Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

EKOLOGIA: Będziemy segregować śmieci! (4)

Robert Kalinowski, prezes  Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., wyjaśnia mieszkańcom Częstochowy, jakie zmiany w gospodarce odpadami będą obowiązywać każdego z nas.

– Ile punktów do selektywnej zbiorki odpadów będzie docelowo na terenie miasta Częstochowy i kto je dostarcza CzPK? Czy wyłoniona w przetargu firma transportowa?
– Ogólnie rzecz ujmując do punktów selektywnego zbierania odpadów powinien mieć łatwy dostęp każdy mieszkaniec naszego miasta. Aktualnie inwentaryzujemy rynek odpadowy naszego miasta. Nadrzędną zasadą jest oczywiście pozostawienie tego, co funkcjonuje dobrze. Uważam jednak, że system ten dla zabudowy wielorodzinnej powinien być oparty na gniazdach [zbiorze różnych pojemników na śmieci – red.] do selektywnej zbiórki odpadów i powinno być ich około 500. Zabudowa jednorodzinna przywykła w mojej ocenie do zbiórki w systemie workowym i prawdopodobnie tak zostanie. Należy jednak pamiętać, że w wielu przypadkach mogą to być rozwiązania indywidualne np. dla danych ulic czy też dzielnic.
Nasza Spółka w tym roku zrealizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i urządzi do końca roku na terenie miasta 200 gniazd selektywnej zbiórki odpadów oraz stacjonarny punkt, o którym mówiłem wcześniej. Planujemy zakupić nowoczesne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i sprzęt do ich obsługi, które zapewnią pełną estetykę i funkcjonalność dla mieszkańców oraz utrzymanie tych pojemników w wysokim standardzie sanitarno-higienicznym.
Ustawodawca przewiduje selektywną zbiórkę odpadów jako zadanie własne gmin, stąd jest również możliwość realizacji tego zadania przez własną Spółkę CzPK bez konieczności przeprowadzania postępowania przetargowego. Aktualnie zgodnie z decyzją Rady Miasta zawarta została umowa wykonawcza, której zapisy zadanie to powierzają CzPK Sp. z o.o w Sobuczynie.
– Jakich korzyści możemy się spodziewać po wejściu nowego systemu, tak w przypadku każdego mieszkańca, jak i miasta Częstochowy?
– Każdy mieszkaniec będzie miał zapewniony wysoki i jednakowy dla wszystkich standard usługi przy odbieraniu odpadów komunalnych. Będzie miał świadomość, iż postępowanie z wytworzonymi przez niego odpadami odpowiada określonym ustawowo zasadom i tym samym przyczynia się do funkcjonowania w społeczności zrównoważonego rozwoju, pozostawiając przyszłym pokoleniom środowisko w stanie co najmniej niepogorszonym.
Gmina będzie miała całkowity wpływ na sposób postępowania z odpadami komunalnymi i również wszelkie narzędzia dla kontroli przedsiębiorców odbierających odpady. Samodzielnie zorganizuje system na swoim terenie i będzie odpowiadać za jego skuteczność, która ma zapewnić osiągnięcie określonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia określonych frakcji odpadów, jak również za ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Tym samym będzie miała w 100 proc. wpływ na osiągnięcie określonych efektów, w przeciwnym wypadku budżet gminy zostanie obciążony finansową karą. Kierując odpady na własną instalację regionalną w Sobuczynie, będzie wypełniać ustawowy obowiązek, zapewniając jej utrzymanie przy akceptowalnych społecznie poziomach opłat. Pełne obłożenie mocy przerobowych instalacji regionalnej jest bowiem gwarancją i podstawą do osiągnięcia wyników, umożliwiających stosowanie niższych cen.  
– Wielu częstochowian zaniepokojonych jest ewentualnym wzrostem cen za wywóz śmieci, czy ich obawy są uzasadnione?
– Każdy, również ja, zbierając dane i weryfikując koszty nowego systemu, jestem zainteresowany jak najniższymi opłatami, które będzie ponosił mieszkaniec naszego miasta. Jednak wskazuję, że ustawodawca nałożył określone obowiązki na gminy, które muszą zostać zrealizowane. Określony został przez ustawodawcę wymagany sposób postępowania z odpadami, co generuje konieczność funkcjonowania zaawansowanych technicznie i technologicznie instalacji. Obowiązek przetwarzania odpadów, które dotychczas można było składować, wygeneruje z pewnością określone koszty. Mówiliśmy również wcześniej np. o selektywnej zbiórce odpadów, o zakazie mieszania selektywnie zbieranych odpadów. Przecież taki ustawowy obowiązek, ale również i społeczne oczekiwanie, generują także określone koszty, których dotychczas nie było.
Gmina dostała narzędzie do kontrolowania kosztów wpływających na wysokość opłat. Są to postępowania przetargowe przedsiębiorców odbierających odpady. Taka procedura, przy zachowaniu konkurencyjności, gwarantuje uzyskanie możliwie najniższych cen. W przypadku naszej instalacji regionalnej w Sobuczynie do przetwarzania odpadów komunalnych gmina posiada pełną kontrolę nad stosowanymi cenami – ceny te ustala bowiem Rada Miasta. Dodatkowo umowa wykonawcza ogranicza zysk, jaki może osiągać nasza Spółka, na poziomie 6 proc.
Ostatecznie to Rada Miasta w drodze uchwały określi stawki opłat, jakie ponosić będą mieszkańcy naszego miasta i jestem przekonany, że decyzja ta zapadnie po gruntownym zbadaniu wszystkich elementów mających wpływ na wysokość opłaty.

– Dziękuję za rozmowę.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content