Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Jak żyje prezydent z biskupem

Rozdział państwa od Kościoła, który w teorii wypływa z konkordatu i kilku innych przepisów – można by przyjąć, że w zasadzie jest tematem zamkniętym. Zupełnie inaczej sprawy się mają w relacjach samorząd – Kościół. Przykładem jest szorstka przyjaźń archidiecezji poznańskiej z tamtejszymi władzami miasta. W Częstochowie, Duchowej Stolicy Polski nigdy relacje pomiędzy samorządem (niezależnie od opcji politycznych) a lokalnym klerem nie były złe. Najnowsza historia miasta pokazuje jednak, że nie wszyscy mieszkańcy akceptują liberalną politykę władz wobec Kościoła. Boleśnie przekonał się o tym były prezydent miasta Tadeusz Wrona, którego częstochowianie odwołali w referendum w 2009 roku. Jednym z koronnych argumentów przeciwników Wrony, zwłaszcza z lewej strony sceny politycznej, była uległość samorządu względem Kościoła. Na bazie tych haseł i wytworzonego nurtu, nowym prezydentem miasta został Krzysztof Matyjaszczyk (SLD). 

Czy rzeczywiście obecne władze Częstochowy, które swego czasu z niechęcią odnosiły się do współpracy prezydenta z Kościołem, teraz kooperacji nie kontynuują?
Tygodnik „7 dni” zapytał urząd miasta o to, jak dziś wyglądają relacje lewicowego samorządu z Kościołem.

Prosimy o ogólny zarys  współpracy urzędu miasta z Kurią w Częstochowie w latach 2011-2016. Czy są np. organizowane wspólne spotkania, których tematem jest rozwój miasta?
„Oczywiście są spotkania przedstawicieli miasta z przedstawicielami Kościoła (zarówno okolicznościowe, jak i robocze), w niektórych kwestiach współpraca jest cykliczna, np. w związku z zabezpieczeniem szczytów pielgrzymkowych czy – ostatnio – przygotowaniami do wizyty papieża Franciszka w naszym mieście. 
Oprócz dzierżaw/użyczeń/dotacji, organizacje takie jak np. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, fundacje i stowarzyszenia chrześcijańskie są realizatorami zadań publicznych (np. opieka na bezdomnymi), zlecanymi przez miasto, na co otrzymują oczywiście stosowne środki. Jest to także forma współpracy i współdziałania, z korzyścią – mamy nadzieję – dla środowisk objętych daną formą pomocy, wsparcia. Każdorazowo informacja o zlecaniu realizacji zadania publicznego jest oczywiście upubliczniania, m.in. poprzez BIP. 
Są więc sfery współpracy, z drugiej strony – biorąc pod uwagę rozdział kościoła od państwa – administracyjnie struktury Kurii i samorządu są rozdzielne, mają też różne zadania i cele, związane z charakterem religijnym lub świeckim swojej misji (najwięcej stycznych jest niewątpliwie na polu „społecznym”).”

Czy Kuria i poszczególne parafie ubiegają się o jakiekolwiek środki publiczne z urzędu miasta Częstochowy?
„Dotacje z Wydziału Kultury, Promocji i Sportu 2011-2016
Dotacje na organizacje zajęć dla dzieci młodzieży w ramach akcji letniej lub zimowej: 

2011
FERIE W MIEŚCIE

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Melchiora Grodzieckiego – 300 zł,
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Maksymiliana M. Kolbe – 1.400 zł,
Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – 550 zł,
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów – 900 zł

LATO W MIEŚCIE
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Melchiora Grodzieckiego – 1.460 zł,
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe – 4.000 zł,
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów – 600 zł,
Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej – 750 zł (umowa nie została podpisana, rezygnacja AK)

2012
FERIE W MIESCIE

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 800 zł,
Rzymskokatolicka Parafią pw. Św. Melchiora Grodzieckiego – 300 zł,
Rzymskokatolicka Parafią pw. Św. Maksymiliana M. Kolbe – 1.000 zł,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej – 300 zł

LATO W MIEŚCIE
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 2.900 zł,
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Melchiora Grodzieckiego – 1.200 zł,
Rzymskokatolicka Parafią pw. Św. Maksymiliana M. Kolbe – 2.200 zł,
Fundacją Świętego Barnaby – 3.800 zł

2013
FERIE W MIEŚCIE

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Melchiora Grodzieckiego – 500 zł,
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe – 800 zł,
Fundacja Świętego Barnaby – 1.000 zł,
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 1.000 zł

LATO W MIEŚCIE
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Melchiora Grodzieckiego – 1.000 zł,
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe – 2.200 zł,
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 2.200 zł

2014
FERIE W MIEŚCIE
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 800 zł,
Fundacja Świętego Barnaby – 800 zł

LATO W MIEŚCIE
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 2.000 zł,
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Melchiora Grodzieckiego – 1.000 zł,
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe – 2.000 zł,
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 2.000 zł

2015
FERIE W MIEŚCIE

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe – 1.000 zł,
Fundacja Świętego Barnaby – 1.800 zł,
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 1.500 zł

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – organizacja zajęć sportowych, jako element oddziaływań profilaktycznych
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 1.000 zł,

LATO W MIEŚCIE
Fundacja Świętego Barnaby – 3.000 zł,
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. M. Kolbe – 2.500 zł,
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 3.000 zł,
Stowarzyszenie Świętego Huberta – 1.500 zł

2016
FERIE W MIEŚCIE

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. M. Kolbe – 1.500 zł,
Fundacja Świętego Barnaby – 1.000 zł,
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 1.500 zł,
Stowarzyszenie Świętego Huberta – 500 zł.”

Czy urząd miasta przekazał, wydzierżawił, sprzedał miejskie nieruchomości Kurii w Częstochowie?
„Sprzedaż/dzierżawa/użyczenie
W zakresie sprzedaży – w okresie którego dotyczy informacja nie było sprzedaży na rzecz kościołów i Kurii gruntów Skarbu Państwa i Gminy Miasto Częstochowa.

Informacja dotyczy nabycia od kościoła katolickiego:
Aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2015 r. nabyto od Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Częstochowie niezabudowaną działkę nr 6/1 obręb 431-Dźbów o powierzchni 0,0698 ha. Działka została zakupiona pod budowę skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Gościnną i Leśną.

Dzierżawy:
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Gminy Miasto Częstochowa przy ul. Rapackiego, oznaczona jako działki nr nr 47, 51/3 obręb 309 o powierzchni 0,6059 ha: 
1. Umowa użyczenia z dnia 27.01.2009 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Umowa zawarta na okres od 27.01.2009 r. do 26.01.2012 r. Używanie bezpłatne.
2. Umowa dzierżawy z dnia 1.08.2012 r. z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Miłosierdzia Bł. Jana Pawła II i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Umowa zawarta na okres od 1.08.2012 r. do 31.07.2015 r. Czynsz dzierżawny 694,22 zł miesięcznie.
3. Umowa dzierżawy z dnia 23.02.2016 r. z przeznaczeniem pod prowadzenie Domu Miłosierdzia i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Umowa zawarta na okres 15 lat od dnia 1.03.2016 r. Czynsz dzierżawny 1.230 zł miesięcznie.

Ponadto dwie umowy były zawarte ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich:
– umowa dzierżawy z dnia 31.03.2014 r. – część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przy ul. Łukasińskiego, oznaczonej jako działki nr nr 41/36, 41/48 obręb 305 o powierzchni 0,0134 ha z przeznaczeniem pod plac zabaw i rekreację. Umowa zawarta na okres od dnia 1.04.2014 r. do 31.03.2017 r. Czynsz dzierżawny 522,60 zł rocznie.
– umowa dzierżawy z dnia 15.10.2015 r. – nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Częstochowa przy ul. Sieroszewskiego, oznaczona jako działka nr 93/7 obręb 312 o powierzchni 0,4423 ha z przeznaczeniem pod prowadzenie bezpłatnego publicznego przedszkola. Umowa zawarta na okres od dnia 13.11.2015 r. do 12.08.2025 r. Czynsz dzierżawny 7.870,77 zł miesięcznie.

Na cele sakralne zostały użyczone (nieodpłatna forma korzystania z gruntu), na czas nieoznaczony, następujące nieruchomości, położone przy:
1. ul. Iłłakowiczówny i ul. Ossowskiego o powierzchni 1.830 m2 – dla Parafii św. Melchiora Grodzieckiego KM – teren pod parking ogólnodostępny, drogi dojazdowe, chodniki, zieleń towarzyszącą zabudowie kościoła;
2. ul. Wańkowicza o powierzchni około 60 m2 – dla Parafii św. Wojciecha, z przeznaczeniem pod krzyż;
3. ul. Żareckiej, ul. Rydla i Alei Pokoju oraz u zbiegu ulic Bialskiej i Okulickiego o powierzchni 4 m2 każda z nieruchomości pod lokalizacje krzyży. Umowy zawarte z Parafiami: św. Floriana Męczennika, Podwyższenia Krzyża Świętego, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Józefa Rzemieślnika;
4. pasażu Stasieckiego o powierzchni 4 m2 pod lokalizację Figury Chrystusa Króla. Grunt użyczony Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.
Razem zawarto 7 umów użyczenia.

Informacje o dotacjach na zabytki
Parafie z terenu Częstochowy, które w latach 2011-2016  uzyskały środki publiczne z Urzędu Miasta Częstochowy w postaci dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

L.p.

Nazwa zadania

rok udzielenia dotacji

wartość udzielonej dotacji

faktyczny koszt wydatkowany na podstawie sprawozdania z wykonania zadania

Inwestor

 

 1.  

Zakup i instalacja systemu zabezpieczającego przed wilgocią obiekt katedry przy Placu Papieża Jana Pawła II

i ul. Krakowskiej 18

w Częstochowie.

 

 

2012

20.000

nie podpisano umowy dotacyjnej

Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna Świętej Rodziny

 

 

 1.  

Remont budynku dawnego klasztoru-rewitalizacja zespołu poklasztornego Parafii p.w. św. Zygmunta przy ul. Krakowskiej 1

w Częstochowie

 

 

2013

90.000

1.699.640

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Zygmunta

w Częstochowie,

ul. Krakowska 1

 

 1.  

Konserwacja wnętrza zakrystii (ściany i sklepienia – polichromie i elementy drewniane) kościoła

św. Barbary przy ul.

św. Barbary 51 w Częstochowie

 

 

2015

50.000

286.280,81

Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika z siedzibą

w Częstochowie,

ul. Kordeckiego 2

 

Udostępnij:

6 komentarzy

 • Anonim

  NO i co z tego wynika Pani Redaktor?

 • Anonim

  NO i co z tego wynika Pani Redaktor?

 • leo

  Inny temat jest interesujący: rzetelność sprawozdań finansowych “katolickich” fundacji i stowarzyszeń – organizacji pożytku publicznego – ze zbiórki 1% podatku?

 • leo

  Inny temat jest interesujący: rzetelność sprawozdań finansowych “katolickich” fundacji i stowarzyszeń – organizacji pożytku publicznego – ze zbiórki 1% podatku?

 • Anonim

  jak żarli za wrony tak żrą za martyjaszczyka

 • Anonim

  jak żarli za wrony tak żrą za martyjaszczyka

 • wnerwiony

  Caritas Diecezji Częstochowskiej wydoił od miasta(to znaczy od nas, z naszych podatków)16tyś.700zł.
  Kościoły dostają kasę od rządu,więc jakim prawem wyciągają łapy po pieniądze do samorządów.
  Najnowszy pomysł biskupów Polskich i Caritasu,to utworzenie mostu powietrznego dla uchodźców.
  Szanowni Czytelnicy pisiory z Szydło na czele,biskupi i caritas wbrew woli Narodu zafundują nam islamizacje Polski.My mamy zapierdalać do śmierci za marne wynagrodzenie,a wybrańcy losu spijają “śmietankę” i żyją w luksusach na nasz koszt.

 • wnerwiony

  Caritas Diecezji Częstochowskiej wydoił od miasta(to znaczy od nas, z naszych podatków)16tyś.700zł.
  Kościoły dostają kasę od rządu,więc jakim prawem wyciągają łapy po pieniądze do samorządów.
  Najnowszy pomysł biskupów Polskich i Caritasu,to utworzenie mostu powietrznego dla uchodźców.
  Szanowni Czytelnicy pisiory z Szydło na czele,biskupi i caritas wbrew woli Narodu zafundują nam islamizacje Polski.My mamy zapierdalać do śmierci za marne wynagrodzenie,a wybrańcy losu spijają “śmietankę” i żyją w luksusach na nasz koszt.

 • name

  Nie lubię rudego Krzyśka,ale nie wierze, że sam się wprasza na obiadki u biskupa Depo czy u Jasno Górskich paulinów.Oni mu obiadek,a Krzyś im choiną ręką gotóweczkę z budżetu miasta. Tak się dopieszczają ( naszym kosztem )
  tak zwane”elity”.
  Nawet biskupowi nie przeszkadza in vitro,którego Krzyś Matyjaszczyk jest gorącym zwolennikiem.A na marginesie pytanko, czy Krzyś podpisał klauzule sumienia ?

 • name

  Nie lubię rudego Krzyśka,ale nie wierze, że sam się wprasza na obiadki u biskupa Depo czy u Jasno Górskich paulinów.Oni mu obiadek,a Krzyś im choiną ręką gotóweczkę z budżetu miasta. Tak się dopieszczają ( naszym kosztem )
  tak zwane”elity”.
  Nawet biskupowi nie przeszkadza in vitro,którego Krzyś Matyjaszczyk jest gorącym zwolennikiem.A na marginesie pytanko, czy Krzyś podpisał klauzule sumienia ?

 • Koziołek

  A czy udało się Caritas rozliczyć środki otrzymane od darczyńców dla ofiar lokalnych kataklizmów? Ostatnie przecieki raczej tego nie potwierdzają.

 • Koziołek

  A czy udało się Caritas rozliczyć środki otrzymane od darczyńców dla ofiar lokalnych kataklizmów? Ostatnie przecieki raczej tego nie potwierdzają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content