Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Ile jest światła w świetle? Oświetleniem ulicznym można sterować

Parafrazując kultowy dziś cytat: „Częstochowa wypracowała doniosły wynalazek! Chodzi o potwierdzenie procentu światła w świetle w zależności od podziemnego promieniowania na tym terenie. Bo na przykład na jednym ulicy po rocznym używaniu lamp oświetleniowych, lampy dają 80% światła w świetle, a na innej ulicy dają 90% światła w świetle, a przed magistratem to jest w ogóle 500% światła w świetle. A dzięki częstochowskiemu wynalazkowi dojdzie do tego, że w ogóle nie będą potrzebne elektrownie, tyle będzie światła w świetle.”Wielokrotnie nasi Czytelnicy sygnalizowali nam nieco dziwny problem. – Moim zdaniem lampy uliczne różnie świecą. Nie tak dawno jechałam Alejami oraz ulicą Mirowską i wydawało mi się, że lampy świecą słabiej. Dzień wcześniej, gdy jechałam tą samą trasą, ulice były znacznie mocniej oświetlone. Czy to możliwe, by zakład energetyczny sterował mocą strumienia światła? – zapytała nas jedna z Czytelniczek.

Postanowiliśmy to sprawdzić. Pytania przesłaliśmy do częstochowskiego magistratu, a ten przekierował je do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.

Odpowiada Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT.

– Jakie miesięczne rachunki ponosi miasto w związku oświetleniem Częstochowy?
Prosimy, jeśli to możliwe, o rozbicie tej kwoty na dzielnice.

„Dostarczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej dla wszystkich obiektów oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta Częstochowy zajmuje się TAURON Dystrybucja S.A. (Operator Systemu Dystrybucyjnego – OSD). OSD zapewnia utrzymanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Zakup energii dla potrzeb oświetlenia odbywa się na podstawie przetargu organizowanego przez UM Częstochowy dla wszystkich jednostek miasta Częstochowy.
Na całkowite koszty utrzymania w gotowości punktów oświetleniowych (niezależnie od struktury własności) składają się: koszty zakupu energii elektrycznej + koszty usługi dystrybucji + koszty bieżącego utrzymania infrastruktury oświetleniowej. Roczny łączny koszt związany z oświetleniem miasta wynosi blisko 9,5 mln zł.
Brak możliwości rozbicia na dzielnice.
Liczba opraw oświetleniowych na terenie miasta Częstochowy (niezależnie od struktury własności): 24 655 szt. Brak możliwości rozbicia na dzielnice.
W przypadku zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji nie ma znaczenia czyją własność stanowi dany obwód oświetleniowy. Wysokość kosztów zależy od ilości zużycia energii elektrycznej. Różnica w kosztach występuje jedynie w przypadku bieżącego utrzymania oświetlenia. Eksploatacją oświetlenia znajdującego się na majątku Gminy Miasta Częstochowa zajmuje się MZDiT, pozostałą częścią właściciel urządzeń, tj. TAURON Dystrybucja Serwis S.A.”

– Czy istnieje możliwość „sterowania” mocą, z jaką świeci dana latarnia? Jeśli tak, to kto o tym decyduje? 
„Obwody oświetleniowe starszego typu ze względu na technologie nie pozawalają na redukcję mocy. W chwili obecnej rozbudowa sieci oświetleniowej w Częstochowie opiera się stosowaniu nowoczesnych i energooszczędnych opraw typu LED. Oprawy LED umożliwiają ustawienie redukcji strumienia świetlnego. Obecnie stosuje się redukcję zgodnie z podaną tabelą [przy zdjęciu].

– Dlaczego niektóre ulice są mocniej doświetlone, a inne bardzo słabo i od czego to zależy?
Prosimy o informacje, czy ta kwestia ma wpływ na rachunki jakie miasto płaci za zużyty prąd?

„Oświetlenie ulicy zależy od jej funkcji komunikacyjnej, z którą związana jest klasa drogi. Drogi o dużym i średnim natężeniu ruchu  wymagają większego doświetlenia niż drogi o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, np. drogi osiedlowe, lokalne. Oświetlenie dróg musi spełniać wymagane normy PN-EN 13201 dla odpowiedniej klasy oświetleniowej.”

Na ostatnie pytanie redakcji odpowiada urząd miasta Częstochowy:

– Czy miasto przygotowało się dokumentacyjnie i finansowo na zapowiadane przez rząd M. Morawieckiego bardzo wysokie podwyżki cen prądu?
„Sprawa wygląda w ten sposób, że miasto rozstrzygnęło w minionym roku przetarg na dostawę energii elektrycznej do jednostek miejskich. W związku z tym stosowne kwoty zostały zapisane w uchwalonym pod koniec grudnia budżecie miasta. Są one niestety wyższe od tych z 2018 r., zmienił się także dostawca energii, ale miasto ma nadzieję, że w świetle nowych regulacji ustawowych przyjętych pod sam koniec roku i deklaracji strony rządowej, możliwa jest weryfikacja kosztów energii z korzyścią dla miasta i jego jednostek.       
Umowa z PGE Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej na okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. została zawarta w dniu 19.11.2018 r. przy cenie jednostkowej energii elektrycznej 0,313 zł/kWh netto. W poprzedniej umowie zawartej z ENEA S.A. na rok 2018 cena jednostkowa energii elektrycznej wynosiła 0,2086 zł/kWh netto. Wzrost ceny energii elektrycznej w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 wyniósł 50%. 
W świetle Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538) w odniesieniu do art. 6 ust.1 i 2 miasto zamierza podjąć działania, które mogłyby skutkować rozwiązaniami zgodnymi z prawem i możliwie najkorzystniejszymi dla Częstochowy. Będziemy występować do obecnego dostawcy energii elektrycznej (PGE Obrót). Zakładamy, że skoro intencją zmiany ustawy jest brak podwyżek cen energii także dla samorządów, możemy liczyć na pozytywne dla budżetu miasta, a więc także naszych mieszkańców, ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące wysokości tegorocznej umowy.
Podwyżka cen energii oraz zwiększenie innych obciążeń na samorządy w 2019 r. (w tym koszty reformy oświaty, znacznie podwyższonych opłat za odprowadzanie “deszczówki”), znacząco zmniejszają możliwości zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności ze strony samorządów, w tym także Miasta Częstochowy.       
Informacje o wynikach przetargów i kosztach energii w 2018 i 2019 r. 
2018 r.
Wspólny zakup energii na okres 1.01.-31.12.2018 r. dla potrzeb 5 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu. (razem 1110 punktów poboru), przy łącznym wolumenie energii wynoszącym 45 GWh. W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 5 spółek obrotu: ENEA S.A., PGE Obrót S.A., CORRENTE Sp. z o.o., ENERGA Obrót S.A. oraz TAURON Sprzedaż sp. z o.o. W postępowaniu wybrano ofertę firmy ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. Cena oferty brutto: 11.383.650,00 zł.
2019 r.
Wspólne postępowanie na okres 1.01.-31.12.2019 r. przeprowadzone było dla potrzeb 4 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.
Zakres zamówienia obejmował dostawę energii elektrycznej na potrzeby zasilania:
I. Budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych (fontanny, syreny alarmowe, infomaty i kamery monitoringu), dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Miasto Częstochowa,
II. Budynków, lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikami faktur za energię elektryczną są placówki, instytucje i spółki miejskie (łącznie 136 jednostek organizacyjne),
III. Budynków i instalacji technologicznych oczyszczalni ścieków, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Oczyszczalnia Ścieków Warta S.A.,
IV. Oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, budynku i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.
Zamówienie dotyczyło łącznie 1115 punktów poboru energii elektrycznej, szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie zamówienia wynosi 44,6 GWh. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 24,9 MW (sezonowo obniżona do 22,9 MW).
W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 5 spółek obrotu: ENEA S.A., PGE Obrót S.A., TAURON Sprzedaż sp. z o.o. oraz ENERGA Obrót S.A. 

W postępowaniu wybrano ofertę firmy PGE Obrót S.A. Rzeszów, Oddział z siedzibą w Zamościu, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę. Kwota oferty brutto: 17.082.455,25 zł. 
Wspólny zakup energii na wolnym rynku przynosi Częstochowie od lat wymierne oszczędności. Pomimo wzrostu ceny energii o 50% w porównaniu do ceny uzyskanej w poprzednim postępowaniu na rok 2018 i tak obecna kwota jest niższa od cen wynikających z aktualnych taryf lokalnego sprzedawcy (przy ich zastosowaniu wartość kontraktu byłaby jeszcze o ok. 4 mln zł wyższa).

Oprócz kosztów dostaw miasto ponosi też koszty opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej: w 2018 r. dla jednostek miejskich objętych przetargiem w 2018 roku wyniosły one ogółem ok. 8,8 mln zł.”

***

MZDiT twierdzi, że stosowane jest 70% poziomu strumienia świetlnego tylko w nocy, a 100 % wieczorem i rano. Miejmy nadzieję, że nie ściemniają…

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content