Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Lasy Państwowe w Katowicach: „złożyliśmy do prokuratury pierwsze zawiadomienia” na poprzedników

W przeciwieństwie do nowych władz spółek skarbu państwa z siedzibą w Częstochowie – o czym pisaliśmy w artykule „Przewidywalne awanse ludowców w spółkach RFG…” – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach posiada już pierwsze ustalenia w sprawie nieprawidłowości poprzedników powołanych do kierowania jednostką za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Analiza działalności kierownictwa lokalnych oddziałów Lasów Państwowych minionego okresu, prowadzona jest w całej Polsce i potrwa do końca 2024 roku. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach kontroluje także prace służb, działających na terenie dawnego województwa częstochowskiego.

Komunikat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:

Pierwsze ustalenia audytu w katowickiej dyrekcji Lasów Państwowych
Trwa audyt realizowany w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach . Zakończył się pierwszy etap działań mających na celu weryfikację i ocenę działalności instytucji w latach 2016-2023.

Audyt koncentruje się na zagadnieniach prawno-finansowych, nie wkraczając w zakres prowadzenia gospodarki leśnej. Obejmuje m. in. badanie struktury zatrudnienia i wynagrodzeń, nabywania oraz zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wydatkowania przez jednostki Lasów Państwowych środków finansowych, w tym pochodzących z Funduszu Leśnego w czasie poprzednich rządów. Pierwsze ustalenia wskazują na szereg nieprawidłowości oraz niegospodarność w dysponowaniu środkami Funduszu Leśnego, co mogło mieć miejsce w celu osiągnięcia korzyści politycznych lub osobistych.

Wyniki audytu prowadzonego w Katowicach budzą wątpliwości w zakresie udzielania darowizn przez nadleśnictwa nadzorowane przez Dyrektora RDLP w Katowicach oraz brak celowości i niegospodarność, przejawiającą się nieracjonalnym wydatkowaniem znacznych środków finansowych pod pretekstem działań reprezentacyjnych i promocyjnych. Analiza dokumentacji wskazuje, że znacząca część tych środków wydatkowana była na terenie wybranych kilku okręgów wyborczych, nawet poza zasięgiem terytorialnym tutejszej Dyrekcji.

Zgodnie z obowiązującymi w Lasach Państwowych przepisami o gospodarce finansowej nadleśnictwa mogą przeznaczać część dodatniego wyniku finansowego na cele społecznie-użyteczne. Środki te służą do wspierania różnych lokalnych inicjatyw w zakresie pożytku publicznego. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w latach 2021-2023 nadleśnictwa RDLP w Katowicach udzieliły większość darowizn (w kwocie niemal 1,9 miliona złotych) na rzecz podmiotów znajdujących się w okręgach wyborczych polityków startujących w wyborach parlamentarnych w roku 2023 z partii Suwerenna Polska lub kandydatów w wyborach samorządowych w roku 2024. W rezultacie, beneficjentami tych darowizn były organizacje i społeczności, za pośrednictwem których, jak należy przypuszczać, próbowano budować poparcie polityczne dla określonej grupy polityków. Ustalenia audytu wskazują, że na decyzję nadleśniczych o przekazywaniu darowizn znaczący wpływ wywierało ówczesne kierownictwo RDLP w Katowicach, dochodziło bowiem do przekazywania określonych sum konkretnemu, wskazanemu odgórnie adresatowi. Tego rodzaju sterowanie przyznawanymi darowiznami jawi się jako ingerencja w kompetencje nadleśniczych, mogąca służyć osiągnięciu korzyści politycznych czy osobistych. Natomiast sam stwierdzony w trakcie audytu mechanizm sugeruje, że środki Funduszu leśnego wspierały kampanię wyborczą konkretnej formacji politycznej.

– W związku ze stwierdzonymi wątpliwościami złożyliśmy do prokuratury pierwsze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Czynności podejmowane przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Lasach Państwowych muszą być wykonywane wyłącznie w zgodzie z interesem publicznym i w oderwaniu od jakichkolwiek względów politycznych, religijnych, światopoglądowych, a tym bardziej osobistych – mówi Robert Pabian, Dyrektor RDLP w Katowicach.

Wiele wątpliwości budzi również wydatkowanie znacznych środków Funduszu leśnego m. in. na funkcjonowanie tzw. Leśnej Asysty Honorowej RDLP w Katowicach w kwocie blisko 0,8 miliona złotych, nabycie nowych mundurów bez podstawy prawnej, czy też umowy promocyjne zawierane z mediami i podmiotami zewnętrznymi w kwocie około 3 milionów złotych. Znacząca część środków trafiła do mediów związanych ze środowiskiem Zjednoczonej Prawicy i mogła służyć promowaniu środowiska politycznego Suwerennej Polski oraz, w bezpośredni sposób, byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych – Józefa Kubicy i innych polityków partii Zbigniewa Ziobry.

– Nasze zastrzeżenia budzi skala i zasadność finansowania wydarzeń promocyjnych i współpracy medialnej ze środków Funduszu Leśnego. Znamienite, że w roku wyborów parlamentarnych znacząco wzrosły wydatki Lasów Państwowych na szeroko, a często fikcyjnie pojętą promocję – zauważa Robert Pabian, Dyrektor RDLP w Katowicach. – Dlatego z własnej inicjatywy poddaliśmy się audytowi. Musimy i chcemy rozliczyć się z budzącego wiele zastrzeżeń sposobu zarządzania naszą organizacją w ostatnich latach. To jedyna droga do odbudowy zaufania społecznego i uniknięcia wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości. Tym bardziej, że jeśli podejrzenia się potwierdzą, winę za tę sytuację ponosi wąska grupa polityków, również w leśnych mundurach, a cierpi wizerunek ponad 25 tysięcy leśników z pasją i oddaniem wykonujących swoją pracę.

Audyt potrwa do końca bieżącego roku. Ostateczna ocena stwierdzonych w czasie audytu wątpliwości należeć będzie do właściwych służb i sądów powszechnych.”

red.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content