Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Przewóz osób z niepełnosprawnością na terenie Częstochowy

W lutym odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miasta, której głównym tematem był „Przewóz osób z niepełnosprawnością  na terenie Częstochowy”. Rodzice dzieci z niepełnoprawnością poruszyli sprawę braku punktualności ze strony przewoźnika, co skutkuje spóźnianiem się na zajęcia. Zastrzeżeń było jednak znacznie więcej: wydłużony czas powrotu, brak dziecka na liście do przewozu, nieprzystosowane pojazdy do różnej niepełnosprawności, czy zbyt duża ilość dzieci przewożonych z jedną opiekunką. Jak wynikało z informacji od rodziców tematy poruszane na sesji, były wcześniej zgłaszane do Wydziału Edukacji urzędu miasta Częstochowy i szkoda, że nie zostały one na tym etapie pozytywnie rozpatrzone. Brak przewidywalności przewozu mógł zagrażać życiu i zdrowiu, jak choćby terminowemu podaniu leków czy prawidłową rehabilitacją.       Ze strony urzędu a właściwie ze strony MPK jako świadczącego usługi, zostało wygłoszone oświadczenie.

Oto treść oświadczenia:

„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A. podkreśla, że naszym priorytetem jest stała poprawa jakości świadczonych usług, w tym szczególnie tak newralgicznego rodzaju przewozów jak transport osób z niepełnosprawnościami. Temu służyć ma stale unowocześniania flota, w tym dołączanie do niej pojazdów elektrycznych oraz poprawa szeroko rozumianej obsługi klienta.
W przypadku wspominanych przewozów zależy nam szczególnie na bezpieczeństwie i komforcie przejazdu najmłodszych mieszkańców naszego miasta wymagających indywidualnego podejścia podczas podróży. Dlatego w każdym pojeździe oprócz kierowcy zapewniona jest obecność osoby wykwalifikowanej zapewniającej opiekę w trakcie jazdy. Warto pamiętać, że w czasach, kiedy za przewóz odpowiadali inni, komercyjni przewoźnicy – szeregu podstawowych elementów zapewniających komfort podróżowania nagminnie brakowało. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że pomimo naszych starań zdarzały się w ostatnich tygodniach sytuacje, które dalekie były od oczekiwań Rodziców i Dzieci, jak i sprzeczne z oczekiwaniami samego MPK. W dużej mierze miały na to wpływ czynniki obiektywne, głównie drogowe utrudnienia związane z realizacją strategicznych inwestycji komunikacyjnych w naszym mieście, które wpływają negatywnie na punktualność przewozów bez względu na ich rodzaj. Zdajemy sobie jednak sprawę, że mogły na to mieć wpływ także czynniki organizacyjne ze strony przedsiębiorstwa, dlatego za jakiekolwiek niedoskonałości, z którymi spotkali się ostatnio nasi, młodzi, niepełnosprawni Pasażerowi i ich Rodzice serdecznie przepraszamy. Nie były to sytuacje nagminne, bo zgłoszenia pochodziły od niewielkiej względem ogółu liczby klientów, ale nie powinny mieć miejsca. Jednocześnie podkreślamy, że wprowadzone zostały w ostatnich dniach kluczowe zmiany w systemie przygotowania rozkładów, tras i koordynacji przewozów, także personalne, co już znacznie poprawiło sytuację, a docelowo pozwoli wypracować optymalny model umożliwiający sprawną realizację usługi. Należy sobie jednak zdać sprawę, że przewóz dzieci niepełnosprawnych jest tak delikatną i specjalistyczną formą transportu, w ramach realizacji której trudno jest osiągnąć pełne zadowolenie pomimo podejmowanych starań. Niemniej służby MPK będą dokonywały wszystkiego co możliwe by do tego wzorca się zbliżyć. Warto przypomnieć, że w Częstochowie pomimo iż zapisy ministerialne nie nakładają takiego obowiązku na samorząd, dzieci są przewożone do szkół bez względu na ich lokalizację (przepisy mówią o obowiązku transportu do najbliższej placówki oświatowej). To wpływa także na czas i formę przejazdów, nie wyobrażamy sobie jednak by Dzieci były zmuszone do uczęszczania do szkół nie ze względu na poziom nauczania i opieki, a ze względu na lokalizację. Dlatego wierzymy, że dzięki realizacji inwestycji zarówno drogowych, jak i w efekcie dalszego rozwoju komunikacji miejskiej w Częstochowie uda się wraz ze wspomnianymi korektami organizacyjnymi zbudować sprawnie działający model przewozów dzieci niepełnoprawnych w mieście, do czego się zobowiązujemy.

Do kontaktu z mieszkańcami w sprawie wniosków i uwag dotyczących przewozów Dzieci niepełnosprawnych pozostają:
* koordynatorzy ze strony MPK pod numerami telefonów: 511 463 240 lub 504 757 381 oraz mailem: nskargi@mpk.czest.pl

* pracownicy merytoryczni Wydziału Edukacji UM; tel.: 34/370 75 01 (w godz. 7:30-15:30) oraz mail: ed@czestochowa.um.gov.pl”.

Wszystko wskazuje na to, że sytuacja w tej sprawie się poprawi, jednak ze względu na specyfikę zadania wymagać ona będzie stałego monitoringu. W celu rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami widoczny jest brak w Częstochowie Wydziału ds. Niepełnosprawnych.
Wydział ten mógłby koordynować i organizować współpracę wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz  organizacji pozarządowych działających w zakresie budowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Wydział ds. Niepełnosprawnych zajmowałby się problematyką niepełnosprawności, analizą potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wspieraniem i wyrównywaniem szans w życiu społecznym.

Zajmowałby się nakreślaniem kierunków pożądanych zmian w tym zakresie takich jak:

* opracowywanie projektów służących poprawie warunków życia i integracji  społecznej osób niepełnosprawnych; 

* wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym;

* zwiększenie dostępności środowiska dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych;

* kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i problematyki niepełnosprawności;

* opiniowanie aktów prawnych, w tym projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta dotyczących warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych;

* udzielanie informacji o rodzajach i warunkach pomocy świadczonej dla osób niepełnosprawnych;

* aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

To tylko niektóre cele, którymi mógłby zajmować się Wydział ds. Niepełnosprawnych. Każdy niepełnosprawny ma inne potrzeby i do każdego niepełnosprawnego trzeba mieć indywidualne podejście, dlatego jest potrzeba ciągłych szkoleń i wprowadzania nowych projektów, dzięki którym uda się wypracować sprawnie działającą interakcję, na rzecz osób niepełnosprawnych. Trzeba wychodzić naprzeciw przyszłym potrzebom poprzez podnoszenie standardów, bo bycie biernym nie rozwiązuje żadnych problemów.

Udostępnij:

1 Komentarz

  • Anonim

    Przecież jest Biuro Ładu Korporacyjnego, które miało spinać zadania realizowane przez kilka wydziałów i jednostek, więc po co tworzyć coś innego?

  • Anonim

    Przecież jest Biuro Ładu Korporacyjnego, które miało spinać zadania realizowane przez kilka wydziałów i jednostek, więc po co tworzyć coś innego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content