Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

OGIEŃ – ŻYCIODAJNY PŁOMIEŃ

Wypalanie traw jest niedozwolone!Prowadzone od szeregu lat działania na rzecz ochrony środowiska, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, mają szczególną rangęi znaczenie dla warunków życia blisko 4,7 mln populacji mieszkańców regionu. Sprowadzająsię głównie do realizacji zadań, wynikających z wdrażania w regionie polityki ekologicznejpaństwa.

Celem generalnym Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach określonym w Strategii na lata 2009-2012 jest zapewnienie systematycznej i trwałej poprawy stanu środowiska w województwie śląskim i zachowanie na jego obszarze, terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 

Problematyka dotycząca ochrony środowiska w województwie śląskim to bezpośrednia konsekwencja specyfiki regionu, decydującej o jakości środowiska i warunkach życia jego mieszkańców. Środowisko przyrodnicze naszego województwa jest bardzo zróżnicowane przestrzennie, występują tu tereny silnie zdegradowane oraz tereny o dużej wartości przyrodniczej, z których część włączono do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. 

Działania i przedsięwzięcia prowadzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach doprowadziły do znaczącej poprawy stanu środowiska województwa śląskiego. Nie wszystko jednak zostało zrobione. Zachodzi więc uzasadniona potrzeba prowadzenia dalszych, kompleksowych działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych dla uzyskania i utrzymania standardów jakości środowiska naturalnego w województwie śląskim. 

 

Misją Funduszu jako publicznej instytucji finansowej jest realizacja polityki ekologicznej województwa śląskiego przez wspieranie działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe, pozyskiwanie i zarządzanie środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz prowadzenie operacji na rynku finansowym zapewniających pomnażanie środków.

Korzystając z bogatej wiedzy i doświadczenia, ze sprawdzonych i skutecznych procedur oraz zachowując jawność i przejrzystość reguł postępowania, Fundusz dąży do zapewnienia poprawy stanu środowiska regionu i zachowania terenów cechujących się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.

Przykłady bezmyślności człowieka

Działania podejmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach w znakomitej części dotyczą kwestii kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa i są jednym z najistotniejszych celów Funduszu. To właśnie stanowi podstawę dla skuteczności podejmowania jakichkolwiek działań, w tym szkód i zniszczeń wyrządzanych przez żywioł ognia. 

Plagą, z którą od lat walczą organizacje proekologiczne, w tym również Fundusz są pożary łąk i nieużytków. Ich przyczyną w zdecydowanej większości jest działalność człowieka – wypalanie traw i pozostałości roślinnych. Poza negatywnymi skutkami dla ekosystemu, wypalanie traw niesie za sobą wiele innych zagrożeń, m.in.:

– podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia

– wypalanie traw i związane z tym duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych

– wysuszone trawy palą się bardzo szybko! W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.

Pożary traw to straty nie tylko czysto popożarowe. To także koszty prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych. Składa się na to m.in. koszt zużytego paliwa, koszt pracy ratowników, a są to kwoty niemałe, które obciążają całe społeczeństwo.

Niejednokrotnie w pożarach inicjowanych przez mieszkańców wsi, ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia okolicznej ludności.

Dla przykładu, w roku 2011 w województwie śląskim śmierć w pożarach poniosło 107 osób, w tym 4 dzieci, rannych zostało 626, w tym 65 osób małoletnich. Ponadto podczas prowadzonych działań ratowniczych uszczerbku na zdrowiu doznało 34 ratowników i 31 strażaków.

Archaiczna, niezgodna z prawdą metoda na pozbycie się chwastów i ich nasion jest – niestety – nadal bardzo popularna w północnej części województwa śląskiego – w subregionie częstochowskim. Jednym z powodów jest jego rolniczy charakter. Argumenty przeciw wypalaniu traw są jednak nie do odparcia: statystyki pożarowe, ogromne koszty gaszenia pożarów oraz straty materialne wskutek niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia. Należy się również odwoływać do wartości etycznych w związku ze śmiercią zwierząt. 

I znowu sięgnijmy po dane statystyczne. W 2011 roku na terenie województwa śląskiego jednostki przeciwpożarowe interweniowały przy pożarach ponad 25 tysięcy razy. Region częstochowski to aż jedna piąta wszystkich interwencji (5161). 90 procent z nich to wyjazdy strażaków właśnie do gaszenia nieużytków oraz trawiastych obszarów.  

Warto pamiętać, że za wypalanie traw grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych lub kara aresztu. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Prawo przewiduje surowe sankcje dla podpalaczy.

Wypalanie traw jest niedozwolone!

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content