Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

EKOLOGIA: Będziemy segregować śmieci! cz.3

Robert Kalinowski, prezes Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wyjaśnia mieszkańcom Częstochowy, jakie zmiany w gospodarce odpadami będą obowiązywać każdego z nas.

– W jaki sposób powinniśmy segregować nasze śmieci, jak je dzielić?
– Generalnie selektywną zbiórką objęte będą następujące frakcje odpadów:
* papier,
* metal,
* tworzywo sztuczne,
* szkło,
* opakowania wielomateriałowe,
* odpady komunalne ulegające biodegradacji.
Selektywnie zbierane powinny być również  odpady niebezpieczne, odpady remontowo-budowlane i wielkogabarytowe.
Do gromadzenia pierwszego segmentu odpadów służą pojemniki do selektywnej zbiórki, o które – zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w naszej gminie – powinni zadbać i udostępnić je mieszkańcom zarządcy nieruchomości w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Dla zabudowy jednorodzinnej jest to zazwyczaj system workowy, który powszechnie  proponują przedsiębiorcy odbierający odpady.
W przypadku drugiego segmentu odpadów mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddawać odpady niebezpieczne do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, który prowadzi nasza Spółka. Harmonogram przejazdu tego pojazdu i miejsc odbioru jest zamieszczony na ulotkach, które kolportujemy, kierując je do każdego mieszkańca, a również jest opublikowany na naszej stronie internetowej www.czpk.czestochowa.um.gov.pl. Każdy mieszkaniec może również dostarczyć te odpady do naszej instalacji w Sobuczynie i przekazać je do magazynu odpadów niebezpiecznych – oczywiście nieodpłatnie.
Pod koniec tego roku na terenie naszej Spółki w Sobuczynie oddany zostanie do użytkowania Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego każdy mieszkaniec będzie mógł dostarczyć odpady i przekazać je nieodpłatnie pod warunkiem, że będą to odpady objęte selektywną zbiórką oraz, że zostaną dostarczone selektywnie [posegregowane – przyp. red.]. W przypadku odpadów remontowo-budowlanych na dzień dzisiejszy mieszkańcy winni korzystać z usług firm odbierających odpady i wynajmować w tym celu specjalistyczne kontenery.      
– A co w przypadku ludzi, którzy nie będą segregować śmieci?
– Będą płacić wyższe opłaty za odbierane, zmieszane odpady komunalne. Ustawodawca zobowiązał gminy do zróżnicowania opłat w przypadkach, gdy jest lub nie jest prowadzona selektywna zbiórka.
– Zmiana ustawy wprowadza zupełnie nowe zasady: to gmina, a nie obywatele, będzie odpowiedzialna za los naszych odpadów komunalnych. Dziś spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, ZGM, właściciele kamienic i domów jednorodzinnych podpisują indywidualne umowy w firmami wywożącymi śmieci. Co się zmieni po wejściu nowego systemu?
– Po wejściu nowego systemu właściciel nieruchomości będzie wnosił na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zamian za tę opłatę gmina przejmie obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina ogłosi przetarg (lub przetargi) na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wybrany w drodze przetargu przedsiębiorca (przedsiębiorcy) będzie zobowiązani odbierać odpady na zasadach ustalonych w zawartej umowie poprzetargowej, gdzie ustalone zostaną m.in. standardy jakościowe, w tym sanitarne wykonywanej usługi. Procedura postępowań przetargowych będzie gwarancją uzyskania niskich cen za ten rodzaj usługi (odbiór i transport).
Mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia DEKLARACJI, w której wyliczą wysokość opłat, jakie będą ponosić na rzecz gminy. Wzór deklaracji, jak również sposób naliczania opłat, określony zostanie w uchwałach, które zobowiązana będzie podjąć Rada Gminy, a w naszym przypadku Rada Miasta Częstochowy.
Obowiązkiem ustawowym, jaki ciążyć będzie na właścicielach nieruchomości, będzie wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów i utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
– Na ile sektorów podzielona zostanie Częstochowa?
– Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta. Ustawa nie przewiduje takiego obowiązku, dopuszcza jednak taką możliwość. Na chwilę obecną są gromadzone wszelkie argumenty “za” i “przeciw” w kwestii podziału naszego miasta na sektory. Argumenty te będą musieli rozważyć radni naszego  miasta przy podejmowaniu decyzji. 
– Dotychczas – szczególnie na osiedlach mieszkaniowych – nawet jeśli stały pojemniki pozwalające na wrzucanie posegregowanych śmieci, odbierane były przez jeden samochód („śmieciarkę”), co zniechęcało większość mieszkańców do segregacji w domach. Czy teraz to się zmieni?
– Pragnę podkreślić, że nie wszyscy odbiorcy odpadów tak postępowali. Mówię to na podstawie działalności prowadzonej przez CzPK. Obsługując już od czterech lat gniazda selektywnej zbiórki, pomimo ponoszenia wyższych kosztów, przestrzegamy zasad selektywnego odbioru odpadów, uważając, że inne działania są szczególnie szkodliwe, bowiem działają destrukcyjnie na świadomość ekologiczną społeczeństwa i niweczą każdą kampanię edukacyjną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów.
Ustawa już od 1 stycznia 2012 roku przewiduje karę pieniężną dla przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości, który dopuszcza do mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w wysokości od 10.000 do 50.000 złotych. Kary te w drodze decyzji nakładać będzie Prezydent Miasta.
Odpowiadając na pytanie uważam, że wobec powyższych okoliczności powinno w zasadzie zmienić się wszystko.

Do tematu powrócimy.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content