Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

List do kandydatów na Prezydenta RP: „Pomóżcie nam ratować Częstochowę”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu i Utworzenia Województwa Częstochowskiego wystosowało dramatyczny list do jedenastu kandydatów na Prezydenta Polski oraz do liderów głównych partii politycznych, zasiadających w Parlamencie obecnej kadencji:

„Nasze Stowarzyszanie zwraca się z prośbą o wypowiedź, dotyczącą Państwa opinii w zakresie reformy administracyjnej Państwa Polskiego oraz podjęcia ewentualnych Państwa działań w tej materii, zmierzających do przywrócenia województwa częstochowskiego z jego stolicą w Częstochowie po ewentualnym wyborze na Urząd Prezydenta RP.
W okresie kampanii wyborczej na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2015 roku Stowarzyszenie ma zamiar zorganizować debatę publiczną poświęconą temu zagadnieniu z udziałem wszystkich kandydatów, przewodniczących głównych partii politycznych oraz mediów.
O terminie i miejscu debaty Stowarzyszenie poinformuje Państwa odrębnym zaproszeniem.
Stowarzyszenie nasze czyni intensywne starania w kierunku reaktywowania województwa częstochowskiego, ponieważ z ogromnym niepokojem obserwujemy postępującą degradację miasta i całego regionu częstochowskiego. Zjawisko to narasta od wielu lat. Częstochowa wraz z regionem (terenami przynależnymi do byłego województwa częstochowskiego) nigdy nie miała i jak dotąd nie ma żadnych wspólnych cech i korzeni historycznych, kulturowych i gospodarczych z obszarem Górnego Śląska. Scalenie ziem częstochowskich ze Śląskiem nastąpiło w sposób sztuczny w wyniku fatalnej w skutkach dla Naszego Regionu reformy administracyjnej Państwa w roku 1999.
W efekcie postępuje upadek gospodarczy miasta i przynależnych do regionu obszarów, bardzo znaczny spadek liczby mieszkańców spowodowany emigracją do innych miast, a głównie poza granice Polski w poszukiwaniu pracy, likwidacją wielu zakładów pracy, która zwiększa liczbę bezrobotnych oraz zubożenie mieszkańców. Zdaniem socjologów i futurologów w kolejnych latach sytuacja miasta może się zatrważająco pogorszyć.
Już teraz stan kwalifikowanego sportu jest katastrofalny. Dyscypliny sportowe – żużel, siatkówka, piłka nożna – dyscypliny, które były chlubą i rozsławiały Częstochowę w Polsce i zagranicą, z powodów finansowych podupadły i zostały zdyskwalifikowane przez władze sportowe do rangi podrzędnych.
Jako mieszkańcy i członkowie Stowarzyszenia jesteśmy przerażeni tą sytuacją i od lat domagamy się jej zmiany!
Aktualnie dwaj liderzy dużych ogólnopolskich partii politycznych Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Leszek Miller – Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej opowiedzieli się oficjalnie za przywróceniem Duchowej Stolicy Polski (a taką rolę pełni Częstochowa historycznie i współcześnie) do rangi miasta wojewódzkiego.
O stanowisku Państwa w tej sprawie poinformujemy mieszkańców naszego liczącego ponad 800 tysięcy ludzi regionu za pośrednictwem mediów, przekazów elektronicznych i papierowych jeszcze przed I turą wyborczą, co może wpłynąć na preferencje wyborcze lub ich brak w trakcie głosowania oraz liczbę oddanych na kandydatów głosów.
Liczymy na ustosunkowanie się do tej kwestii w formie odpowiedzi pisemnej oraz na przyjęcie zaproszenia do udziału w debacie na ten temat.
Prezes Stowarzyszenia Tomasz Wieczorek”.

O komentarz do listu poprosiliśmy: nowego prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionu i Utworzenia Województwa Częstochowskiego Tomasza Wieczorka oraz pomysłodawcę utworzenia Stowarzyszenia i członka zarządu Janusza Sperkę.

– Co Stowarzyszenie chce uzyskać, kierując ten list do najważniejszych przedstawicieli życia politycznego w Polsce?
Tomasz Wieczorek:

– Nasz list ma odnieść wymierny skutek. Po pierwsze, przypomni o tym, że Częstochowa jeszcze całkiem niedawno była prężnie rozwijającym się ośrodkiem przemysłowo-rzemieślniczym, z niezwykle mocnym charakterem pielgrzymkowo-religijnym.
Po drugie, po utracie statusu miasta wojewódzkiego Częstochowa stała się upadającym, dosłownie z dnia na dzień, miastem powiatowym, z którego na skutek upadku jego dotychczasowego charakteru zmuszone były emigrować dziesiątki tysięcy ludzi.
Po trzecie, należy powstrzymać ten proces i dać mieszkańcom Częstochowy nadzieję na poprawę tej sytuacji oraz możliwość powrotu dla tych, którzy przymuszeni brakiem pracy i możliwości znalezienia tutaj zatrudnienia i chleba musieli stąd wyemigrować.
Janusz Sperka:
– Chcemy też wymusić na obecnych władzach miasta oraz jej elitach politycznych rozpoczęcie konkretnego działania, które w efekcie doprowadzi do odzyskania przez Częstochowę statusu miasta wojewódzkiego, co w efekcie przyciągnie nowych inwestorów i da nowe miejsca pracy, na co Częstochowa w pełni zasługuje z racji dotychczasowej historycznej roli w Polsce, jak i demograficznego statusu. Przypomnę tylko, że jeszcze w 1989 roku Częstochowa pod względem znaczenia i demografii zajmowała 12 – 13 miejsce w Polsce.

– Czy naprawdę myślicie Państwo, że list ten cokolwiek zmieni?
TW:
– Cała kampania prezydencka jest mało merytoryczna, ma charakter wyłącznie wizerunkowy. Kandydaci jak ognia unikają prezentacji konkretnych programów wyborczych. Chcemy zatem zaprosić ich do Częstochowy, żeby zechcieli pochylić się nad konkretnym problemem – coraz bardziej dramatycznym losem naszego miasta.
JS: – Chcemy wymusić na adresatach listu, by pomogli nam ratować nasze miasto przed jego ostatecznym upadkiem, skoro kolejni gospodarze Częstochowy, tego nie potrafili ani nie potrafią dokonać. 

– Jakie wobec tego miały by być granice nowego województwa?
TW:
– Przyjmuję, że zaproponowany obszar przyszłego województwa częstochowskiego będzie obejmował wyjściowo dawny jego obszar, zaś ewentualne korekty wynikną w trakcie konkretnych rozmów i spotkań z władzami oraz mieszkańcami ościennych miast, powiatów i gmin.
JS: – Nie tak dawno odbyły się wybory samorządowe w Częstochowie, które utrwaliły sld-owską władzę ludzi kompletnie nierozumiejących, w jak trudnej sytuacji znalazło się miasto i jego mieszkańcy, zajmując się li tylko jego administrowaniem i utrwalaniem swojej władzy. Niedawno zmienił się też prezes naszego Stowarzyszenia, który chce się podjąć ratowania naszego miasta. Będziemy podejmować kolejne działania, mające na celu odzyskanie przez Częstochowę przysługującej jej rangi w Polsce.

– Jakie działania macie Państwo na myśli?

TW: – Chcemy zaproponować obecnym władzom województwa śląskiego, aby przekazały Częstochowie niektóre z wydziałów obecnego urzędu wojewódzkiego.
JS: – Chcemy też, aby kwestia odzyskania województwa stała się osią programową wszystkich kandydujących w wyborach do tegorocznego Parlamentu. W tym celu opracujemy instrukcję dla wszystkich ubiegających się o te mandaty, w której znajdą się konkretne oczekiwania wobec roli, jaką mają spełnić przyszli posłowie ziemi częstochowskiej. Stowarzyszenie będzie popierało tylko tych konkretnych kandydatów, którzy podzielą wojewódzkie aspiracje jej mieszkańców.

– Jakich skutków się spodziewacie?
TW: – Zobaczymy jaki będzie odzew na nasz list ze strony, tak kandydatów na prezydenta kraju, jak i liderów partii politycznych w Polsce.

– A jeśli nie będzie żadnego odzewu?
JS: – To zaraz po wyborach zaprosimy nowo wybranego prezydenta Polski do przyjazdu do Częstochowy, w celu omówienia z nim jego ewentualnej inicjatywy w kwestii przywrócenia województwa częstochowskiego, co zresztą zostało już uchwalone przez Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia.

– A może problemy Częstochowy nie dotyczą braku województwa, a właśnie braku dobrego gospodarza?
TW: – Faktem jest, że Częstochowa nie ma szczęścia, tak do byłych, jak i obecnych władz, gdyż kolejni prezydenci wydają się być coraz bardziej bezradni i zagubieni wobec aspiracji mieszkańców i ich potrzeb.
JS: – Jeśli tego typu myślenie nie zmieni się  w najbliższym czasie, będziemy zmuszeni zastanowić się nad ewentualną zmianą obecnego prezydenta Częstochowy.

– Dziękuję za rozmowę.

Udostępnij:

3 komentarzy

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Ten Tomasz Wieczorek – sądząc z argumentacji: „Już teraz stan kwalifikowanego sportu jest katastrofalny. Dyscypliny sportowe – żużel, siatkówka, piłka nożna – dyscypliny, które były chlubą i rozsławiały Częstochowę w Polsce i zagranicą, z powodów finansowych podupadły i zostały zdyskwalifikowane przez władze sportowe do rangi podrzędnych” – to kolejny pier.dolnięty inaczej.

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Ten Tomasz Wieczorek – sądząc z argumentacji: „Już teraz stan kwalifikowanego sportu jest katastrofalny. Dyscypliny sportowe – żużel, siatkówka, piłka nożna – dyscypliny, które były chlubą i rozsławiały Częstochowę w Polsce i zagranicą, z powodów finansowych podupadły i zostały zdyskwalifikowane przez władze sportowe do rangi podrzędnych” – to kolejny pier.dolnięty inaczej.

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Obmacałem treść wypowiedzi dokumentnie. Ten Tomasz Wieczorek – sądząc z argumentacji: „Już teraz stan kwalifikowanego sportu jest katastrofalny. Dyscypliny sportowe – żużel, siatkówka, piłka nożna – dyscypliny, które były chlubą i rozsławiały Częstochowę w Polsce i zagranicą, z powodów finansowych podupadły i zostały zdyskwalifikowane przez władze sportowe do rangi podrzędnych” – to jednak kolejny pier.dolnięty inaczej. Ale Matyjaszczyka trzeba absolutnie zmienić – i tu zgoda, bo miasto wygasa.. Tylko jak i kiedy?

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Obmacałem treść wypowiedzi dokumentnie. Ten Tomasz Wieczorek – sądząc z argumentacji: „Już teraz stan kwalifikowanego sportu jest katastrofalny. Dyscypliny sportowe – żużel, siatkówka, piłka nożna – dyscypliny, które były chlubą i rozsławiały Częstochowę w Polsce i zagranicą, z powodów finansowych podupadły i zostały zdyskwalifikowane przez władze sportowe do rangi podrzędnych” – to jednak kolejny pier.dolnięty inaczej. Ale Matyjaszczyka trzeba absolutnie zmienić – i tu zgoda, bo miasto wygasa.. Tylko jak i kiedy?

 • jacek.posila@spoko.pl

  jeżeli “Częstochowa nigdy nie miała i jak dotąd nie ma żadnych wspólnych cech i korzeni historycznych, kulturowych i gospodarczych z obszarem Górnego Śląska” to jaki ma sens założenie że “aproponowany obszar przyszłego województwa częstochowskiego będzie obejmował wyjściowo dawny jego obszar”? Przecież powiaty Olesno i Lubliniec to Górny Śląsk! A więc???? Czy nowe województwo ma objąć tylko Częstochowę i dwa powiaty: częstochowski i kłobucki, bo myszkowskiemu też z Częstochową nie jest po drodze – razem z zawiercianskim lgną do Zagłębia i tam zdecydowanie więcej ludzi dojeżdża niż pod Jasną Górę. Okres kiedy istniało wojewódzywo czestochowskie uważają tam za porażkę, tak samo jak Ślazacy z lublinieckiego i oleskiego. Częstochowa jako województwo nic dla tych obszarów nie zrobiła, a wręcz je niepotrzebnie zmarginalizowała.

 • jacek.posila@spoko.pl

  jeżeli “Częstochowa nigdy nie miała i jak dotąd nie ma żadnych wspólnych cech i korzeni historycznych, kulturowych i gospodarczych z obszarem Górnego Śląska” to jaki ma sens założenie że “aproponowany obszar przyszłego województwa częstochowskiego będzie obejmował wyjściowo dawny jego obszar”? Przecież powiaty Olesno i Lubliniec to Górny Śląsk! A więc???? Czy nowe województwo ma objąć tylko Częstochowę i dwa powiaty: częstochowski i kłobucki, bo myszkowskiemu też z Częstochową nie jest po drodze – razem z zawiercianskim lgną do Zagłębia i tam zdecydowanie więcej ludzi dojeżdża niż pod Jasną Górę. Okres kiedy istniało wojewódzywo czestochowskie uważają tam za porażkę, tak samo jak Ślazacy z lublinieckiego i oleskiego. Częstochowa jako województwo nic dla tych obszarów nie zrobiła, a wręcz je niepotrzebnie zmarginalizowała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content