Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

CYKL TYGODNIKA 7 dni – Wyciągnij pomocną dłoń – marzec 2022

RAPORT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI / część 1Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Najwyższa Izba Kontroli podała do publicznej wiadomości raport o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zdaniem NIK prowadzona przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych nie była skuteczna i nie umożliwiała im wejścia na rynek pracy lub też stałego powrotu. Na koniec 2020 roku we wszystkich urzędach pracy na terenie kraju zarejestrowanych było niemal 56 tysięcy bezrobotnych osób niepełnosprawnych. W okresie objętym kontrolą NIK, ponad 80% osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie pracowało ani nie szukało pracy. Pracodawcy niechętnie zatrudniali takie osoby, brakowało też spójnej polityki rynku pracy.

W Polsce są około 3 miliony osób niepełnosprawnych, czyli takich, które – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rehabilitacji – ukończyły 16 lat i mają orzeczenie o niepełnosprawności. Szacuje się, że wszystkich osób niepełnosprawnych może być nawet dwa razy więcej.
W Polsce zatrudnienie osób niepełnosprawnych od lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. W ostatnich latach aż 2,5 miliona, czyli ponad 80% osób z niepełnosprawnościami nie miało pracy, ani jej nie szukało. Pod względem wskaźnika bierności zawodowej osób niepełnosprawnych, Polska plasuje się na piątym miejscu w Europie. Mimo znacznych nakładów, zwłaszcza z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych od kilkunastu lat wzrosły tylko o niewiele ponad 2% w ciągu 10 lat: z 14,4% w 2010 roku do 16,7% w 2020.

Dlaczego nie ma pracy dla osób niepełnosprawnych?

W 2017 roku PFRON opublikował raport „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych”. Wynika z niego, że większość takich osób rejestruje się w urzędach pracy, ale w rzeczywistości nie chce podjąć zatrudnienia. Wśród osób objętych badaniem aż 84% przyznało wprost, że nie poszukuje aktywnie pracy. Głównym powodem są ograniczenia związane ze stanem zdrowia i niepełnosprawnością, ale nie tylko.
Inna przyczyna to niskie kompetencje i wykształcenie. Prawie 1/4 bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w 2020 roku nie miało żadnych kwalifikacji, a wyższe wykształcenie uzyskało tylko 8%. Taka sytuacja zwykle wiąże się z niską samooceną.
W wielu przypadkach niepełnosprawni nie poszukują pracy, bo im się to po prostu nie opłaca: zdarza się, że osoby te są utrzymywane przez rodzinę, pracują „na czarno” albo obawiają się zmniejszenia lub utraty świadczeń socjalnych w związku z podjęciem pracy. Sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy nie ułatwia też wiek, ponad połowa zarejestrowanych w PUP ma ponad 50 lat.

Dużym ograniczeniem jest niedostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne czy transportowe. Spośród niemal 56 tysięcy niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotni ponad 1/3 mieszka na wsiach, gdzie częstym problemem jest brak lub niewystarczający transport publiczny. W tej sytuacji dojazdy do pracy stanowią duże wyzwanie.
Z drugiej strony pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne, zwłaszcza starsze, mimo iż takie zatrudnienie daje pracodawcom szereg korzyści. Mogą np. uzyskać dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami, zwrot kosztów przygotowania ich miejsc pracy czy dofinansowanie z Unii Europejskiej. 
Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie wyraziła zaniepokojenie faktem, że część pracodawców traktuje osoby niepełnosprawne, jak tanią siłę roboczą: zatrudniają je na czas uzyskiwania z tego tytułu refundacji i finansowań, po czym zwalniają po zakończeniu okresu zatrudnienia. W to miejsce, na kolejny projekt pozyskują do pracy kolejne osoby skierowane przez urząd pracy.
Problem stanowią też stereotypy i uprzedzenia po stronie pracodawców. Zgodnie z obiegowymi opiniami, osoby niepełnosprawne są bowiem znacznie mniej wydajne w pracy niż osoby sprawne, są też często mniej samodzielne i wymagają pomocy innych ludzi. Część pracodawców obawia się wysokiej absencji osoby niepełnosprawnej, związanej ze złym stanem zdrowia czy z niepełnosprawnościami.

Kolejna część raportu NIK w następnym odcinku cyklu Tygodnika 7 dni „Wyciągnij pomocną dłoń”.

Udostępnij:

7 komentarz

 • Anonim

  Nie ma pracy dla ON, ponieważ nie ma dla nich pracy. Jaką prace może wykonywać ON? Pójdzie na produkcje albo na magazyn? Nie pójdzie. W biurze znów też marudzą, że są ON i kartonu z dokumentami nie uniosą….

 • Anonim

  Nie ma pracy dla ON, ponieważ nie ma dla nich pracy. Jaką prace może wykonywać ON? Pójdzie na produkcje albo na magazyn? Nie pójdzie. W biurze znów też marudzą, że są ON i kartonu z dokumentami nie uniosą….

 • olxalina12356-1@o2.pl

  Witam, każdą pracę można dostosować do osoby niepełnosprawnej np. osoba niewidoma może być telemarketerem, bez nogi zegarmistrzem itd. Oglądając paraolimpiadę widzimy, że w niektórych sportach niepełnosprawny jest bardziej sprawnych od osoby w pełni sprawnej. Osoby niepełnosprawne są najbardziej lojalnymi pracownikami. Potrzeba tylko by społeczeństwo podało pomocną dłoń.

 • olxalina12356-1@o2.pl

  Witam, każdą pracę można dostosować do osoby niepełnosprawnej np. osoba niewidoma może być telemarketerem, bez nogi zegarmistrzem itd. Oglądając paraolimpiadę widzimy, że w niektórych sportach niepełnosprawny jest bardziej sprawnych od osoby w pełni sprawnej. Osoby niepełnosprawne są najbardziej lojalnymi pracownikami. Potrzeba tylko by społeczeństwo podało pomocną dłoń.

 • Magda

  Najbardziej roszczeniowa grupa społeczna….

 • Magda

  Najbardziej roszczeniowa grupa społeczna….

 • Anonim

  Bo PUP służy Tylko do utrzymywania rodzin partjniakow

 • Anonim

  Bo PUP służy Tylko do utrzymywania rodzin partjniakow

 • Krzysztof

  A co z obiecanym przez PiS Województwem Częstochowskim? Miało być do końca poprzedniej kadencji, czyli 2019 roku….

 • Krzysztof

  A co z obiecanym przez PiS Województwem Częstochowskim? Miało być do końca poprzedniej kadencji, czyli 2019 roku….

 • Rober

  Mam takie wrażenie, że im mniejsze bezrobocie, tym większe koszty utrzymania PUP.

 • Rober

  Mam takie wrażenie, że im mniejsze bezrobocie, tym większe koszty utrzymania PUP.

 • Marian

  Chciałem dzis zatrudnić niepełnosprawnego…stwierdził, że za 4000 zl brutto i 7 h pracy, to on dziękuje. Kurtyna.

 • Marian

  Chciałem dzis zatrudnić niepełnosprawnego…stwierdził, że za 4000 zl brutto i 7 h pracy, to on dziękuje. Kurtyna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content