Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” będzie kontynuowany

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje obecnie i będzie realizował przez kolejny 2023 rok program – „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Pomoc jest udzielana niepełnosprawnym obywatelom z Ukrainy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

– ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust 1. Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

– posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadają. Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

W ramach Modułu I programu PFRON, Fundusz oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Pomoc będzie miała formę świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Aby otrzymać pomoc należy złożyć wniosek do właściwej, ze względu zamieszkania, jednostki powiatu, która realizuje program. Dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium powiatu częstochowskiego będzie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Moduł II programu skierowany jest do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, które mogą zwracać się o pomoc finansową na działania prowadzone samodzielnie, jak i na działania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym. Wnioski składane są w trybie ciągłym, rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu. Pomoc finansowa udzielana jest samorządom w formie finansowania albo dofinansowania. Fundusz nie określa katalogu finansowanych lub dofinansowanych działań, samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj pomocy, który jest niezbędny i wynika ze specyficznych potrzeb na danym terenie. W ramach tego modułu pomoc może zostać udzielona także osobom towarzyszącym niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy.

Szczegółowe informacje o programie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” można uzyskać na poniższych stronach internetowych:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-lipski/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia

Program realizowany będzie także w 2023 roku.

Informacji o programie udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie pod numerem telefonu: 34/ 334 33 32, ul. Jasnogórska 75 (róg ulicy Żwirki i Wigury i ul. Jasnogórskiej).

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content