Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Echa Collegium Humanum z Kłobuckiem w tle

Częstochowski wątek Collegium Humanum okazuje się być tylko drobnym elementem znacznie większej układanki powiązań zawodowo-towarzysko-rodzinnych, wszelkiej maści elit politycznych naszego regionu. I dlatego gigantycznych rozmiarów siatka zależności (spółki, samorządy, organizacje, partie polityczne) – mimo zmiany władzy w Polsce – wciąż trzyma i nie puszcza…
Prokuratura już zatrzymała 30 osób, tym bardziej warto, by politycy i urzędnicy posłuchali rady Centralnego Biura Antykorupcyjnego: „osoby, które w sposób nieuczciwy zdobywały dyplomy tej uczelni prędzej czy później zostaną zatrzymane. Jeśli same się zgłoszą do CBA bądź prokuratury i opowiedzą o tym procederze mogą uniknąć ukarania. Warto przyjść do CBA, zanim CBA przyjdzie do kogoś.”

Poza oczywistymi już ustaleniami funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Krajowej w sprawie pseudouczelni Collegium Humanum i handlu na masową skalę dyplomami MBA, nasuwa się daleko idące pytanie: dlaczego studia MBA nagle zaczęły być tak bardzo popularne wśród rzeszy polityków, będących jednocześnie pracownikami instytucji publicznych? Na próżno w gronie absolwentów szukać osób, które dla jedynie pogłębienia własnej wiedzy wybrały Collegium Humanum. Dlatego, że po 2017 roku Prawo i Sprawiedliwość, które wówczas rządziło w Polsce, wprowadziło zapis do ustawy, że to właśnie po kursie MBA, a jak wcześniej po państwowym egzaminie lub po doktoracie z prawa, można zasiadać we władzach spółek skarbu państwa, otrzymując imponujące wynagrodzenia. Data powstania w 2018 roku uczelni Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie, nie jest więc przypadkowa.
Zaledwie rok później Częstochowska spółka Skarbu Państwa Regionalny Fundusz Gospodarczy (RFG) stała się partnerem, sławnej w całym kraju uczelni. Za siedzibę oddziału Collegium Humanum wybrano należący do RFG ośrodek wypoczynkowy Jurajska Przystań w Jastrzębiu koło Poraja – czym chwalili się w mediach były rektor uczelni Paweł Cz., przebywający obecnie w areszcie i ówczesny wiceprezes RFG Artur Sokołowski. Nad skutecznością działalności uczelni w regionie częstochowskim czuwał sam prorektor Collegium Humanum Michał Jurczyk, obecnie członek rady nadzorczej RFG z ramienia pracowników, którego jednak zatwierdzić musiał – co trudno zrozumieć – minister aktywów państwowych. Dziś w publikowanym przez siebie w internecie życiorysie, Jurczyk nie wspomina nawet słowem o własnym udziale w dziele tworzenia pseudouczelni na terenie regionu częstochowskiego. Były prorektor Collegium Humanum nie omieszka jednak szczycić się zatrudnieniem w innej spółce Skarbu Państwa, w Jurajskim Agro Fresh Parku (spółka „córka” RFG), gdzie pracował w dziale marketingu i nieruchomości. Aż strach zapytać o zakres obowiązków, bowiem istniejąca od 4 lat spółka przynosi wyłącznie straty, a ostatnio przegrała nawet proces sądowy z rolnikami spod Częstochowy.

Kto zatem spośród byłych i obecnych pracowników spółki RFG i spółek zależnych (JAFP, Hutmar, Amicus, Wiolinowa) posługuje się dyplomem MBA uczelni Collegium Humanum?

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Ministerstwa Aktywów Państwowych jeszcze pod wodzą Borysa Budki (PO), zanim ten złożył rezygnację, by wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Resort w lakonicznej odpowiedzi stwierdził, że nie ma informacji na temat kompetencji zatrudnianych przez siebie pracowników szczebla zarządzającego publicznym majątkiem. Być może nowy minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski (również człowiek PO) ustali legalność kwalifikacji członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Skoro minister Budka nie miał wiedzy o uprawieniach swoich podwładnych do piastowania ważnych stanowisk, to na pewno ma spółka RFG.

Na pytanie, komu, w jakiej uczelni i za jaką kwotę spółka sfinansowała dyplomy MBA, w imieniu RFG odpowiada Beata Antczak-Sadziak, prokurent spółki:
„RFG S.A. w latach 2017-2024:
– dofinansowała w roku 2017 zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy o świadczenie usług zarządzania i w oparciu o zgodę wyrażoną przez Radę Nadzorczą, studia podyplomowe Prezesa Zarządu – Mirosława Matyszczaka w zakresie Executive Master of Business Administration prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie. Koszt dofinansowania wyniósł 8.010,00 zł.
– Jurajski Agro Fresh Park S.A. – według danych posiadanych przez RFG Spółka na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą, dofinansowała koszt studiów podyplomowych dla Prezesa Zarządu – Karoliny Kowalskiej [obecnie Stępień – przyp. red.] w kwocie 8.000,00 zł w zakresie MBA Agrobiznes – na Uczelni Nauk Społecznych.”

Na pytanie, czy spółka RFG oraz wszystkie spółki zależne zatrudnia osoby posiadające dyplomy MBA z uczelni Collegium Humanum oraz Uczelni Nauk Społecznych z Łodzi, RFG odpowiada:
„RFG S.A. nie zatrudnia obecnie żadnych osób, które posługiwałyby się dyplomami MBA z uczelni Collegium Humanum lub Uczelni Nauk Społecznych.
RFG S,.A. nie posiada informacji, aby spółki zależne zatrudniały w chwili obecnej jakiekolwiek osoby posługujące się dyplomami MBA z uczelni Collegium Humanum lub Uczelni Nauk Społecznych – za wyjątkiem Prezesa Zarządu Jurajskiego Agro Fresh Parku S.A. – Karoliny Kowalskiej [obecnie Stępień – przyp. red.], która dyplom MBA uzyskała w czasie pełnienia funkcji w Zarządzie wskazanej spółki.”

Prokurentka Beata Antczak-Sadziak zapomniała o dyplomie MBA Collegium Humanum, którym posługuje się wciąż urzędująca wiceprezes JAFP-u i jednocześnie radna miasta Częstochowy Monika Pohorecka (PiS).
Dyplomy posiadają i we władzach zasiadali także byli dziś pracownicy RFG lub spółek zależnych: Tomasz Maj, Piotr Wrona, Małgorzata Soja, Magdalena Drewniak i Dariusz Leszczyński.

Sięgnijmy głębiej… Którzy z polityków regionu częstochowskiego i najczęściej urzędników, otrzymali dyplomy MBA uczelni Collegium Humanum?

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do samorządów powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz starostwa w Lublińcu i urzędu miasta Częstochowy.
Na 36 zapytanych przez naszą redakcję samorządów odpowiedzi udzieliło 34. Na uwagę zasługuje 5 gmin, które potwierdziły, że wśród swoich pracowników mają osoby z dyplomem MBA.

Gmina Miedźno
„Na dzień udzielenia odpowiedzi Urząd zatrudnia panią Agnieszkę Związek – dyrektora ds. inwestycji, posiadającą dyplom MBA. Dyplom wystawiła uczelnia Collegium Humanum z Warszawy (Szkoła Główna Menedżerska) w roku 2020.”

Miasto i gmina Myszków
„Jedyną osobą z dyplomem studiów podyplomowych MBA Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi jest Katarzyna Kochman, Skarbnik Gminy Myszków, które ukończyła w ubiegłym roku i sama je sfinansowała.”

Gmina Wręczyca Wielka
„Tomasz Osiński wójt Gminy Wręczyca Wielka – kwota dofinansowania 3.997,20 zł, termin realizacji październik 2021 – czerwiec 2022, studia podyplomowe „Executive Master of Business Administation” na uczelni Collegium Humanum, podstawy udzielenia dofinansowania – ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), rok otrzymania dyplomu 2022.
Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka – kwota dofinansowania 3.900 zł, termin realizacji 2021/2022, studia podyplomowe „Executive Master of Business Administation” na uczelni Collegium Humanum, podstawy udzielenia dofinansowania – ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), rok otrzymania dyplomu 2022.”

Gmina Mstów
„Dyplom MBA Collegium Humanum – Tomasz Gęsiarz, Wójt Gminy. Rok otrzymania dyplomu 2020.”

Gmina Mykanów
„Wójt Dariusz Pomada posiada dyplom MBA Collegium Humanum, który uzyskał w 2021 roku”.

Na redakcyjne zapytania prasowe nie odpowiedzieli urzędnicy z kłobuckiego, zarówno z gminy, jak i ze starostwa.

Jak to w kłobuckiem skorzystali…

Z niezrozumiałych zupełnie powodów to właśnie powiat kłobucki stał się areną rozgrywek politycznych, z walką o władzę i wpływy rodem z „Ojca chrzestnego”. Arcyważnym ramieniem zbrojnym w sporze o przywództwo w kłobuckiem od lat jest działająca na tym terenie Fundacja Lar.Go z chwytliwym śródtytułem „Razem Możemy Więcej”. Oficjalnie organizacją zarządza Sebastian Tauzowski, ale powszechnie uważa się, że kluczowe decyzje podejmuje działacz PiS w powiecie kłobuckim Damian Pilarz (fundator Fundacji Lar.Go).
I tu na moment powracamy do terenowego oddziału Collegium Humanum w podczęstochowskim Poraju, by jak na dłoni ujrzeć gigantycznych rozmiarów siatkę zależności.
Nie umilkły jeszcze echa afery pseudouczelni byłego rektora Pawła Cz. z ponad 30-ma zarzutami prokuratorskimi, a już na horyzoncie pojawiają się klony. Zainteresowanie opinii publicznej wzbudza nowopowstała Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi.
Na pytanie, co Collegium Humanum z Warszawy łączy z nową uczelnią w Łodzi odpowiadamy: osoba Michała Jurczyka (dziś dyrektor programowy MBA łódzkiej uczelni i jednocześnie członek rady nadzorczej spółki RFG, a niegdyś prorektor Collegium Humanum). Do nowego podmiotu o profilu edukacyjnym Michał Jurczyk zaangażował własną małżonkę Katarzynę Karkoszkę-Jurczyk, która w przeszłości była też zatrudniona w RFG na stanowisku… sekretarki. Pani Karkoszka-Jurczyk w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi powiązanej z mężem objęła zaszczytną funkcję prorektora ds. studiów MBA. Jak przystało na żonę osoby o niezwykle bogatym życiorysie i ona uaktywniła się publicznie. I teraz powracamy do powiatu kłobuckiego.
Katarzyna Karkoszka-Jurczyk Fundacji Lar.Go z chwytliwym śródtytułem „Razem Możemy Więcej” pełni obowiązki dyrektora ds. rozwoju. Nasuwa się wniosek, że działalność państwa Jurczyków na terenie powiatu kłobuckiego może być powodem braku odpowiedzi ze strony gminy Kłobuck i starostwa kłobuckiego na zapytania prasowe naszej redakcji, w których prosiliśmy o wskazanie polityków z dyplomami MBA uczelni Collegium Humanum. Zresztą narzędzie polityczne, którym od lat bez wątpienia była Fundacja Lar.Go hojnie wspierana przez spółki Skarbu Państwa za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak Tauron czy Maskpol, porwała się – i to skutecznie – na stworzenie własnego komitetu wyborczego z nazwą zaczerpniętą ze śródtytułu Fundacja Lar.Go. KW Razem Możemy Więcej w wyborach samorządowych wiosną 2024 roku wprowadził 3 radnych do rady powiatu. Działaczom PiS-u z Częstochowy i Kłobucka wydawało się, że członkowie grupy Razem Możemy Więcej pójdą z nimi w bój przeciwko PO, Trzeciej Drodze i Lewicy, i wspólnie zawalczą o władzę w powiecie kłobuckim na rzecz partii Jarosława Kaczyńskiego. Stało się inaczej. Radni KW Razem Możemy Więcej dogadali się z działaczami PSL-u i teraz to oni wspólnie rządzą.
Jednak o tym, jak Fundacja Lar.Go garściami czerpała z bezdennych sejfów państwowych spółek – innym razem.

Renata R. Kluczna

Udostępnij:

1 Komentarz

  • Alla

    Świetny artykuł. Czekam na ciąg dalszy.
    Swoją drogą ciekawi zupełny brak komentarzy pod tym tekstem….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content