Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Gmina Mykanów wzorowo inwestuje w ekologię

WFOŚiGW w KatowiachInwestycje na terenie gminy Mykanów z udziałem funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach są wsparciem przedsięwzięć proekologicznych. Celem wszystkich działań jest oddziaływanie w pozytywny sposób na środowisko naturalne. W takim wypadku środki są przeznaczone np. na gospodarkę wodno-ściekową, odpadową, czy też ekologiczną infrastrukturę energetyczną w gminie. Co więcej, Mykanów uzyskuje dofinansowanie nie tylko na poprawę już istniejącego stanu, ale także przeciwdziałanie negatywnym skutkom, które dopiero mogą nastąpić. Dotyczy to wobec tego projektów mających przeciwdziałać zagrożeniom oraz propagować kształtowanie postaw proekologicznych.

Gmina Mykanów korzysta ze środków WFOŚiGW w Katowicach w postaci dotacji i pożyczek oraz ze środków z umorzeń wcześniej zaciągniętych pożyczek na realizacje inwestycji ekologicznych – budowa kanalizacji sanitarnych, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej.

Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Wola Kiedrzyńska (ul. Akacjowa) i Wola Hankowska (ul. Akacjowa, ul. Kościelna, ul. Dworska)

Łączna długość kanalizacji grawitacyjnej wynosi 3.505 m, a długość kanalizacji tłocznej wynosi 501 m. Łączna długość to 4.006 m. W ramach inwestycji wybudowano również przepompownię ścieków.
Ponadto do granic posesji wykonano odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do wszystkich posesji zabudowanych, znajdujących się w obrębie prowadzonej inwestycji. Odgałęzienia kanalizacyjne wykonane są z rur PCV Ø 0,16 m i na granicy posesji zostały zakorkowane. Wykonano 161 odejść do poszczególnych posesji. 
Kanalizacja położona jest w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Wierzchowisko i inwestycja ta jest niezbędna z uwagi na ochronę tegoż ujęcia. 
Zadanie zrealizowano w latach 2013-2014.

Kanalizacja sanitarna w Kuźnicy Lechowej ul. Długa

W roku 2010 realizowano zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długość 979,9 m. Powstała także 1 przepompownia ścieków. Wykonano około 46 odgałęzień do poszczególnych posesji. 
W zadaniach, oprócz środków Funduszu, wykorzystano środki unijne i budżetu gminy.

Ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ostatnich latach dokonano termomodernizacji wielu budynków w Mykanowie

* Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Wierzchowisku ul. Długa 135, w którym mieści się sala sportowa, świetlica, pomieszczenia na wynajem, gabinety lekarskie, apteka. Wykonano docieplenie ścian i stropu, zmodernizowano kotłownię. 
Prace przeprowadzono w 2009 roku.

* W 2014 roku przeprowadzono termomodernizację budynku Przedszkola w Kuźnicy Kiedrzyńskiej. Wykonano nową kotłownię gazową, wymieniono grzejniki, zamontowano termostaty, zainstalowano instalację solarną do podgrzewania ciepłej wody. Wykonano także docieplenie ścian i stropów budynku, wymieniono stolarkę okienną.

* W 2015 roku zrealizowano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rybnej, gdzie dokonano wymiany stolarki okiennej, zmodernizowano istniejącą kotłownię gazową i wymieniono stare kotły gazowe na nowe o dużo większej sprawności. Zmodernizowano również instalację CO – założono nowe grzejniki, termostaty. Ponadto wymieniono stolarkę okienną oraz docieplono ściany i strop.

* W 2012 roku wykonano termomodernizację budynku Ośrodku Zdrowia w Borownie. Także w tym obiekcie docieplono ściany i strop, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zmodernizowano również kotłownię, wymieniając stary kocioł węglowy na nowy, sprawny  kocioł na ekogroszek.

* Świetlica wiejska w Jamnie dotychczas była ogrzewana za pomocą kominka. Stąd budynek wymagał poddania pilnej termomodernizacji. Podjęto się tego przedsięwzięcia dzięki pomocy WFOŚiGW w Katowicach w 2013 roku. 

* Podobnie jak świetlicę w Jamnie, w 2013 roku wykonano termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Starym Cykarzewie (ośrodek, mieszkania, poczta, lokale użytkowe). Wymieniono stolarkę okienną, zmodernizowano starą kotłownię z kotłami węglowymi na nowe kotły gazowe. Dodatkowo mieszkania otrzymały własne ogrzewanie – kotły gazowe dwufunkcyjne. Ponadto wykonano docieplenie ścian.

* W 2010 roku termomodernizacji poddano budynek Szkoły Podstawowej w Radostkowie – docieplono ściany i strop. W ramach remontu wymieniono stolarkę okienną oraz dokonano modernizacji istniejącej kotłowni z kotłami węglowymi na kotły gazowe.

* Jednym z ostatnich przedsięwzięć termomodernizacyjnych był remont budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi oraz punktem aptecznym w Lubojnie. Inwestycję wykonano w 2016 roku. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany oraz strop.

Wymiernym efektem ekologicznym wszystkich przedsięwzięć dotyczących termomodernizacji jest mniejsze zapotrzebowanie na paliwo do ogrzewania budynków, czyli występuje redukcja gazów i pyłów, powstających podczas spalania paliw. 

W gminie Mykanów postawiono na ekologiczne lampy hybrydowe

WFOŚiGW w Katowicach przyczynił się do budowy oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy hybrydowe). Stanęły one w miejscowościach: Stary Kocin, Borowno, Lubojenka, Czarny Las, Grabowa, Kokawa, Nowy Kocin, Jamno i Lubojna. 16 lamp hybrydowych jest wyposażonych w 2 żarówki LED 60 W.  Zasilane są turbiną wiatrową o mocy 400 W i dwóch paneli słonecznych o mocy 130 W każdy. Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz funduszy unijnych.

Dzięki środkom z WFOŚiGW w Katowicach Mykanów skutecznie walczy z azbestem

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w roku 2015 wywieziono z terenu gminy Mykanów 103,163 Mg (ton) azbestu. 
W roku 2016 ze środków WFOŚiGW w Katowicach z terenu gminy Mykanów wywieziono kolejną niemałą partię szkodliwego dla zdrowia azbestu, w ilości 168,540 Mg (ton).

Gmina Mykanów planuje w kolejnych latach inne ważne przedsięwzięcia ekologiczne. Zamierza również kontynuować – jak w przypadku azbestu – rozpoczęte już zadania.

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

2 komentarzy

 • jkluba@wp.pl

  A gdzie dofinansowania do energii odnawialnych???
  Nic się nie dzieje, nikomu się nie chce…

 • jkluba@wp.pl

  A gdzie dofinansowania do energii odnawialnych???
  Nic się nie dzieje, nikomu się nie chce…

 • Anonim

  CHCEMY DOFINANSOWANIA DO ZRODEL ENERGI ODNAWIALNEJ

 • Anonim

  CHCEMY DOFINANSOWANIA DO ZRODEL ENERGI ODNAWIALNEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content