Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

EKOLOGIA: Woda – źródło życia

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  główne cele określił w Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2010 – 2012. Priorytetowe jest więc, zapewnienie systematycznej i trwałej poprawy stanu środowiska w województwie śląskim i zachowanie na jego obszarze terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Fundusz chroni zbiorniki wodne
Uwzględniając perspektywy do roku 2018, Fundusz wspomaga osiąganie długoterminowych celów środowiskowych. Zaliczają się do nich między innymi:
-przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych, oraz ochrona wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania,
-zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym, oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), a także georóżnorodności,
-zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi.
Wspierając długoterminowe cele środowiskowe WFOŚiGW w Katowicach w roku 2012 przeznacza środki finansowe na jeden ze swoich celów priorytetowych – ochronę zasobów wodnych (w tym ochronę wód i gospodarkę wodną).
Wspieranie ochrony wód
Nieodłącznym elementem naturalnego ekosystemu wodnego jest współpraca człowieka z otaczającym go środowiskiem. Z przyjemnością korzystamy ze stawów, jezior, rzek latem w czasie upałów lub całosezonowo w przypadku wędkarzy.  Mało kto zastanawia się, że o zbiorniki wodne ktoś dbać musi. Zachłyśnięci dobrami cywilizacyjnymi zapominamy, iż nasza działalność związana z gospodarką ściekową i nierzadko celową degradacją gleb, ma również wpływ na naturalne zasoby wodne.
W zakresie gospodarki wodnej Fundusz wspiera przedsięwzięcia mające na celu wdrażanie kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej i rozwoju systemów małej retencji, w tym realizację zadań Programu dla Odry 2006, oraz Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Celem innych przedsięwzięć wspieranych przez Fundusz jest likwidacja skutków powodzi, a także zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia.
Wody w regionie częstochowskim
Region częstochowski w swoich zasobach wodnych posiada wody nizinne oraz górskie, oczywiście z przewagą tych pierwszych.
Wody nizinne:
-rzeki: Mała Panew, Warta, Liswarta, Pilica oraz małe lokalne, tak na terenie miasta Częstochowy, jak i regionu częstochowskiego,
-zbiorniki wodne: Zielona, Droniowiczki, Dąbrowa, Poraj, Widawa, Pająk, Blachownia, Amerykan, Guców, Julianka, Jankowice, Hadra, Lisów, Borki, Kucoby, Zakrzew, Ostrowy, Panki, Siamoszyce, Dzibice, Lelów, Krzepice, Elsen, Koniecpol,
-do wód nizinnych zalicza się również: Kanał Grunwaldzki; glinianki: Bałtyk, Adriatyk, Pacyfik; stawy: Jaworznik, Myszków, Strzelce Wielkie, Sabinów;  oraz inne lokalne mniejsze baseny wodne.
Wody górskie (rzeki): Mała Panew, Leśnica, Warta, Czarne Struga, Boży Stok,, Kamieniczanka, Wiercica, Kocinka, Pilica, Krztynia, Biała Lelowska.
Szczególną rolę w oddziaływaniu na środowisko wodne, odgrywa współpraca Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z instytucjami i podmiotami zajmującymi się na co dzień ochroną zasobów wodnych na terenie subregionu północnego województwa śląskiego.  W tym zakresie na szczególną uwagę zasługuje praca Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Częstochowa. – Nasza współpraca z Funduszem układa się bardzo dobrze. Co roku zwracamy się do Funduszu o wsparcie naszych działań. W roku 2011 otrzymaliśmy ponad 100 tysięcy złotych na zarybianie zbiorników wodnych w naszym okręgu. W tym roku przymierzamy się do kolejnych działań, będziemy składać wnioski do WFOŚiGW w Katowicach. To właśnie Fundusz jako jedna z niewielu instytucji rozumie, że dbałość o ekosystemy wodne na terenach, przecież publicznych, jest wspólną sprawą mieszkańców Śląska. Pamiętać przy tym należy, iż efekty naszych działań nie są widoczne od razu, a dopiero po kilku, a nawet po kilkunastu latach. Liczymy, że nasza współpraca z Funduszem zacieśni się jeszcze bardziej. – mówi Artur Wachecki, dyrektor Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie.
Na szczęście dla przyrody, ubogi nieco w przemysł region częstochowski, nie dewastuje w znaczącym stopniu środowiska naturalnego. Tak naprawdę jednak, nie w pełni zdajemy sobie sprawę jak poważny  wpływ na środowisko naturalne mają skutki działań człowieka.

Ekojunior
* Jeżeli w wodzie żyją raki to znaczy, że jest ona bardzo czysta. To prawda, pod warunkiem jednak, że są to raki szlachetne. Niestety w wodach polskich obecnie żyją prawie wyłącznie raki pręgowate (amerykańskie), sprowadzone w XIX w. do naszego kraju. Raki te są bardzo odporne na zanieczyszczenia.
* Woda jest bardzo ważna dla życia każdego człowieka. Stanowi 2/3 naszego ciała. Jest obecna m.in. w mięśniach, wątrobie, sercu i mózgu. Woda bierze udział w trawieniu i transporcie substancji po całym organizmie.
* Jeden litr oleju silnikowego, takiego jakiego rodzice używają do różnych mechanicznych urządzeń, jak kosiarki czy nawet samochody, wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody, czyli aż 5 tysięcy wanien pełnych wody. Dzięki takiej ilości wanien moglibyście się kąpać przez 14 lat.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content