Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Czy Matyjaszczyk chce zabetonować park?

W dzielnicy Północ zawrzało. A to z powodu nieobywatelskich decyzji władz Częstochowy. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) przymierza się – zdaniem mieszkańców – do zniszczenia części Parku Tysiąclecia i postawienia w tym miejscu kolejnego sklepu wielkopowierzchniowego. Z tą decyzją nie zgadzają się mieszkańcy Północy, a w ich imieniu ostro protestuje nowa rada dzielnicy. 

W sprawę budowy na terenie Parku Tysiąclecia obiektu handlowego zaangażował się radny Piotr Strach. Wystosował on do władz miasta interpelację dotycząca planowanej inwestycji na ulicy Wańkowicza w Częstochowie:
„Dotarły do mnie niepokojące informacje od mieszkańców, że przy ul. Wańkowicza w dzielnicy Północ w okolicy Parku Tysiąclecia planowana jest budowa wielokondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego. Budowla ta ma mierzyć aż 16 metrów wysokości i z przyległościami ma obejmować również teren miejskiego parku.

1. Czy prawdą jest, że planuje Pan wydzierżawić ponad 400 metrów kwadratowych terenu Parku Tysiąclecia na Północy z przeznaczeniem na parking dla tego inwestora? Czy prawdą jest, że wiązać się to będzie z nieodwracalną zmianą tej części parku, m.in. usunięciem drzew i krzewów, utwardzeniem nawierzchni, budową odwodnienia itp.? Ile drzew zostanie usuniętych? Czy tak duży budynek wpłynie na okoliczną roślinność parkową? Czy teren ten nie ma kategorii ZU i powinna go zajmować zieleń użytkowa wg kierunków studium zagospodarowania przestrzennego, a nie parkingi sklepowe i infrastruktura drogowa?
2. Czy prawdą jest, że planuje Pan również przeznaczyć chodnik przy ul. Wańkowicza, znajdujący się w pasie drogowym – na parking dla tego inwestora? Którędy chodzić będą mieszkańcy? Ile ma być tam miejsc parkingowych? Czy to prawda, że mają tam być miejsca parkingowe prostopadłe do jezdni, czyli stwarzające niebezpieczeństwo dla kierowców – z uwagi na fakt, iż odcinek ten jest fragmentem oczekiwania pojazdów przed skrzyżowaniem?
3. Czy to prawda, że planuje Pan zrezygnować z egzekwowania przepisów dotyczących bilansu powierzchni parkingowych dla tego rodzaju inwestycji i zamierza zezwolić inwestorowi na obejście wymogów zabezpieczenia miejsc parkingowych na własnym gruncie? Czy niewystarczająca ilość miejsc parkingowych nie spowoduje, że klienci korzystający z usług tego inwestora zaczną parkować na terenie blokowiska, utrudniając tym samym życie mieszkańcom dzielnicy? Czy w ostatnim czasie miasto stosowało takie ulgi czy jest to przypadek wyjątkowy, a jeśli tak, to dlaczego?
Piotr Strach
Radny Miasta Częstochowy”

Odpowiedź Urzędu Miasta:
„Teren, którego dotyczy interpelacja nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu pozwalającym na określenie przeznaczenia terenu. W związku z tym została wydana decyzja nr 621 prezydenta miasta z dnia 21.10.2015 r. o warunkach zabudowy (…). Teren objęty decyzją jest własnością wnioskodawcy, Skarbu Państwa i Gminy Miasto Częstochowa. Zgodnie z decyzją możliwa jest realizacja inwestycji polegającej na zabudowie usługowo-mieszkaniowej. W decyzji zostały ustalone warunki i szczegółowe zasady wynikające z przepisów odrębnych ustalające możliwe parametry inwestycji, w tym w zakresie kształtowania zabudowy dopuszczającej wysokość całkowitą budynku do 16,5 m (ustaloną na podstawie zabudowy sąsiedniej). Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu, a skonkretyzowanie parametrów inwestycji następuje w procesie uzyskania pozwolenia na budowę.
Ad. 1. Gmina Miasto Częstochowa jest właścicielem działek nr 134/32, 136/26, 168/2 obręb 25, z których część o powierzchni 450 m2 została wydzierżawiona na podstawie umowy dzierżawy, poprzedzonej podjęciem zarządzenia nr 347.2015 prezydenta miasta z dnia 26.06.2015 r. z przeznaczeniem pod zieleń do czasu rozpoczęcia budowy parkingu, następnie po rozpoczęciu budowy – pod parking. Zgodnie z umową, dzierżawca nie może niszczyć ani usuwać zieleni oraz drzew wchodzących w skład dzierżawionej nieruchomości bez zgody właściciela a po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy, teren powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, wolnym od nakładów. Budowa parkingu na dzierżawionym terenie może wiązać się z wycięciem trzech topoli i akacji oraz dokonaniem przesadzeń zieleni z terenu, jeżeli inwestycja będzie realizowana. Ze względu na małą intensywność nasadzeń oraz ich rodzaj, ewentualna realizacja inwestycji nie powinna spowodować nieodwracalnej zamiany tej części parku. Ponadto, jeżeli nastąpi realizacja inwestycji, to w interesie jej właściciela będzie otoczenie miejsca zielenią, która zawsze podnosi walory estetyczne obiektu.
Ad. 2 i 3. Wydana decyzja o warunkach zabudowy obejmuje teren istniejącego chodnika, jednak zgodnie z jej charakterem nie rodzi praw do terenu. Informuję, że w decyzji zostały zawarte wymagania dot. miejsc do parkowania – stosownie do przeznaczenia projektowanego obiektu i sposobu zagospodarowania terenu. W decyzji zapisano obowiązek zapewnienia na terenie przedmiotowej inwestycji 100% miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, z zastosowaniem wskaźników: min. 1 miejsce parkingowe na 3 pracowników, min. 1 miejsce parkingowe na każde 35 m² powierzchni usług związanych z obsługą klientów, 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie oraz dodatkowe miejsca parkingowe dla innych użytkowników, np. dla zaopatrzenia; przy czym dopuszcza się bilansowanie wymaganych miejsc parkingowych na terenach w sąsiedztwie terenu inwestycji, pozostających w dyspozycji inwestora, które należy wykazać na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę.
Informuję, że przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy możliwe jest uwzględnienie w bilansie miejsc parkingowych parkingów ogólnodostępnych, jednak w ww. decyzji o warunkach zabudowy nie zastosowano żadnych ulg w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych.
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
Mirosław Soborak”.

Najbliższa sesja Rady Miasta Częstochowy z pewnością da odpowiedzi na kilka pytań w tej sprawie. Najważniejsze pytanie pozostanie jednak bez odpowiedzi: dlaczego prezydent Częstochowy działa wbrew woli mieszkańców?

Udostępnij:

3 komentarzy

 • Kruk

  Skoro Częstochowa ma już nadmiar budynków o charakterze handlowo-usługowo-biurowo-mieszkalnych a ma mocny niedobór przestrzeni zieleni urządzonej i parków to co powinien magistrat robić? Tworzyć przestrzeń służącą wypoczynkowi.
  A co miasto robi?
  Stawia markety.

 • Kruk

  Skoro Częstochowa ma już nadmiar budynków o charakterze handlowo-usługowo-biurowo-mieszkalnych a ma mocny niedobór przestrzeni zieleni urządzonej i parków to co powinien magistrat robić? Tworzyć przestrzeń służącą wypoczynkowi.
  A co miasto robi?
  Stawia markety.

 • kyniom

  …dopuszczającej wysokość całkowitą budynku do 16,5 m (ustaloną na podstawie zabudowy sąsiedniej….
  A gdzie tam taka zabudowa?

 • kyniom

  …dopuszczającej wysokość całkowitą budynku do 16,5 m (ustaloną na podstawie zabudowy sąsiedniej….
  A gdzie tam taka zabudowa?

 • matta25@tlen.pl

  Widac ze Prezydent wypowiedzial sie ze strony prawnej, a gdzie zdrowy rozsadek?????? Co to znaczy nie powinna zostac zniszczona?

  Nie moze byc tak ze zmienia sie wladza i kolejne osoba chca sie dorobic kosztem innych.

 • matta25@tlen.pl

  Widac ze Prezydent wypowiedzial sie ze strony prawnej, a gdzie zdrowy rozsadek?????? Co to znaczy nie powinna zostac zniszczona?

  Nie moze byc tak ze zmienia sie wladza i kolejne osoba chca sie dorobic kosztem innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content