Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Cementownia Rudniki CEMEX z honorowym tytułem „Marka-Śląskie 2020”

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, Marszałek Województwa Śląskiego oraz media przyznały honorowe wyróżnienia „Marka-Śląskie”. Cementownia Rudniki znalazła się w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu za swoją wieloletnią działalność w obszarze odpowiedzialności społecznej (CSR).

Konkurs promocji Województwa Śląskiego „Marka – Śląskie”, zainicjowany po raz pierwszy w 2006 roku, jest strategicznym programem, mającym na celu promocję firm z województwa śląskiego, które w znaczący sposób przyczyniają się do umacniania wizerunku i rozwoju konkurencyjności tego regionu Polski. Wyróżnienie jest symbolem jakości, solidności pracowników, firm i instytucji łączących swoją działalność biznesową ze Śląskiem. W kapitule konkursu na najsilniejsze marki województwa śląskiego zasiada Marszałek Województwa Śląskiego, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz najwyżsi rangą przedstawiciele mediów regionu: TVP Katowice, Polskiego Radio Katowice i Dziennika Zachodniego.

Tegorocznym laureatem tytułu „Marka-Śląskie” jest Cementownia Rudniki, należąca do CEMEX Polska. Tytuł został przyznany za zaangażowanie społeczne firmy, wyrażające się w prowadzonych od wielu lat projektach kierowanych do interesariuszy zewnętrznych w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz interesariuszy wewnętrznych, czyli pracowników cementowni.

Społeczna odpowiedzialność jest filarem strategii CEMEX Polska. Firma długofalowo współpracuje ze społecznością lokalną gmin Rędziny, Kłomnice, Mstów, położonych w powiecie częstochowskim, w ramach projektów wolontariatu pracowniczego, działalności Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, projektów społecznych w obszarach BHP, edukacji oraz ochrony środowiska. Utrzymaniu długofalowych, partnerskich relacji z otoczeniem zakładu służy Dialog z interesariuszami.

Dialog z interesariuszami cementowni Rudniki

CEMEX Polska dąży do budowania partnerskich i trwałych relacji z interesariuszami zewnętrznymi, opartych na zaufaniu i wieloletniej współpracy. Firma w otwarty i w transparentny sposób prowadzi dialog, który pomaga w wymianie poglądów i opinii, pozwala poznać wzajemne oczekiwania i prowadzi do lepszego zrozumienia stron. Poza codziennym kontaktem z interesariuszami, przedstawiciele CEMEX Polska organizują spotkania dialogowe zgodnie z międzynarodowym standardem AA 1000 SES od 2013 roku. Formuła spotkania zapewnia transparentność procesu dialogowego i służy wzmacnianiu relacji oraz budowie wzajemnego zaufania. W bieżącym roku, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, firma kontynuuje proces dialogowy z lokalną społecznością w formule spotkania online.

Wolontariat pracowniczy – wspólne działania na rzecz sąsiadów

Pracownicy Cementowni Rudniki aktywnie uczestniczą w programach wolontariatu pracowniczego, dodatkowo aktywizując  i  zapraszając  do  udziału  w  projektach  wolontariackich  swoich  przyjaciół, członków rodzin, okolicznych mieszkańców, a także klientów CEMEX. Co roku w działania wolontariackie angażuje się ponad 40 pracowników Cementowni Rudniki. Od  2011  roku  wolontariusze-pracownicy Cementowni  Rudniki w  ramach  programu Wolontariatu Pracowniczego zrealizowali 31 projektów na rzecz lokalnych społeczności, poświęcili łącznie 2511 godzin na działania wolontariackie, a swoimi działaniami wsparli 27 lokalnych organizacji i szkół. Wolontariat pracowniczy w CEMEX Polska jest realizowany w ramach konkursu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz programu „Unite”.

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” od ponad 10 lat wspiera organizacje pozarządowe i szkoły

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” od 2009 roku wspiera lokalne organizacje społeczne, jednostki edukacyjne i gminne ośrodki kultury w ramach organizowanych każdego roku konkursu grantowego „Fabryka Pomysłów”. Od pierwszej edycji organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne złożyły 2971 wniosków w ramach prowadzonych otwartych naborów projektów. Wsparcie finansowe w ramach „Fabryki Pomysłów” otrzymało 256 projektów złożonych przez ponad 100 organizacji.
W czasie panedmii COVID-19 Fundacja wspiera szkoły w kompleksowym wdrożeniu aplikacji MS Teams na potrzeby zdalnego nauczania. Projektem “Wirtualna Szkoła CEMEX”, w ramach którego prowadzone są prace informatyczne i szkolenia, zostało dotychczas objętych 17 szkół, w tym 5 szkół w sąsiedztwie Cementowni Rudniki.

Lipówka – kopalnia przywrócona naturze

CEMEX Polska, jako właściciel nieczynnego wyrobiska „Lipówka” w Rudnikach, zrealizował projekt rekultywacji terenu kopalni. Celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat przyrody, budowanie społecznej akceptacji dla ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych, poszerzenie oferty w zakresie edukacji ekologicznej oraz wzrost walorów rekreacyjnych i turystycznych regionu. Od tego czasu na terenie „Lipówki” prowadzone są różnorodne działania przyrodnicze i edukacyjne we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków i Uniwersytetem im. Jana Długosza w Częstochowie. W 2018 r. kopalnia „Lipówka” została wyróżniona certyfikatem ekologicznym Conservation Certification przyznawanym przez międzynarodową organizację Wildlife Habitat Council.

Więcej informacji o działaniach społecznych CEMEX Polska znajduje się na stronie:

https://www.cemex.pl/zrownowazony-rozwoj.aspx

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content