Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

“LIST OTWARTY DO PREZYDENTA CZĘSTOCHOWY

W związku z toczącą się publiczną debatą na temat kontynuacji budowy tzw. „Korytarza północnego” w dzielnicy Kiedrzyn i towarzyszących jej coraz silniejszych protestów społecznych, a – co najważniejsze – w świetle przygotowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie fatalnego projektu przeprowadzenia trasy przez wspomnianą dzielnicę, proszę Pana Prezydenta o zorganizowanie szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie, które obejmą swoim zasięgiem mieszkańców dzielnic: Kiedrzyn, Północ i Parkitka i pozwolą wyłonić najbardziej optymalne rozwiązanie komunikacyjne.

Proponowany przez MZDIT projekt przeprowadzenia drogi, z ulokowaniem wylotu „korytarza północnego” w ścisłym centrum  dzielnicy, jest działaniem nieracjonalnym i nielogicznym. W sposób dramatyczny zdegraduje ono i tak nienajlepszą – mówiąc delikatnie – infrastrukturę drogową i budowlaną Kiedrzyna. Rozpocznie również proces rozwarstwiania się dzielnicy oraz doprowadzi do dezintegracji społecznej mieszkańców. Efektem końcowym inwestycji, planowanej w kształcie zaproponowanym przez MZDiT, będzie szerokopasmowa konstrukcja drogowa, po której z dużą prędkością przemieszczać się będą w obu kierunkach samochody, w tym odbywać się będzie ruch samochodów ciężkich  o tonażu powyżej 16 ton. Wszystko to zlokalizowane będzie w środku dzielnicy, w której dominuje zabudowa jednorodzinna, przeważnie parterowa, do złudzenia przypominająca zabudowę ul. Św. Rocha w Częstochowie. Przypomnę Panu Prezydentowi, że właśnie ul. Św. Rocha była empirycznym przykładem tego, jak w ciągu kilku, zaledwie lat niska zabudowa została praktycznie zrównana z powierzchnią ziemi w wyniku drgań i hałasu wytworzonego przez przejeżdżające samochody ciężarowe. Proces degradacji infrastrukturalnej tej ulicy jest praktycznie dzisiaj nieodwracalny.

Właśnie z takich, jak powyższy przykładów powinniśmy dzisiaj czerpać doświadczenie i wystrzegać się podobnych błędów w przyszłości. Sytuacja związana z budową „Korytarza północnego” w dzielnicy Kiedrzyn wydaje się być analogiczna, z tym, że w skutkach będzie o wiele bardziej groźna, niż ta, która miała miejsce w przypadku ul. Św. Rocha. Oprócz szkodliwych skutków ubocznych dla istniejącej zabudowy i środowiska naturalnego, a także negatywnego wpływu na stan zdrowia tych mieszkańców, których domy znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej trasy, należy jeszcze wziąć pod uwagę fakt podzielenia Kiedrzyna mniej więcej na połowę przez nowo wybudowane rozwiązanie komunikacyjne. W praktyce oddzielone zostaną od siebie szkoła podstawowa, kościół wraz z grobem żołnierskim – miejscem pamięci narodowej, przedszkole, remiza OSP, w której siedzibę mają ważne dla życia tej lokalnej wspólnoty instytucje, jak choćby KS „Orzeł Kiedrzyn”, nie mówiąc już o sklepach, punktach usługowych, etc. Dostępność do tych miejsc dla mieszkańców znacząco się zmniejszy. Pogorszy się również poziom bezpieczeństwa pieszych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim dzieci i ich opiekunów, którzy podążać tamtędy będą do szkoły i przedszkola ale również wiernych, w tym dzieci i osoby starsze, udające się do kościoła. Wydaje mi się, że właśnie problem społeczny, w tym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców powinno mieć priorytet nad doraźnym rozwiązaniem drogowym, wytyczonym w pośpiechu, według bliżej nieokreślonych kryteriów.

Na koniec warto zadać sobie pytanie: komu i czemu taka inwestycja ma służyć? Jaka będzie wymierna korzyść z realizacji takiego właśnie rozwiązania komunikacyjnego dla Częstochowy? Ilu gości więcej odwiedzi nasze miasto, podążając „Korytarzem północnym”? Jakie ewentualne zyski bilansować będą poniesione przez mieszkańców Kiedrzyna materialne, społeczne i moralne straty? Kto jest dla Prezydenta Częstochowy najważniejszym podmiotem jego publicznej służby: mieszkańcy, koncern IKEA czy podróżni przemieszczający się tranzytem przez nasze miasto, szczelnie – jak przypuszczam – zasłonięte przed ich widokiem ekranami dźwiękochłonnymi? Kto będzie wreszcie wygranym i przegranym nabrzmiewającego konfliktu: miasto Częstochowa, IKEA, mieszkańcy Kiedrzyna i Północy, czy wreszcie Prezydent Miasta Częstochowy, forsujący wbrew woli mieszkańców przedmiotową inwestycję drogową?

W świetle powyżej przytoczonych argumentów, jak również racji przedstawionych w liście do Pana Prezydenta przez mieszkańców Kiedrzyna raz jeszcze wnioskuję o jak najszybsze przeprowadzenie rzetelnych, a nie tylko pozorowanych konsultacji społecznych i potraktowanie ich wyniku, jako wiążącego. 

Artur Warzocha
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego”.

Udostępnij:

1 Komentarz

  • sel@spam.com

    Moje ulubione: “najbardziej optymalne”

  • sel@spam.com

    Moje ulubione: “najbardziej optymalne”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content