Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Eko-miasto: zapytaj prezesa

W związku z nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nasi czytelnicy zadają pytania prezesowi Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Częstochowie. Jeśli masz wątpliwości, wyślij pytanie na adres: redakcja7dni@interia.pl.

Mieszkam w bloku w dzielnicy Zawodzie, chciałbym wiedzieć kto odpowiedzialny będzie za ustawienie kontenerów na śmieci na różne odpady i kto za to zapłaci?
– Właściciel nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ust. 1. pkt. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są m.in. do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Jeśli jest pan mieszkańcem bloku i pana administratorem jest spółdzielnia mieszkaniowa, to ona odpowiadała będzie za ustawienie właściwych kontenerów. Podobnie sytuacja się ma ze wspólnotami mieszkaniowymi. To one zobowiązane będą na własny koszt wyposażyć nieruchomości w pojemniki.
Rodzaje pojemników oraz ich ilość (pojemność zależna będzie od ilości mieszkańców bloku, w którym Pan mieszka) zostaną określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, który do końca br. uchwalony zostanie przez Radę Miasta Częstochowy.

– Mam swój dom. Kilka miesięcy temu podpisałem umowę z prywatną firmą na wywóz śmieci. Umowa ma obowiązywać do końca 2012 r. Czy w związku z wejściem w życie ustawy, mam zerwać umowę?
– W przypadku, który Pan opisał nie jest to konieczne, bowiem umowa, którą Pan zawarł wygasa z dniem 31.12.2012 r.
Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy umowy zawarte są na dłuższy okres lub na czas nieokreślony. Ustawa nie oznacza automatycznego wygaśnięcia podpisanych wcześniej umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą odbierającym odpady. Rzecz w tym, że ustawodawca nie może ingerować w stosunki cywilnoprawne obywateli. W tej sytuacji każdy kto posiada umowę z firmą wywożącą śmieci, samodzielnie musi ją wypowiedzieć, z zachowaniem oczywiście ustalonych umową terminów. Jest to bardzo ważne. Zaniedbanie może doprowadzić do sytuacji, w której mieszkaniec zapłaci podwójnie – podatek śmieciowy na rzecz gminy (w związku z ustawą) i opłatę dla prywatnego przedsiębiorcy (z powodu niewypowiedzenia umowy).
Dla przykładu. Większość umów zawiera zapis o trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Mając na uwadze, że nowy system gospodarowania odpadami w naszym mieście obowiązywał będzie od 1 lipca 2013 r. oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać wysłane pod koniec marca 2013.

– W jaki sposób będą naliczane opłaty, skoro w mieszkaniu zameldowanych jest 5 osób, a mieszka tylko jedna? Pozostali członkowie rodziny pracują za granicą.
– Sprawa opłat leży w gestii Rady Miasta Częstochowy. Jeśli radni przyjmą rozwiązanie naliczania opłat zagospodarowania odpadami od ilości mieszkańców, to wysokość „podatku śmieciowego”, uzależniona będzie od ilości osób rzeczywiście mieszkających w danej nieruchomości, a nie od meldunku. Właściciel nieruchomości, będzie zobowiązany do złożenia deklaracji, w której określi ilość lokatorów mieszkających w domu lub mieszkaniu, oraz jej aktualizacji w przypadku zmian. Dane te będą weryfikowane, a podanie nieprawdziwych informacji groziło będzie karą grzywny. Wówczas też wszczęte będzie postępowanie administracyjne, które ustali prawidłowe stawki opłat z odsetkami.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content