Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Magistrat wydaje komunikat w związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty

„KomunikatZ informacji podawanych w środkach masowego przekazu oraz z pism kierowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego do Urzędu Miasta Częstochowy wynika jednoznacznie, że 8 kwietnia można spodziewać się akcji strajkowej w szkołach.  

Dlatego po zakończonym referendum strajkowym ZNP, w związku z ewentualnością rozpoczęcia tego dnia strajku, zwróciliśmy się do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o udzielenie informacji na temat ilościowego i procentowego udziału nauczycieli w strajku. Spytaliśmy także czy w kierowanych przez dyrektorów szkołach i placówkach będzie zapewniony prawidłowy przebieg procesu nauczania i wychowania, w tym, czy zostaną przeprowadzone egzaminy zewnętrzne.
W związku z kierowanymi do Urzędu Miasta Częstochowy zapytaniami o stosunek organu prowadzącego do ewentualnego strajku i wypływających z niego konsekwencji dla uczniów i rodziców, należy przypomnieć, że prawo nauczycieli do strajku wynika z Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Organ prowadzący musi działać zgodnie z prawem i w granicach prawa, respektując ustawowe prawa nauczycieli, natomiast za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach, odpowiada dyrektor danej jednostki oświatowej.
Zapewniamy, że sytuacja dotycząca ewentualnego strajku będzie przez władze miasta na bieżąco monitorowana. Po uzyskaniu od dyrektorów szkół informacji na temat liczby nauczycieli przystępujących do strajku (oczekujemy na te informacje do 28 marca br.), 1 kwietnia przekażemy komunikat dotyczący pracy szkół i placówek oświatowych w czasie ewentualnej akcji strajkowej. Planujemy w nim poinformować, czy uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę czy też rodzicie będą zmuszeni taką opiekę swoim dzieciom zapewnić we własnym zakresie. Zasygnalizujemy też, czy inne placówki oświatowe będą mogły dzieciom i uczniom spoza danej jednostki taką opiekę zapewnić.
Intencją organu prowadzącego nie jest podważanie prawa nauczycielskich związków zawodowych oraz pracowników oświaty do wysuwania istotnych branżowych postulatów płacowych czy zasadności prowadzenia przewidzianych prawem akcji protestacyjnych, łącznie ze strajkiem.  
Jesteśmy jednak zobowiązani przypomnieć nauczycielom, że za czas strajku nie mogą – zgodnie z obowiązującym prawem – otrzymać wynagrodzenia.
Trzeba także uczciwie uprzedzić uczniów i rodziców, że w przypadku rozpoczęcia strajku i nie zakończenia tej akcji w stosownym czasie, muszą liczyć się z faktem, że przeprowadzenie szkolnych egzaminów zewnętrznych w terminach wyznaczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, będzie – ze względów proceduralno-kadrowych – zagrożone.
Ciągle liczymy jednocześnie, że uniknięcie potencjalnych niedogodności związanych z planowaną akcją strajkową jest możliwe w przypadku dojścia do porozumienia między stroną rządową a nauczycielami, przy woli porozumienia z obu stron i chęci sukcesywnego rozwiązania obecnych problemów polskiej oświaty przez rządzących.

Ryszard Stefaniak, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy.”

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content