Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Kto się wzbogacił?

Na stronie Urzędu Miasta pojawiły się najnowsze oświadczenia majątkowe radnych miejskich. Członkowie Rady piszą w nich o swoich dochodach za rok 2012. Niektórzy z nich zarabiają tak bajońskie sumy, że nie dziwota, iż nie rozumieją problemów elektoratu. Sporą grupę stanowią radni, którzy wzbogacili się właśnie dzięki Radzie i działaności samorządowej.

Dla niemałej grupy rajców rok 2012 należał do udanych. Gdy w Częstochowie brakuje pracy, a ci, co ją mają, zarabiają coraz mniej, tak członkowie Rady Miasta mają coraz więcej. Zarobki niektórych wywołują zawrót głowy, np. radnego Szczuki (SLD) – ponad 26 tys. zł miesięcznie. Radnemu Wronie (PO) dochody w porównaniu z rokiem 2011 wzrosły dwukrotnie: z 55 tys. zł do ponad 100 tys. Spora część radnych wzbogaciła się, przyjmując pracę w spółkach miejskich (np. radne PO: Gieroń, Salwierak), ale niektórzy nie mieli jeszcze okazji odnotować tego w oświadczeniu (np. Iżyńska).

Zarobki radnych za 2012 rok

Janusz Adamkiewicz (SLD): 187 335 zł
– członek rady nadzorczej : 20 332 zł
– prowadzenie działalności gospodarczej (dane nieczytelne): 6 583 zł
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie: 119 915zł
– dieta radnego: 27 305 zł
– umowy zlecenie: 13 200 zł
Za 2011: 159 259 zł

Marcin Biernat (PO): 101 931 zł
– Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: 74 388 zł
– dieta radnego: 27 543 zł
Za 2011: 89 928 zł

Tomasz Blukacz (SLD): 38 859 zł
– indywidualna działalność gospodarcza – ze stosunku pracy: 15 984 zł
– umowy zlecenie: 380 zł
– dieta: 22 495 zł
Za 2011: 33 651 zł

Janusz Danek (SLD): brak dochodu w oświadczeniu majątkowym
Za 2011: 125 372 zł
13 maja radny w końcu uzupełnił oświadczenie majątkowe o informacje związane z dochodami w 2012 r.: 148 917 zł
– członek Rady Nadzorczej SM “Północ”: 6 500 zł
– tytuł zatrudnienia: 120 160 zł
– dieta radnego: 22 257 zł

Artur Gawroński (PiS): 23 847 zł
– dieta radnego: 23 000 zł
Za 2011: 23 847 zł

Barbara Gieroń (PO): 57 858 zł
– umowa o pracę: 35 600 zł
– dieta: 22 258 zł
Za 2011: 22 922 zł

Konrad Głębocki (Wspólnota Samorządowa): 134 152 zł
– stosunek pracy: 103 077 zł
– inne źródła (Politechnika Częstochowska): 1000 zł
– umowa o dzieło – Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim: 372 zł
– dieta: 29 703 zł
Za 2011: 108 673 zł

Małgorzata Iżyńska (SLD, ale oświadczenie pochodzi jeszcze z czasów przynależności radnej do PO, por. artykuł: “Radna przeszła z PO do SLD): 37 893 zł
– Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Janusz Kurpios (specjalista ds. sprzedaży): 3 615 zł
– ZAIKS: 1 521 zł
– Filharmonia Częstochowska (umowa o dzieło): 10 500 zł
– dieta radnej: 22 257 zł
Za 2011: 24 948 zł

Dariusz Kapinos (SLD): 43 513 zł
– właściciel sklepu z artykułami wędkarskimi: 19 456 zł
– Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego (dieta): 1 800 zł
– dieta radnego: 22 257 zł
Za 2011: 60 960 zł

Beata Kocik (PiS): 90 277 zł
– umowa o pracę: 65 916 zł
– pozarolnicza działalność gospodarcza: 862 zł (zawieszona w sierpniu 2012 r.)
– dieta radnej: 23 499 zł
Za 2011: 58 440 zł

Łukasz Kot (SLD): 72 702 zł
– PAT Bugała sp. jawna – specjalista ds. handlu zagranicznego: 34 573 zł
– wynajem lokalu mieszkalnego (własność małżeńska): 16 800 zł
– dieta radnego: 21 329 zł
Za 2011: 1 400 zł (za wynajem lokalu mieszkalnego).

Jacek Krawczyk (PO): 77 197 zł
– wynagrodzenie za pracę: 46 581 zł
– wynajem mieszkania (1/2): 3 000 zł
– dieta radnego: 28 616 zł
Za 2011: 134 542 zł

Elżbieta Kunicka (SLD): 107 790 zł
– świadczenia ZUS: 21 904 zł
– wynagrodzenie SP 39: 56 523 zł
– inne źródła: 2 003 zł
– dieta radnej: 27 360 zł
Za 2011: 88 141 zł

Lech Małagowski (Wspólnota Samorządowa): 79 592 zł
– umowa o pracę (Stowarzyszenie CKM Włókniarz – dyrektor klubu) i inne: 84 608 zł
– z tytułu prowadzenia działalności gospodarczo-handlowej (od lat straty przynosi): -28 863 zł straty
– „pełnienie obowiązków społecznych w Radzie Miasta”: 23 847 zł
Za 2011: 78.162 zł

Marcin Maranda (Wspólnota Samorządowa): 62 608 zł
– urlop bezpłatny w UM (inspektor)
– rzecznik prasowy MPK (umowa o pracę): 34 588 zł
– dieta radnego: 28 020 zł
Za 2011: 54 299 zł

Ryszard Majer (PiS): 117 200 zł
Umowa o pracę: 82 335,78 (Akademia Jana Długosza w Częstochowie), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie),
– dieta w Związku Komunalnym Wodociągów i Kanalizacji: 5 855 zł
– działalność wykonywana osobiście: umowy o dzieło i prawa autorskie: 6 242 zł (Instytut Rozwoju Służby Społecznych w Warszawie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, Stowarzyszenie Pracy Socjalnej, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy, MCPS): 6 242 zł
– dieta radnego: 28 616,64 zł.
Za 2011: 121.487 zł

Zbigniew Niesmaczny (SLD): 120 717 zł
– działalność gospodarcza: 35 672 zł
– członek Zarządu Związku Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji (od 2011 r.): 19 185 zł
– członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu: 23 205 zł
– umowa o pracę: 15 224 zł
– dieta radnego: 27 431 zł
 Za 2011: 104 751 zł

Jerzy Nowakowski (PiS): 47 781 zł
– przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe: 10 010 zł
– członek zgromadzenia związku komunalnego: 7 565 zł
– dieta: 30 206 zł
Za 2011: 48 918 zł

Bartłomiej Sabat (w 2012 jeszcze w PO, dziś bezpartyjny): 116 599 zł
– zastępca dyrektora Śląskiego Oddziału Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa: 86 393 zł
– dieta radnego: 30 206 zł
Za 2011: 163 074 zł

Marta Salwierak (PO): 52 378 zł
– stosunek pracy: 30 770 zł
– dieta radnej: 21 608 zł
Za 2011: 22 451 zł

Zbigniew Strzelczak (PiS): 171 957 zł i 163 euro
– specjalistyczny gabinet ginekologiczno-położniczy: 10 661 zł
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny: 131 377 zł
– odsetki od lokaty: 6 072 zł
– odsetki od lokaty: 163 euro
– dieta radnego: 23 847 zł
Za 2011: 167 924 zł

Krzysztof Świerczyński (Wspólnota Samorządowa): 39 394 zł
– renta rodzinna: 10 752 zł
– ekwiwalent sędziowania meczy piłki nożnej: 6 385 zł
– dieta radnego: 22 257 zł
Za 2011: 63 365 zł

Ryszard Szczuka (SLD): 314 386 zł
– prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”: 285 644 zł
– „udział w organach stanowiących”: 4 895 zł
– „czynności związane z pełnieniem obowiązków obywatelskich i społecznych” (dieta radnego): 23 847 zł
Za 2011: 302 506 zł

Łukasz Wabnic (SLD): 32 264 zł
– prowadzenie zajęć sportowych: 1 200 zł
– prawa autorskie: 400 zł
– MOSiR (administracja): 8 407 zł
– dieta: 22 257 zł
Za 2011: 25 381 zł

Maciej Wawrzkiewicz (PO): 154 953 zł
– Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: 131 702 zł
– dieta: 23 251 zł
Za 2011: 153 806 zł

Przemysław Wrona (PO): 101 422 zł
– GPW Inwestycje sp. z o.o.: 77 581 zł
– dieta: 23 841zł
Za 2011: 55 389 zł

Jerzy Zając (PO): 164 133 zł
– Tauron: 82 152 zł
– od 21 kwietnia 2012 – emeryt: 43 325 zł
– dochód majątkowy: 6 340 zł
– dieta: 28 616 zł
Za 2011: 148 807 zł

Najbogatsi radni
Na kilka oświadczeń musimy poczekac dłużej (Zdzisław Wolski – SLD, Ewelina Balt – SLD), ale na chwilę obecną lista najbogatszych radnych, tj. zarabiających w 2012 roku ponad 100 tys. zł rocznie, przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwisko radnego

Przynależność

partyjna

Zarobki w roku 2012

1.

Ryszard Szczuka

SLD                   

314 386 zł

2.

Janusz Adamkiewicz

SLD (obecnie nie jest radnym)

187 335 zł

3.

Zbigniew Strzelczak

PiS

171 957 zł

+ 163 euro

4.

Jerzy Zając

PO

164 133 zł

5.

Maciej Wawrzkiewicz

PO

154 953 zł

6.

Janusz Danek

SLD

148 917 zł

7.

Konrad Głębocki

Wspólnota Samorządowa

134 152 zł

8.

Zbigniew Niesmaczny

SLD

120 717 zł

9.

Ryszard Majer

PiS  

117 200 zł

10.

Bartłomiej Sabat w 2012 roku w PO, obecnie bezpartyjny 116 599 zł

 

11

Elżbieta Kunicka

SLD

107 790 zł

12

Marcin Biernat

PO

101 931 zł

13

Przemysław Wrona

PO

101 422 zł

Od autora
Słusznie nasz Czytelnik zauważył, że brakuje czterech radnych. W przypadku Janusza Danka (SLD) i Ryszarda Majera (PiS) oświadczenia majątkowe zamieszczone na stronie Urzędu Miasta są nieczytelne bądź wybrakowane. W piątek (10 maja), tuż po ukazaniu się oświadczeń, próbowaliśmy skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za publikację dokumentów, usłyszeliśmy odpowiedź: “dziś rozmowa nie jest możliwa, prosimy o kontakt w poniedziałek”. Zaraz po tym, gdy otrzymamy informacje z magistratu, podamy je naszym Czytelnikom. Co do radnego Zdzisława Wolskiego (SLD) to jego oświadczenie poddane jest najpierw analizie przez Urząd Wojewódzki w Katowicach i dopiero potem trafi do internetu (BIP Urzędu Miasta Częstochowy). Minie kilka dni zanim będzie znane. Radna Ewelina Balt (SLD) została zaprzysiężona na członka Rady Miasta pod koniec kwietnia. Na upublicznienie oświadczenia majątkowego radna ma 30 dni. Będziemy je więc analizować pod koniec maja.

13 maja oświadczenie majątkowe radnego Majera zostało uzupełnione przez magistrat, gdyż pierwsza wersja została opublikowana bez jednej, kluczowej dla nas strony. Tego samego dnia radny Danek został zdyscyplinowany do poprawnego wypełnienia oświadczenia majątkowego, ponieważ za pierwszym razem nie podał żadnej informacji o dochodach. 

Udostępnij:

4 komentarzy

 • Redakcja

  Przepraszamy naszego Czytelnika za brak komentarza. Musieliśmy usunąć cały tekst, by poprawić tabelę, automatycznie też usuwają się komentarze.

 • Redakcja

  Przepraszamy naszego Czytelnika za brak komentarza. Musieliśmy usunąć cały tekst, by poprawić tabelę, automatycznie też usuwają się komentarze.

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Rzeczywiście, dzieją się jakieś “cuda” – bo zniknęły ze strony UM oświadczenia majątkowe radnych z 2013 za rok 2012. Ponawiam zatem swój komentarz w wersji pierwotnej a Redakcji dziękuję za kulturę komunikacji z czytelnikami i wyjaśnienia.

  Szkoda, że dane są niekompletne i brakuje akurat gostków z SLD: Wolskiego, Danka, Adamkiewicza/Baltowej, z PiSu – Majera – co nie pozwala na pełne i ostateczne porównania zmian dochodów (rok do roku) naszych dzielnych radnych. A tu ciekawy obrazek sytuacji społeczno-towarzyskiej. Liberalizm socjalistyczny w całej krasie. Obrońca klasy robotniczej z SLD, bezkonkurencyjny spółdzielca, towarzysz Szczuka, którego dochody za 2012 rok – ponad 314 tys. zł – ponad 13-krotnie (!!!) przewyższają dochody ujawnione przez najbiedniejszego radnego Gawrońskiego (żyje z diety radnego i dochodów partnera?), a nawet ponad 1,6 razy – dochody zastępcy prezydenta Matyjaszczyka, pana Soboraka z Żytna ponad 193 tysiące zł (153 tysiące pensja z magistratu plus 41 tysięcy z MPK Czewa (rada nadzorcza)) i tylko blisko 1,5-krotnie dochody drugiego dzielnego zastępcy Matyjaszczyka orła Marszałka Jarosława (ponad 144 tys. zł pensja plus ponad 68 tys. zł z oczyszczalni ścieków i związku komunalnego), a także ponad 3-krotnie, dajmy na to, dochody dyrektora cmentarza komunalnego w Częstochowie p. Wydmucha (ponad 103 tys. zł). Żyć nie umierać. Wracając do częstochowskich radnych. Nie dziwią zorientowanych wysokie „pozycje” Niesmacznego, Strzelczaka z SLD czy Biernata, Wrony Przemysława, Wawrzkiewicza oraz „awanse” Salwierak, Gieroń z PO, czy Iżyńskiej z SLD, ale to ciągle przy tuzach „drobnica”. Kto, do jasnej panienki, mówi, że w Polsce ludzie źle mają? Dla przypomnienia: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 – 3521,67 zł (x12 = 42 260 zł).

  PS
  Na uwagę zasługują jeszcze dochody prezesa zarządu spółki komunalnej oczyszczalni ścieków “Warta” – Lewandowskiego Rafała – ponad 243 tysiące zł (blisko 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)oraz prezesa zarządu spółki komunalnej CZPK -składowisko odpadów – Kalinowskiego Roberta – blisko 210 tysięcy zł (w tym 30,3 tys. zł z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej oczyszczalni ścieków “Warta”).

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Rzeczywiście, dzieją się jakieś “cuda” – bo zniknęły ze strony UM oświadczenia majątkowe radnych z 2013 za rok 2012. Ponawiam zatem swój komentarz w wersji pierwotnej a Redakcji dziękuję za kulturę komunikacji z czytelnikami i wyjaśnienia.

  Szkoda, że dane są niekompletne i brakuje akurat gostków z SLD: Wolskiego, Danka, Adamkiewicza/Baltowej, z PiSu – Majera – co nie pozwala na pełne i ostateczne porównania zmian dochodów (rok do roku) naszych dzielnych radnych. A tu ciekawy obrazek sytuacji społeczno-towarzyskiej. Liberalizm socjalistyczny w całej krasie. Obrońca klasy robotniczej z SLD, bezkonkurencyjny spółdzielca, towarzysz Szczuka, którego dochody za 2012 rok – ponad 314 tys. zł – ponad 13-krotnie (!!!) przewyższają dochody ujawnione przez najbiedniejszego radnego Gawrońskiego (żyje z diety radnego i dochodów partnera?), a nawet ponad 1,6 razy – dochody zastępcy prezydenta Matyjaszczyka, pana Soboraka z Żytna ponad 193 tysiące zł (153 tysiące pensja z magistratu plus 41 tysięcy z MPK Czewa (rada nadzorcza)) i tylko blisko 1,5-krotnie dochody drugiego dzielnego zastępcy Matyjaszczyka orła Marszałka Jarosława (ponad 144 tys. zł pensja plus ponad 68 tys. zł z oczyszczalni ścieków i związku komunalnego), a także ponad 3-krotnie, dajmy na to, dochody dyrektora cmentarza komunalnego w Częstochowie p. Wydmucha (ponad 103 tys. zł). Żyć nie umierać. Wracając do częstochowskich radnych. Nie dziwią zorientowanych wysokie „pozycje” Niesmacznego, Strzelczaka z SLD czy Biernata, Wrony Przemysława, Wawrzkiewicza oraz „awanse” Salwierak, Gieroń z PO, czy Iżyńskiej z SLD, ale to ciągle przy tuzach „drobnica”. Kto, do jasnej panienki, mówi, że w Polsce ludzie źle mają? Dla przypomnienia: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 – 3521,67 zł (x12 = 42 260 zł).

  PS
  Na uwagę zasługują jeszcze dochody prezesa zarządu spółki komunalnej oczyszczalni ścieków “Warta” – Lewandowskiego Rafała – ponad 243 tysiące zł (blisko 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)oraz prezesa zarządu spółki komunalnej CZPK -składowisko odpadów – Kalinowskiego Roberta – blisko 210 tysięcy zł (w tym 30,3 tys. zł z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej oczyszczalni ścieków “Warta”).

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Może warto konsekwentnie wstawić rad. Danka z SLD w tabeli na 5. pozycję przed prof. Głębockiego skoro w tekście pojawiła się już taka informacja ?

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Może warto konsekwentnie wstawić rad. Danka z SLD w tabeli na 5. pozycję przed prof. Głębockiego skoro w tekście pojawiła się już taka informacja ?

 • marcinnek@op.pl

  I gdzie taki radny zrozumie takiego zwykłego szarego człowieka , ludzie przez 10 lat nie zarobią tego co oni przez miesiąc .

 • marcinnek@op.pl

  I gdzie taki radny zrozumie takiego zwykłego szarego człowieka , ludzie przez 10 lat nie zarobią tego co oni przez miesiąc .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content