Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Eko-miasto: zapytaj prezesa (5)

W związku z nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nasi czytelnicy zadają pytania prezesowi Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Częstochowie, Robertowi Kalinowskiemu. Masz wątpliwości? Zapytaj prezesa! Pytanie wyślij na adres: redakcja7dni@interia.pl.

– Skąd mogę zdobyć dokładne informacje o tym, jak segregować odpady?
– W prowadzonej przez nas kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Częstochowy przewidziano materiały informacyjne, które zostaną bezpłatnie udostępnione mieszkańcom. Ponadto informacje dotyczące selektywnej zbiorki odpadów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy oraz naszej Spółki..

– Czy będą spotkania z mieszkańcami dzielnic na terenie Częstochowy na temat nowej ustawy?

– Oczywiście, spotkania z mieszkańcami są zasadniczym elementem naszej kampanii edukacyjnej. Poza tą zorganizowaną kampanią spotkaliśmy się już z zarządcami nieruchomości, a następnie z pracownikami zarządców nieruchomości. W II półroczu br. oczekujemy, że zarządcy nieruchomości zorganizują takie spotkania z mieszkańcami, w których to z całą pewnością weźmiemy udział. Jesteśmy przekonani, że efekty ekologiczne osiągnąć możemy tylko wspólnie. Stąd nam wszystkim potrzebna jest rzetelna wiedza, na bazie której zbudujemy przekonanie, że podejmowane działanie w ostateczności służą środowisku, które sami możemy kształtować i mieć wpływ na jego jakość i stan, w którym pozostawimy je następnemu pokoleniu.  

– Czy może Pan wie, co miasto będzie robiło z tymi pieniędzmi z „podatku śmieciowego”?

– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana od mieszkańców  pokryje koszty funkcjonowania systemu. Zgodnie z ustawą z opłaty tej można finansować wyłącznie odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, a także tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu.
Każda gmina musi dokonać własną analizę lokalnego rynku odpadowego i ustalić stawkę opłaty oraz sposób jej naliczania.
Wysokość tej opłaty musi zapewnić wywiązanie się przez gminę ze wszystkich nałożonych ustawą obowiązków.
Generalną zasadą jest, aby od mieszkańców odbierane były wszystkie odpady, w ten sposób można będzie oczekiwać, że lasy i rowy przydrożne będą czyste oraz że odpadów nie będziemy podrzucać do cudzych pojemników.
Widać z tego, że ustalenie wysokości opłaty nie będzie takie proste. Z jednej strony wszyscy chcemy, aby opłaty te były jak najniższe, a z drugiej – nie mamy do końca pewności, ile będzie tych odpadów. Ich ilość możemy jedynie oszacować (wszyscy spodziewają się, że odpadów będzie zdecydowanie więcej niż obecnie jest odbierane). Należy spodziewać się również, że tych niepłacących mieszkańców też zapewne będzie parę procent, a cały system ma się przecież samofinansować.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content