Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

PRAWNIK RADZI: Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Pan Marek jest rozwiedziony. Wyrokiem sądu został zobowiązany do płacenia alimentów na swojego syna, który wychowywał się z matką. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego syn rozpoczął studia, ale przerwał je i obecnie nie robi nic. Nadal jednak domaga się alimentów tłumacząc, że nie zdobył jeszcze zawodu pozwalającego mu na samodzielne utrzymanie się Pan Marek pyta więc jak długo obowiązany jest płacić alimenty na swojego syna.

Zagadnienie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci reguluje art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
Jednakże w paragrafie trzecim tego przepisu ustawodawca przewidział, że rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.
Ustawodawca założył zatem, że obowiązany do alimentów rodzic może zaprzestać alimentowania dziecka w dwóch przypadkach.
Po pierwsze wtedy gdy łożenie alimentów byłoby połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla tegoż rodzica, co może być spowodowane sytuacją materialną lub osobistą rodzica.
Po drugie młody człowiek, uprawniony do alimentów, powinien dążyć do usamodzielnienia się i nie może domagać się alimentów w sytuacji gdy nie dokłada starań w celu uzyskania tej samodzielności – na przykład nie kontynuuje nauki, nie poszukuje pracy, powtarza lata studiów, zaniedbuje studia.
Trzeba pamiętać, że obowiązkiem rodziców jest – w miarę swoich sił – umożliwienie dziecku zdobycia wykształcenia stosownego do jego uzdolnień, w tym również wykształcenia wyższego. Jednakże obowiązek rodziców istnieje dopóty, dopóki dziecko trud rodziców szanuje i czyni starania, by bez zbędnej zwłoki osiągnąć wykształcenie adekwatne do uzdolnień oraz samodzielność ekonomiczną. Żądania alimentów pomimo istnienia tych przesłanek jest nadużyciem ze strony pełnoletniego dziecka.

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Maślanka
al. Jana Pawła II 76/78/1
42-200 Częstochowa
tel. 34 324 36 19
kom. 509 905 053

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content