Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Czy można kupić radnego? Część 8

Cykl „Czy można kupić radnego?” nie miał się podobać politykom, a zwłaszcza radnym, lecz jego zadaniem jest dostarczanie mieszkańcom wiedzy o osobach, które sami wybrali. Radni dostali szansę pokazania kim są, jakie mają pomysły na Częstochowę, co już osiągnęli i co zamierzają zrobić w przyszłości. Spora grupa radnych nie skorzystała z tej sposobności. Czy szkoda? – nie, bo przecież wiadomo, że radni ci nie mają nic do powiedzenia o swojej działalności na rzecz mieszkańców. Skoro więc radny nie wykazał się żadnymi osiągnięciami w trakcie mijającej aż 5-letniej kadencji i do tego brak mu ogłady to, czy warto 7 kwietnia postawić krzyżyk przy kandydacie na radnego, który jako radny wcześniej, po prostu się nie sprawdził?

Dziś publikujemy informacje o radnym Zbigniewie Niesmacznym (Sojusz Lewicy Demokratycznej) oraz radnej Monice Pohoreckiej (Prawo i Sprawiedliwość).
Radny Niesmaczny nie zechciał podzielić się z mieszkańcami informacjami o swojej działalności jako radnego, ale nie szkodzi – odpowiemy za niego.
Natomiast radna Monika Pohorecka samodzielnie udzieliła odpowiedzi, które dziś publikujemy.

Zbigniew Niesmaczny (Sojusz Lewicy Demokratycznej)

Radny Zbigniew Niesmaczny ma 58 lat i jest absolwentem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. Z uczelni tej, w której jeszcze kilka lat temu prężnie działały struktury lewicowej młodzieżówki, wywodzi się prawie cała ekipa rządząca Częstochową.
W czasach działalności w Zrzeszeniu Studentów Polskich poznali się przecież prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, wiceprezydent Jarosław Marszałek, europoseł Marek Balt, i oczywiście Niesmaczny oraz wielu innych doradców prezydenta i członków rad nadzorczych miejskich spółek.

Zbigniew Niesmaczny jest radnym Miasta Częstochowy nieprzerwanie od 2002 roku, czyli 22 lata. Jest nim tak długo, że najwyraźniej zapomniał, po co tam jest. W ostatniej kadencji rady (2018-2024) nie wykazywał się szczególną aktywnością. Przez 5 lat złożył jedynie 6 indywidualnych interpelacji.

Przez ostatnie lata Niesmacznego absorbowała funkcja przewodniczącego Rady Miasta w Częstochowie, gdy zastąpił Zdzisława Wolskiego, który w 2019 roku został wybrany do Sejmu. Za kandydaturą Zbigniewa Niesmacznego, który reprezentuje klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, głosowało (w głosowaniu tajnym) 18 radnych. Zresztą Niesmaczny nie miał konkurencji, bo pozostałe kluby nie zgłosiły żadnego kandydata na przewodniczącego Rady Miasta.

Źródła utrzymania radnego są równie tajemnicze, co jego działalności jako radnego. Krążą pogłoski, że jakoby w najbliższym czasie Niesmaczny zamierza związać swoją przyszłość zawodową z dala od Częstochowy. To co wiemy na pewno to to, że prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w przedsiębiorstwie „MAKO-SYSTEM”, był też dyrektorem działu informatycznego w Biurze Usług Księgowych „Beta” Anety Dobrowolskiej, gdzie pracował na etacie. Niesmaczny nie ma jednak smykałki do biznesu, własnego zwłaszcza i zdecydowanie wybiera zatrudnienia w budżetowce. Z własnej działalności gospodarczej osiągnął dochód w wysokości 5.412 złotych przez cały 2022 rok, a ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz z Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu plus z diety radnego wyciągnął wynagrodzenia w kwocie 262.820 rocznie.

Bez wątpienia przynależność do rządzącej dziś w Częstochowie Lewicy dała mu szansę rozwinąć skrzydła. Poza tym powszechnie wiadomo, że radny Zbigniew Niesmaczny jest wszędzie tam, gdzie jest interes. Kilka lat temu prowadzone przez Zbigniewa Niesmacznego przedsiębiorstwo „MAKO-SYSTEM” wykonywało dla jednej z częstochowskich uczelni prace remontowe, o czym głośno szeptano na uczelni.
Zajmował się też „sporządzaniem dokumentacji urządzeń cyfrowych do rejestracji przekraczania prędkości pojazdów” (fotoradary), w pobliskiej gminie Kamienica Polska. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła w 2010 roku kontrolę problemową w gminie i doszukała się licznych nieprawidłowości, m.in. nakazała ponowne rozliczenie… z firmą Niesmacznego.
Mieszkańcy Częstochowy nie najlepiej wspominają Zbigniewa Niesmacznego, gdy oddawał się wojażom po świecie w gronie towarzyszy z SLD: Marszałka (wiceprezydent), Matyjaszczyka (prezydent), Soboraka (wiceprezydent), z którymi to w czerwcu 2011 roku wybrał się do Chin, by pozyskiwać dla miasta chińskich inwestorów. Wyjazdy częstochowskich dygnitarzy do Chin i przyjazdy Chińczyków do Częstochowy ostatecznie zakończyły się fiaskiem.
Niesmaczny zasłynął także z pomysłu powstania Skweru Lotników na pętli autobusowej przy bramie walcowni na końcu ul. Korfantego, co stało się powodem kpin.

Radny Zbigniew Niesmaczny ogólnie uchodzi za – jak napisał jeden z naszych Czytelników – „przykład lokalnej (bez)kultury politycznej, arogancji i zadowolenia z samego siebie. Wiele takiego mętnego „wyrobnictwa” kręci się w lokalnym częstochowskim światku – ani be, ani me, ani kukuryku”. Stąd nie dziwi nas brak odpowiedzi na pytania redakcji.

***

Monika Pohorecka (Prawo i Sprawiedliwość)

Wiek: 43 lata

Wykształcenie: – wyższe (pedagogiczne: studia magisterskie z zakresu pomocy społecznej/pracy socjalnej, administracyjne: studia podyplomowe: MBA-studia menedżerskie Master of Business Administration, administracja publiczna, studium prawa europejskiego oraz ogrodnicze – 5 letnie Technikum ogrodnicze o specjalności marketing produktów ogrodniczych).

Stan cywilny: – mężatka.

Zawód małżonka: – studia magisterskie / inżynieria budowlana (pracuje w branży techniczno-budowlanej).

Zawodowe powiązania rodziny radnej z instytucjami publicznymi: – brak powiązań rodzinnych z instytucjami publicznymi.

Miejsce pracy: – spółka z udziałem skarbu państwa – Jurajski Agro Fresh Park S.A.

Radna z okręgu: – okręg wyborczy nr 4 obejmuje dzielnice: Ostatni Grosz, Raków, Wrzosowiak.

Miejsce zamieszkania (dzielnica): – Zawodzie.

Skąd zainteresowanie polityką?: – od najmłodszych lat byłam i jestem społecznikiem,„pomocowcem”, już w wieku szkolnym byłam zuchem, potem harcerką, obecnie radną.
Wybór kierunku studiów (praca socjalna) był naturalnym wyborem przyszłej pracy zawodowej, w ramach której ,,niesie się” pomoc osobom ubogim, słabszym, chorym, niesamodzielnym. Odkąd pamiętam, zawsze angażowałam się we wszelkie inicjatywy wspierające. Po przyjeździe do Częstochowy na studia, przystąpiłam do partii, w ramach której chciałam pracować na rzecz społeczności lokalnej, tak to się zaczęło…

Zainteresowania/hobby: – literatura, książka, rozwój osobisty/szkolenia, warsztaty, publicystyka.

POZA RADĄ

Gdybym nie była radną…: – byłabym członkiem organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji organizujących wsparcie, podejmujących inicjatywy na rzecz mieszkańców.

Źródło utrzymania/miejsce pracy: – Jurajski Agro Fresh Park S.A.

od redakcji: radna Monika Pohorecka w oświadczeniu majątkowym złożonym za 2022 rok wpisała, iż zarobiła łącznie z funkcji wiceprezesa JAFP oraz diety radnej – 157.721 złotych (miesięcznie – 13.143).

Dodatkowe dochody: – dieta radnej.

Doświadczenie zawodowe: – 15 lat pracy w administracji publicznej, pomocy społecznej (praca z rodzinami zastępczymi, osobami bezdomnymi, ofiarami przemocy domowej, rodzinami dotkniętymi problemem alkoholizmu, bezrobocia, marginalizacji społecznej itp.), realizacja wielu projektów lokalnych, unijnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Organizacje pozarządowe: – od wielu lat współpracuję, wspieram.

Awans zawodowy podczas kadencji: – zmiana miejsca pracy.

od redakcji: w 2020 roku radna Monika Pohorecka zmieniła pracę. Zrezygnowała z zatrudnienia, jako pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, podległym prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi (SLD), na rzecz funkcji wiceprezesa w spółce Skarbu Państwa, gdzie o kadrach decydowało Prawo i Sprawiedliwość – Jurajskim Agro Fresh Parku.

Języki obce: – angielski – B2, niemiecki: komunikatywny.

Doświadczenie w pracy w samorządzie: brak odpowiedzi

W RADZIE

Ilość kadencji w Radzie Miasta: – II kadencja.

Członek komisji: – Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Działania dla dzielnic swojego okręgu: – głównie działania opozycyjne, obnażające nieudolność obecnej władzy. Jako przedstawicielka jedynej siły opozycyjnej w mieście (Klub Radnych PiS) skupiam się na obszarach pomocowych. Piszę interpelację i składam wnioski do budżetu w odpowiedzi, na zgłoszone przez mieszkańców tych dzielnic potrzeby, apele, monity. Dotyczą one wielu spraw i obszarów życia społecznego: głównie w zakresie pomocy społecznej; tam gdzie istnieje konieczność poprawy lub zmiany jakości, oferowanych przez gminę form pomocy i wsparcia, zawsze się włączam i reaguję.
Ponadto stan i poprawa nawierzchni ulic, lokalnej infrastruktury.
Angażuję się i wnoszę o podwyżki dla określonych grup społecznych (np. rodzin zastępczych, pracowników instytucji pomocowych w mieście), uczestniczę w rozmowach i mediacjach pomiędzy danymi grupami zawodowymi itp.

Spotkania z mieszkańcami: – bardzo często spotykam się z mieszkańcami, to najbardziej preferowana przeze mnie forma kontaktu.

Priorytet budżetowy radnego: – rozwój inwestycji w mieście, co przełożyłoby się globalnie na sytuację Częstochowy.

Czego nie udało się radnej zrealizować do tej pory?: – nie udało się wiele. W mojej ocenie dopóki władzę sprawuje obecna koalicja [SLD-PO], wiele nie uda się w mieście zrobić, pomimo podejmowanych wysiłków przez nas, radnych, wielu środowisk i grup społecznych, zaangażowania, które wykazujemy w pracy na rzecz rozwoju miasta. Częstochowa nadal będzie się wyludniała, zadłużała i ,,zwijała”.
To miasto z potencjałem i wieloma możliwościami, które odpowiednio wykorzystane, mogą spowodować jego rozwój, zachęcić młodych do pozostania i życia w nim. Możliwość godnej pracy i płacy, rozwój mieszkalnictwa itp.
Dziś, niestety jest inaczej, ranking najbardziej nieszczęśliwego miasta i ludzi w nim żyjących wygrywa Częstochowa i to jest najlepsza, myślę, puenta, która niech będzie najlepszym smutnym podsumowaniem.

Wady i zalety prezydenta Matyjaszczyka: – zaletą jest na pewno radiowy głos, którym ,,czaruje i ujmuje” płeć piękną. Więcej nie dostrzegam.
Wady: „butna i arogancka” postawa. W mojej ocenie prezydent od zbyt wielu lat decyduje o losach miasta, co spowodowało, że nie żyje już jak przeciętny jego mieszkaniec i nie mierzy się z jego codziennymi problemami: tj. źle zorganizowaną i drogą komunikacją miejską, złym stanem nawierzchni dróg, korkami w ruchu drogowym (ma kierowcę i samochód służbowy), wysokimi podatkami określanymi na podstawie jego decyzji, coraz większymi kosztami życia w mieście (ma coraz wyższe uposażenie i coraz więcej źródeł dochodu).
Ponadto brak pomysłu na rozwój miasta i poprawę jakości życia Częstochowian dyskredytuje go w całości.

Koalicje, zależności, układy…: – brak, członek partii Prawo i Sprawiedliwość od 18 lat.

Renata R. Kluczna

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content