szkół, niezależnie od stopnia, ma ujęte programy profilaktyczne „Edukacja dla bezpieczeństwa”, na których omawiane są kwestie bezpieczeństwa. Programy te są bezpośrednio kontrolowane przez kuratorium oświaty.
Starosta Częstochowski, któremu zależy na wspieraniu akcji profilaktycznych i dbaniu o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców powiatu, ponadprogramowo w kwestii bezpieczeństwa dzieci współpracuje z Komendą Miejską Policji w Częstochowie, która jest najrzetelniejszą i najbardziej odpowiedzialną instytucją do prowadzenia akcji w tej materii.
Policjanci częstochowskiego wydziału ruchu drogowego odwiedzają dzieci w przedszkolach i szkołach (ponad 20 szkół na terenie powiatu). Mundurowi uczą najmłodszych jak bezpiecznie poruszać się po drogach i omawiają jaki wpływ na bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego mają elementy odblaskowe. Na zakończenie uczestnikom spotkania rozdawane są odblaski i kamizelki zakupione przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

W poszczególnych latach rozdano:
2020 rok:
– brelok odblaskowy – 800 sztuk 
– broszury A5 – 2.000 sztuk
2019 rok:
– opaski odblaskowe – 1.500 sztuk
2018 rok:
– opaski odblaskowe – 1.950 sztuk
– kamizelki odblaskowe – 400 sztuk
2017 rok:
– kamizelki – 400 sztuk
– opaski – 1.500 sztuk

Starostwo Powiatowe uczestniczyło również w akcja prewencyjnych i konkursach organizowanych przez KMP wspólnie z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dla przykładu finał konkursu „Moda na odblaski” zgromadził około 1.500 dzieci ze szkół naszego regionu.

***
Starostwo twierdzi, że sygnały o zagrożeniu na skrzyżowaniu w Skrzydlowie ograniczają się jedynie do pisma dyrekcji szkoły. Z informacji redakcji natomiast wynika, że w ostatnich latach interwencji było sporo. O problemie niejednokrotnie sygnalizowali mieszkańcy, tamtejsi radni, a nawet parlamentarzyści – bez efektu. Po tragedii z lutego, mieszkańcy Skrzydlowa wystosowali petycję z podpisami, domagając się pilnej interwencji Starosty Powiatowego, w sprawie poprawy bezpieczeństwa. 

Dobrze się stało, że 13 stycznia 2021 roku zatwierdzono projekt Stałej Organizacji Ruchu na skrzyżowaniu w Skrzydlowie. Szkoda tylko, że kierowca Volvo, który tam zginął nie doczekał jego realizacji.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content