Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Inwestycje proekologiczne na terenie gminy Janów

WFOŚiGW w KatowiachGmina Janów od wielu lat w ramach realizowanych inwestycji proekologicznych korzysta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki takim możliwościom dokonano termomodernizacji placówek oświatowych, opracowano Program Ograniczenia Niskiej Emisji, zamontowano na budynkach mieszkalnych instalacje solarne oraz wymieniono stare piece CO. Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowie również korzysta z funduszy WFOŚiGW w Katowicach, w ramach których współfinansował budowę kanalizacji w Śmiertnym Dąbie oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Janowie.

WFOŚiGW w Katowicach zapewnia kilka form wsparcia. Są to zarówno dotacje, jak również pożyczki, które następnie są umarzane w ramach realizacji kolejnych zadań proekologicznych. 

Przykładem takiego zadania, w ramach którego gmina skorzystała z wszystkich form wsparcia, była zrealizowana w 2015 roku termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Janów. W budynku tym, oprócz Urzędu Gminy swoją siedzibę ma Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie, Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie oraz dwa komercyjne banki. W ramach zadania ocieplono ściany zewnętrzne styropianem o grubości 15 cm, ocieplono stropodach styropapą o grubości 18 cm. Wykonano docieplenie stropu styropianem o grubości 17 cm. Zmodernizowano kotłownię, gdzie został zamontowano piec na biomasę oraz wymieniono całą instalację centralnego ogrzewania. Całość inwestycji kosztowała 660.703,67 zł.
W ramach środków WFOŚiGW w Katowicach, gmina Janów pozyskała dotację w wysokości 153.058 zł oraz dotację w wysokości 97.000 zł. Natomiast 296.120,23 zł stanowiło umorzenie zaciągniętych wcześniej pożyczek, które w wyniku zrealizowanej inwestycji zostały umorzone. Środki własne to kwota 114.525,44 zł, która stanowiła jedynie 17 proc. wartości całkowitej inwestycji. 
W wyniku realizacji zadania nastąpiło zmniejszenie emisji o prawie 2 tony pyłów do atmosfery oraz o 2 tony zmniejszono emisję CO. Zapotrzebowanie na energię cieplną zmniejszyło się o 798 GJ na rok, natomiast produkcja energii cieplnej ze spalanej biomasy wzrosła o 924 GJ na rok. Działania te przyczyniają się do ochrony klimatu, wykorzystują energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych oraz przyczyniają się do poprawy wizerunku miejscowości, gdyż zmieniona elewacja budynku urzędu stała się wizytówką Janowa.

Działania inwestycyjne, nie są jedynymi działaniami, w ramach których gmina pozyskuje środki na działalność proekologiczną. W ostatnich latach dzięki dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, gmina Janów pozyskała środki na opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Na jego przygotowanie pozyskano dotację w wysokości 24.000 zł. Program ten zawiera kompleksowe działania, mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
W wyniku realizacji programu gmina Janów zamierza wykonać nową instalację CO wraz z kotłownią na biomasę w Szkole Podstawowej w Janowie. W tym celu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WŚL. Natomiast w przyszłym roku, gmina zamierza starać się o pozyskanie dotacji i pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 

Działania zawarte w planie nie ograniczają się jedynie do budynków administracji publicznej. Program zawiera plany działań skierowane bezpośrednio dla mieszkańców, a związanych z montażem instalacji solarnych, paneli fotowoltaicznych, jak również wymiany kotłów na kotły na biomasę.

W ramach obecnej współpracy gminy Janów z WFOŚiGW w Katowicach, gmina złożyła wniosek na usuwanie wyrobów, zawierających azbest. Łącznie planowane jest w 2017 roku zebranie około 100 ton azbestu. Wniosek jest w fazie weryfikacji. Działanie to gmina zamierza organizować corocznie, gdyż na jej terenie jest wiele obiektów posiadających dachy pokryte eternitem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiada za rozdział środków unijnych i za stworzenie samorządom możliwości finansowych, ułatwiających  im realizację inwestycji, które zapewnią wykonanie unijnych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska. W przypadku gminy Janów ten cel został w pełni osiągnięty.

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content