Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Radni pytają: Czy Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy jest nielegalna?

Radni Stowarzyszenia „Mieszkańcy Częstochowy” podważają legalność zwołanej na piątek 18 sierpnia 2017 roku XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy i zapowiadają, że zaskarżą ją do wojewody śląskiego. Sprawa – zdaniem radnych – może trafić także do sądu administracyjnego.W komunikacie do mediów czytamy: „W naszej opinii prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk jako wnioskodawca zwołania sesji nadzwyczajnej nadużył swoich uprawnień i złamał zasady demokracji.”

„W opinii radnych stowarzyszenia Mieszkańcy Częstochowy żaden z punktów porządku obrad sesji nadzwyczajnej i projekty uchwał nie spełniają kryteriów charakterystycznych dla sesji nadzwyczajnej.
Sesje nadzwyczajne powinny być zwoływane w sytuacjach wyjątkowych, to znaczy takich kiedy niepodjęcie uchwały, mogłoby narazić gminę na negatywne konsekwencje. Chodzi o przypadki szczególne, kiedy trzeba załatwić sprawy, które wyniknęły niespodziewanie i nie można czekać z ich rozstrzygnięciem. Sprawy, z którymi nie można czekać do kolejnej sesji zwyczajnej.

Zdaniem radnych stowarzyszenia Mieszkańcy Częstochowy wszystkie punkty merytoryczne kwalifikują się na procedowanie w trybie sesji zwyczajnej, tym bardziej że jej termin był ujęty w harmonogramie posiedzeń zaledwie pięć dni później.

Przyczyną zwołania sesji zwyczajnej w trybie nadzwyczajnym może być chęć blokowania radnych opozycji. Zwołując sesję w trybie nadzwyczajnym z porządku obrad wyeliminowano punkty, które dają radnym możliwość zadawania pytań, zmian w porządku obrad, zgłaszania wolnych wniosków i oświadczeń.
Tryb sesji nadzwyczajnej, którą można zwołać z dnia na dzień, z godziny na godzinę jest niebezpiecznym narzędziem eliminowania z obrad radnych i zapewnienia sobie w sposób nieuczciwy (pod nieobecność radnych) matematycznej większości.

W związku z powyższym działanie Prezydenta Krzysztofa Mtyjaszczyka jako wnioskodawcy sesji nadzwyczajnej uznajemy za nadużycie uprawnień i władzy. Według nas to niszczenie zasad demokracji poprzez świadome ograniczanie praw radnych, szczególnie radnych opozycji. Dlatego uznajemy najbliższą nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Częstochowy za nielegalną.

W tej sprawie skierowaliśmy do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy Zdzisława Wolskiego list protestacyjny. Sprawę zgłosimy także do wojewody śląskiego oraz w ostateczności do sądu administracyjnego.

Radnych stowarzyszenia Mieszkańcy Częstochowy w tej sprawie reprezentuje przewodniczący klubu radnych Mieszkańcy Częstochowy radny Krzysztof Świerczyński.”

Publikujemy w całości list protestacyjny, którego adresatem jest prezydent Krzysztof Matyjaszczyk (SLD):
LIST PROTESTACYJNY
DOTYCZĄCY SPOSOBU ZWOŁANIA 
XLIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
W imieniu klubu radnych Mieszkańcy Częstochowy stanowczo protestujemy przeciwko sposobowi zwołania XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.
Sesje nadzwyczajne powinny być zwoływane w sytuacjach wyjątkowych, to znaczy takich kiedy niepodjęcie uchwały, mogłoby narazić gminę na negatywne konsekwencje. Chodzi o przypadki szczególne, kiedy trzeba załatwić sprawy, które wynikły niespodziewanie i nie można czekać z ich rozstrzygnięciem. Sprawy, z którymi nie można czekać do kolejnej sesji zwyczajnej.
Tymczasem w porządku obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy znalazły się punkty, które w naszej opinii nie spełniają żadnego z powyższych kryteriów i warunków. Wszystkie punkty merytoryczne kwalifikują się na procedowanie w trybie sesji zwyczajnej, tym bardziej że jej termin był ujęty w harmonogramie posiedzeń zaledwie pięć dni później.
Dlatego mamy prawo przypuszczać, że tryb sesji nadzwyczajnej jest w tej sytuacji niewłaściwy. Nie można wykluczyć, że wnioskodawcą zwołania sesji nadzwyczajnej kierowały nie względy merytoryczne lecz względy wyłącznie polityczne.
Wykorzystanie w sposób nieuprawniony trybu sesji nadzwyczajnej jest wygodnym narzędziem do ograniczenia praw radnych, przede wszystkim radnych opozycji. Skutkuje bowiem eliminowaniem z porządku obrad punktów, które są podstawowymi z punktu widzenia skutecznego wykonywania mandatu. Mamy na myśli między innymi takie punkty porządku obrad jak: „zmiany w porządku obrad”, „wolne wnioski i oświadczenia”, „pytania radnych”, „interpelacje radnych” i inne.
Wykorzystywanie trybu sesji nadzwyczajnej w sposób niezgodny z prawem może być jednocześnie narzędziem do eliminowania „niewygodnych” radnych z posiedzeń rady i udziału w procedurze uchwałodawczej. Nietrudno sobie wyobrazić, że sesje nadzwyczajne byłyby zwoływane celowo pod nieobecność radnych po uprzednim powzięciu przez wnioskodawcę informacji, że radny lub radni nie mogą w dniu sesji być obecni na posiedzeniu rady miasta. To z kolei jest nagannym i niedopuszczalnym naruszeniem prawa każdego radnego do udziału w pracach rady i wykonywania mandatu radnego.
W związku z powyższym działanie Pana Prezydenta jako wnioskodawcy sesji nadzwyczajnej w naszej opinii jest nadużywaniem Pana uprawnień i władzy. Według nas to niszczenie zasad demokracji poprzez świadome ograniczanie praw radnych, szczególnie radnych opozycji. Dlatego uznajemy najbliższą nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Częstochowy za nielegalną.
w imieniu klubu radnych Mieszkańcy Częstochowy
radny Marcin Maranda
radny Krzysztof Świerczyński.”

Udostępnij:

4 komentarzy

 • jolka

  kampania wyborcza na start 🙂

 • jolka

  kampania wyborcza na start 🙂

 • czytelnik 7 dni

  Matyjaszczyk chce wyeliminować radnych,pozbawiając ich prawa do dyskusji.W ten sposób chce sobie podporządkować radę miasta jak uczynił z radami dzielnic,wprowadzając swoich ludzi
  z młodzieżówki SLD.

 • czytelnik 7 dni

  Matyjaszczyk chce wyeliminować radnych,pozbawiając ich prawa do dyskusji.W ten sposób chce sobie podporządkować radę miasta jak uczynił z radami dzielnic,wprowadzając swoich ludzi
  z młodzieżówki SLD.

 • ktoś

  I co “psy” szczekają, a karawana idzie dalej

 • ktoś

  I co “psy” szczekają, a karawana idzie dalej

 • lans

  Czerwone buraki zadłużają Częstochowę,to jest ta idąca karawana.

 • lans

  Czerwone buraki zadłużają Częstochowę,to jest ta idąca karawana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content