Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Czy częstochowscy urzędnicy sabotują program 500+?

Wracamy do tematu pani Marzeny G., po tym gdy Częstochowskie Centrum Świadczeń wyraziło w jej sprawie opinię, a w zasadzie… nie wyraziło.Przypomnijmy. Marzena G. w czerwcu ubiegłego roku, wystąpiła do częstochowskiego MOPS-u z wnioskiem o przyznanie jej 500 + na jedynego syna Oskara. Kobieta była przekonana, że świadczenie jej się należy – nie przekraczała, jako osoba bezrobotna, kryteriów dochodowych, a po drugie jest matką samotnie wychowującą dziecko. W połowie 2016 roku kobieta wróciła z zagranicy, gdzie pracowała przy sortowaniu owoców i warzyw. Wyjechała nie tylko z tego powodu, że w Holandii płacą więcej niż w Polsce, ale przede wszystkim dlatego, iż w Częstochowie nie mogła znaleźć pracy. Od czerwca 2016 do września 2017 roku Marzena G. dzięki urzędnikom przeszła „ścieżkę zdrowia” – poczynając od częstochowskiego MOPS-u, przez katowicki ROPS, by ponownie na częstochowskim urzędzie zakończyć. Ostatecznie dopiero po interwencji redakcji „” kobieta otrzymała pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia.

Odpowiedzi na pytania redakcji, udzielone przez ROPS w Katowicach już opublikowaliśmy.

Zapytania prasowe skierowaliśmy też do MOPS-u w Częstochowie:
* W czerwcu 2016 roku pani Marzena G., zwróciła się do MOPS w Częstochowie z wnioskiem o przyznanie 500 +. Przekierowano ją do ROPS. Dlaczego?
* Co stoi na przeszkodzie realizacji wniosku pani G.?
* Pani Marzena G. od czerwca 2016 roku przebywa na terenie Częstochowy i jest zarejestrowana w PUP Częstochowa, nie miała więc żadnych dochodów. Jeśli okaże się, że świadczenie jej się należało od czerwca 2016 roku, czy otrzyma świadczenie wraz z odsetkami i kto je pokryje?
* Kiedy pani G. otrzyma należne świadczenie wraz z wyrównaniem?

Odpowiada Justyna Kazibudzka, p.o. kierownika Punktu Obsługi Mieszkańców nr 2 Częstochowskiego Centrum Świadczeń:
„Obecnie organem właściwym dla rozpatrywania spraw związanych m.in. ze świadczeniem wychowawczym 500+ jest Częstochowskie Centrum Świadczeń, a nie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Związane jest to z utworzeniem 1 kwietnia 2017 roku Częstochowskiego Centrum Świadczeń, które przejęło realizację m.in. Programu Rodzina 500+ i jest jedynym organem posiadającym obecnie dokumentację w tym zakresie.
Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje, iż zasady pobierania świadczenia wychowawczego reguluje ustawa z dnia 17 lutego 2016 roku o świadczeniu wychowawczym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm), w tym zasady koordynacji systemów zabezpieczeń.
Zgodnie z art. 16 ust 1. w przypadku gdy wnioskodawca lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami Marszałkowi Województwa; ust 4. ww ustawy stanowi, że Marszałek Województwa ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
W oparciu o art. 16 ust 8 ww. ustawy w przypadku gdy Marszałek Województwa ustali, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:
1) przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz ust 9 organ właściwy w przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, ustala prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
Jednocześnie mając na uwadze art. 48 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu który stanowi, iż pierwszym okresem na które ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 r., oznacza to, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożone w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. podlegały wyrównaniu od miesiąca kwietnia 2016 i w związku z powyższym w każdym takim przypadku należało przeanalizować sytuację dochodową rodziny oraz właściwość miejscową, również w oparciu o stan faktyczny od miesiąca kwietnia, a nie od miesiąca, w którym został złożony wniosek, stąd zgodnie z przepisami wniosek musiał być przekazany do rozpatrzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.
Odnosząc się do terminu przekazania wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. W myśl ww. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci termin rozpatrzenia wniosków złożonych od dn. 01.04.2016 do dn. 01.07.2016 r upływał w okresie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Organ zajmujący się sprawą, który na tamtym etapie zajmował się obsługą świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+, przekazał wniosek o świadczenie wychowawcze Marszałkowi Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami i zachowaniem tego terminu.
Dodać także należy, iż zgodnie z przepisami, dopiero po otrzymaniu stanowiska Marszałka Województwa Śląskiego organ właściwy (w tym wypadku Częstochowskie Centrum Świadczeń) mógł zakończyć postępowanie po uprzednim dostarczeniu przez Stronę pełnej dokumentacji niezbędnej do pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Zakończenie sprawy nastąpiło niezwłocznie po dopełnieniu tych formalności. (…)”.

W dalszej części pisma p.o. kierownika Justyna Kazibudzka zasłania się ochroną danych osobowych i poucza redakcję w kwestii pełnomocnictwa.
Tak czy inaczej na pytania nie otrzymaliśmy konkretnych odpowiedzi.
Ostatecznie z pisma p.o. kierownika Justyny Kazibudzkiej wynika, iż nic się nie stało, a to że kobieta przez półtora roku walczyła z aparatem urzędniczym o należne jej pieniądze jest wynikiem obiegu dokumentów.
Ciekawe, co p.o. kierownika powiedziałaby na odroczenie jej pensji – nie że jej się nie należy, ale że dostanie dopiero za półtora roku…

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content