Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

DROGIE OCZY BRATA

„Nie rozumiem, dlaczego urząd miasta i rządzący Częstochową prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, tak niesprawiedliwie rozdzielają pieniądze publiczne. Po raz kolejny w podziale funduszy na promocję miasta poprzez sport, marginalnie potraktowana została częstochowska siatkówka. To zresztą nie jedyny przykład faworyzowania jednych kosztem drugich.Z tego co słyszałem władze miasta nie żałują pieniędzy na jedną z lokalnych organizacji pozarządowych, chodzi o Fundację Oczami Brata i nie mówimy tu o drobnych kwotach. Czy redakcja mogłaby to sprawdzić i podzielić się z czytelnikami informacjami na ten temat, na przykład ile pieniędzy i na co dostaje ta fundacja”.

Dla niezorientowanych zebraliśmy kilka podstawowych informacji o Fundacji Oczami Brata [pobrane ze strony Fundacji]. Powstała w 2014 roku, a jej głównym zadaniem jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością. Fundacja razem z miastem Częstochowa założyła Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że alternatywa 21”. Zarząd tworzą: Paweł Bilski – fundator oraz prezes Fundacji, (także prezes Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że alternatywa 21”); Paulina Ziembacz – wiceprezes Fundacji i kierownik Specjalistyczno Opiekuńczej Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Fundację Oczami Brata. W skład zespołu Fundacji wchodzą również: Izabela Bilska, Janusz Bilski, Elżbieta Brodzińska, Karolina Brzozowicz, Piotr Cieślak, Małgorzata Ciszewska, Katarzyna Dłużniakiewicz, Dominika Dorobisz, Katarzyna Frankiewicz, Marta Goldsztajn, Józef Kamiński, Adrianna Kapitańska, Monika Kręgiel, Sylwia Kuczyńska, Julia Kulig, Paulina Matuszny, Karolina Milewska, Dorota Nizler, Kinga Ociepka, Anna Ostrowska, Monika Porwit, Karolina Stoińska, Agata Sufin, Joanna Wieczorek, Jakub Zamojski, Maciej Zawolik.

Nie nam oceniać, czy i dlaczego urząd miasta Częstochowy stosuje uznaniowość przy podziale środków publicznych, które potem trafiają do organizacji, klubów sportowych itp. na mniej lub bardziej użyteczne inicjatywy. Faktem jest natomiast, że jedni czerpią z miejskiej kasy pełnymi garściami, a inni nie dostają nic.
Z pytaniami o Fundację Oczami Brata udaliśmy się do magistratu, bo skoro chodzi o pieniądze publiczne przyznawane przez miasto, to właśnie urząd przy Śląskiej jest najlepiej zorientowany.
Zapytaliśmy: jakie zadania i za jakie pieniądze (otrzymane z urzędu miasta Częstochowy bądź jednostek mu podległych) realizowała Fundacja Oczami Brata w latach 2014-2018? Chcieliśmy dowiedzieć się również, od kogo zależy przyznanie środków finansowych i które wydziały urzędu nadzorują rozliczanie każdego z zadań.

Komentarz do odpowiedzi pozostawiamy Czytelnikom.

Informacje w sprawie finansowania przez urząd miasta Częstochowy Fundacji Oczami Brata (przesłane przez urząd miasta):
 

„2014 – [kwota na cały rok: 13.000 zł]
 

* Wolontariat w pierwszych Krokach: 3.000 zł.
Kwota z przeznaczeniem na organizację cyklu szkoleń na temat pracy w formie wolontariatu. 
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* (Nie)pełnosprawni – Aktywni Kulturalnie: 5.000 zł.
Projekt ukierunkowany na promocję twórczości artystycznej uzdolnionych osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie integracji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością. 
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Mały grant – Teatr Oczami Brata: 5.000 zł.
Projekt dotyczył przeprowadzenia warsztatów artystycznych. Kwota z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla instruktorów teatralnych oraz materiały niezbędne do prowadzenia warsztatów.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
 

2015  – [kwota na cały rok: 39.000 zł]
 

* Wspieranie osób z niepełnosprawnością – ”DOWN LOVE”: 4.500 zł. 
Cykl warsztatów dla uczniów dot. tolerancji dla osób z niepełnosprawnością 
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Wspieranie osób z niepełnosprawnością – (Nie) pełnosprawni – Aktywni Kulturalnie: 7.500 zł.
Projekt ukierunkowany na promocję twórczości artystycznej uzdolnionych osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie integracji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy Błeszno: 6.000 zł. 
Kwota została w całości przekazana Fundacji Oczami Brata w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania wyłonionego podczas głosowania w budżecie obywatelskim. Realizacja zadania miała na celu integrację społeczności lokalnej dzielnicy Błeszno.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Warsztaty Terapii Artystycznej: 8.000 zł. 
Cykl spotkań, których głównym założeniem jest przygotowanie uczestników do funkcjonowania w codziennym życiu na najwyższym poziomie, poprawnego wypełnienia powierzonych obowiązków oraz większego usamodzielnienia się. Warsztat kierowany jest do 30 osób z niepełnosprawnością oraz 10 wolontariuszy.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Teatr „Oczami Brata”: 7.000 zł. 
Główne cele zadania: aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnościami do podejmowania działań w dziedzinie teatru (wspólne przygotowanie i prezentacja przedstawień), a także stwarzanie przestrzeni dla integracji osób zdrowych z osobami z niepełnosprawnościami.
Wydział Kultury, Promocji i Sportu – naczelnik Aleksander Wierny.
* Dzień Inteligentnej Energii: 6.000 zł. 
Organizacja i przeprowadzenie Dni Inteligentnej Energii dla mieszkańców Częstochowy. 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – naczelnik Andrzej Szczerba.

2016  – [kwota na cały rok: 241.312 zł]
 

* Wsparcie rodziny przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego: 34.442 zł. 
Specjalistyczno-opiekuńcza Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży utworzona na potrzeby rehabilitacji psychospołecznej osób o różnej sprawności oraz zwiększenia ich zaradności osobistej i poprawienia relacji interpersonalnych w społeczeństwie. W placówce miejsce znalazło 30 uczestników, którzy pod okiem wychowawcy uczestniczyli w zajęciach środowiskowych, określonych w planach pracy placówki realizowanych przez wychowawcę. Oprócz dzieci i młodzieży w placówce mogły przebywać dorosłe osoby z niepełnosprawnością, ponieważ ważną rolę w placówce stanowi  integracja.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Błeszno na start: 5.000 zł. 
Cykl 36 warsztatów dla 30 osób, 3 szkoleń dla 45 osób oraz 5 wykładów dla 125 osób dot. Bezpieczeństwa i unikania sytuacji niebezpiecznych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Wspieranie osób z niepełnosprawnością – ”DOWN LOVE”: 3.000 zł.
Cykl warsztatów dla uczniów dot. tolerancji dla osób z niepełnosprawnością.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* (Nie)pełnosprawni – Aktywni Kulturalnie: 5.000 zł.
Projekt ukierunkowany na promocję twórczości artystycznej uzdolnionych osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie integracji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* OSL – Organizowanie Społeczności Lokalnej w dzielnicy Zawodzie-Dąbie: 161.870 zł.
Zadanie mające na celu objęcie wsparciem mieszkańców dzielnicy Zawodzie-Dąbie w zakresie organizowania społeczności lokalnej.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Częstochowski Everest: 2.000 zł.
Projekt mający na celu pokazanie osobom z niepełnosprawnością możliwości przezwyciężania własnych słabości i barier.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Festyn sąsiedzki na Błesznie: 5.000 zł.
Kwota została w całości przekazana Fundacji Oczami Brata w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania wyłonionego podczas głosowania w budżecie obywatelskim. Realizacja zadania miała na celu integrację społeczności lokalnej dzielnicy Błeszno. W pikniku wzięło udział ok. 200 osób należących m.in. do społeczności lokalnej dzielnicy Błeszno.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Grant ”Warsztaty Terapii Artystycznej”: 10.000 zł.
Przeprowadzenie warsztatów artystycznych, których celem była praca w zespole. Reakcja na akcje partnerów scenicznych. Integracja ciała i emocji. Wykorzystanie instrumentów i akcentów tanecznych.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Spotkanie świąteczne osób z niepełnosprawnością: 4.900 zł.
Przeprowadzenie spotkania świątecznego – wigilia dla podopiecznych z niepełnosprawnością umysłową.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Teatr „Oczami Brata”: 5.000 zł.
Główne cele zadania: aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnościami do podejmowania działań w dziedzinie teatru (wspólne przygotowanie i prezentacja przedstawień), a także stwarzanie przestrzeni dla integracji osób zdrowych z osobami z niepełnosprawnościami 
Wydział Kultury, Promocji i Sportu – naczelnik Aleksander Wierny.
* Dzień Inteligentnej Energii: 4.600 zł.
Organizacja i przeprowadzenie Dni Inteligentnej Energii dla mieszkańców Częstochowy odbywających się co roku na Placu Biegańskiego.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – naczelnik Andrzej Szczerba.
* Konkursy przy Miejskim Dniu Inteligentnej Energii: 500 zł.
Zakup nagród dla uczestników konkursów towarzyszących Dniu Inteligentnej Energii.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – naczelnik Andrzej Szczerba.

2017 – [kwota na cały rok: 1.001.307,87 zł]
 

* Wsparcie rodziny przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego: 33.600 zł.
Specjalistyczno-opiekuńcza Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży utworzona  na potrzeby rehabilitacji psychospołecznej osób o różnej sprawności oraz zwiększenia ich zaradności osobistej i poprawienia relacji interpersonalnych w społeczeństwie. W placówce miejsce znalazło 30 uczestników, którzy pod okiem wychowawcy uczestniczyli w zajęciach środowiskowych.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Częstochowski Everest: 1.000 zł.
Projekt mający na celu pokazanie osobom z niepełnosprawnością możliwości przezwyciężania własnych słabości i barier.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Wspieranie osób z niepełnosprawnością – ”DOWN LOVE”: 3.000 zł.
Cykl warsztatów dla uczniów dot. tolerancji dla osób z niepełnosprawnością.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Samodzielność poprzez teatr – warsztaty teatralne dla osób z niepełnosprawnością: 3.000 zł.
Przeprowadzenie 32 spotkań po 4 godziny zajęć teatralnych dla osób z niepełnosprawnością.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* (Nie)pełnosprawni – Aktywni Kulturalnie: 5.000 zł.
Projekt ukierunkowany na promocję twórczości artystycznej uzdolnionych osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie integracji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Profilaktyczne podwórko: 4.500 zł.
Zadanie ma na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację animacji podwórkowych i tym samym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, m.in. uzależnieniom czy przemocy w grupie dzieci i młodzieży. 
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Akademia Sztuk Przepięknych jako forma przeciwdziałania patologiom społecznym: 4.500 zł.
Cykl spotkań z osobami reprezentującymi środowiska artystyczne, dziennikarskie i społeczne.
Uczestnikami tych spotkań były osoby zagrożone m.in. wykluczeniem społecznym i marginalizacją społeczną, a z każdego spotkania powstawał film.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Umowa partnerska – ”Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie”: 937.207,87 zł.
Warsztaty teatralne dla osób z niepełnosprawnością, które wzmacniają poczucie własnej wartości i uczą nowych umiejętności praktycznych.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych – Nazwa zadania: Placówka na start!: 1.500 zł.
Głównym celem zadania była aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością do uprawiania sportu oraz popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez realizowanie cyklu szkoleń, zajęć praktycznych oraz turniejów. 
Wydział Kultury, Promocji i Sportu – naczelnik Aleksander Wierny.
* Teatr „Oczami Brata”: 5.000 zł.
Główne cele zadania: aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnościami do podejmowania działań w dziedzinie teatru (wspólne przygotowanie i prezentacja przedstawień).
Wydział Kultury, Promocji i Sportu – naczelnik Aleksander Wierny.
* Ekologiczna placówka: 3.000 zł.
Konkurs ekologiczny z nagrodami dla uczniów szkół podstawowych (dwie kategorie) i gimnazjum.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – naczelnik Andrzej Szczerba.

2018 – [kwota na cały rok: 113.350 zł]

* Wsparcie rodziny przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego: 28.600 zł.
Specjalistyczno-opiekuńcza Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży utworzona  na potrzeby rehabilitacji psychospołecznej osób o różnej sprawności oraz zwiększenia ich zaradności osobistej i poprawienia relacji interpersonalnych w społeczeństwie. W placówce miejsce znalazło 30 uczestników, którzy pod okiem wychowawcy uczestniczyli w zajęciach środowiskowych.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Akademia wolontariatu: 36.000 zł.
W ramach zdania zorganizowano prelekcje i warsztaty. Program warsztatów obejmował aspekty prawne, organizacyjne, przygotowanie akcji wolontariatu, prawa człowieka, wsparcie osób dotkniętych patologiami społecznymi, naukę pracy z osobami z niepełnosprawnością, motywację, naukę pracy w grupie. Działanie miało na celu wyszkolenie nowych liderów i ambasadorów wolontariatu, którzy będą przekazywać ideę, wiedzę innym osobom oraz będą inicjować akcje wolontariatu czy też powstanie szkolnych klubów wolontariatu. 
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Akademia Sztuk Przepięknych jako działania profilaktyczne i promujące dobre wzorce zachowań: 2.500 zł.
Cykl spotkań z osobami reprezentującymi środowiska artystyczne, dziennikarskie i społeczne.
Uczestnikami tych spotkań były osoby zagrożone m.in. wykluczeniem społecznym.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Profilaktyczne podwórko: 2.650 zł.
Cel: przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację animacji podwórkowych i tym samym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, m.in. uzależnieniom czy przemocy w grupie dzieci i młodzieży. 
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Bajki przyjazne dzieciom: 3.000 zł.
4 spotkania skupione wokół bajek i powieści o charakterze terapeutycznym/edukacyjnym w okresie od stycznia do grudnia 2018 r., w których uczestniczyło łącznie 30 dzieci wraz z rodzicami.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* (Nie)pełnosprawni – Aktywni Kulturalnie: 3.000 zł.
Projekt ukierunkowany na promocję twórczości artystycznej uzdolnionych osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie integracji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Częstochowski Everest: 1.000 zł.
Projekt mający na celu pokazanie osobom z niepełnosprawnością możliwości przezwyciężania własnych słabości i barier.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Samodzielni dzięki teatrowi: 2.000 zł.
Przeprowadzenie 32 spotkań po 4 godziny zajęć teatralnych dla osób z niepełnosprawnością.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Lepszy start dla aktywizacji społecznej: 30.000 zł.

Projekt “Lepszy start dla aktywizacji społeczno-zawodowej” to działanie, którego celem był remont i doposażenie pracowni aktywizacji społeczno-zawodowej mający na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnością aktywną integrację społeczną i zawodową.
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek.
* Ekologiczna placówka: 3.600 zł.

Konkurs ekologiczny z nagrodami dla uczniów szkół podstawowych (dwie kategorie) i gimnazjum. 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – naczelnik Andrzej Szczerba.
* DOWN-LOVE: 1.000 zł.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 2 warsztaty pn. Scena dialogu i Sztuka szacunku, których celem było zwiększenie poziomu tolerancji i akceptacji wobec osób z niepełnosprawnością i inną innością. Przeprowadzono także jeden heppening pn. Stereotypy na stos. 
Wydział Edukacji – naczelnik Magdalena Dębska.”

Udostępnij:

3 komentarzy

 • Urzędnik z 4 piętra

  To chyba miłość.

 • Urzędnik z 4 piętra

  To chyba miłość.

 • ixa

  Motylki drogie w utrzymaniu.
  Swoją drogą ponad 30 tysięczna kwota miesięcznych poborów dwudziestokilkuletniego prezesa fundacji to przesada.

 • ixa

  Motylki drogie w utrzymaniu.
  Swoją drogą ponad 30 tysięczna kwota miesięcznych poborów dwudziestokilkuletniego prezesa fundacji to przesada.

 • oho

  Kolejne 300 tysięcy prezydent Matyjaszczyk pompuje w Fundacje, która do końca roku ma zrealizować zadanie Opieki Wytchnieniowej, co jest nierealne.
  Kolejna fikcja finansowana z publicznej kasy, czyli Motylki na swoim !

  Fundacja informuje;
  Szanowni Państwo!

  Mamy zaszczyt poinformować, że decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, Fundacja Oczami Brata otrzymała dofinansowanie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu Opieki Wytchnieniowej.

 • oho

  Kolejne 300 tysięcy prezydent Matyjaszczyk pompuje w Fundacje, która do końca roku ma zrealizować zadanie Opieki Wytchnieniowej, co jest nierealne.
  Kolejna fikcja finansowana z publicznej kasy, czyli Motylki na swoim !

  Fundacja informuje;
  Szanowni Państwo!

  Mamy zaszczyt poinformować, że decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, Fundacja Oczami Brata otrzymała dofinansowanie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu Opieki Wytchnieniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content