Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Częstochowskie powietrze znacznie lepsze

Badania za 2023 r. wykazały w Częstochowie brak przekroczeń kryterium klasyfikacyjnego dla pyłu zawieszonego PM 10 oraz PM 2,5, co oznacza dużo lepszą jakość powietrza.

Klasa strefy dla miasta Częstochowa została określona na poziomie A dla pyłu PM 10 oraz A1 dla pyłu PM 2,5. Klasa A oznacza roczny poziom stężeń zanieczyszczeń pyłu PM 10 nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego. Taki stan jakości powietrza w Częstochowie w zakresie stężeń pyłu zawieszonego został odnotowany w raporcie regionalnym na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

To najlepsze dane od ponad 10 lat. Miasto chce obecnie kontynuować działania utrzymujące stężenia zanieczyszczeń poniżej poziomu dopuszczalnego oraz dążyć do uzyskania jak najlepszej jakości powietrza zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

– To pozytywna informacja, bo lepszy stan powietrza to mniej zagrożeń dla zdrowia nas wszystkich – komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Wierzę w jego dalszą poprawę, bo w związku z zakończeniem dużych inwestycji drogowych mamy już tym roku w mieście znacznie mniej korków. Sukcesywnie zwiększamy również efektywność energetyczną miejskich budynków, dotujemy OZE dla mieszkańców, inwestujemy w ekologiczną komunikację, z roku na rok rośnie też świadomość ekologiczna częstochowianek i częstochowian.

Wpływ na jakość powietrza mają trzy podstawowe czynniki: niska emisja wynikająca z użytkowania kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych, emisja wynikająca z transportu drogowego oraz roczne warunki atmosferyczne na terenie miasta. Znaczenie dla powietrza w Częstochowie w sezonie grzewczym ma także tzw. tło, czyli powietrze z okolicznych gmin, które przemieszczając się może wpływać na stan zanieczyszczeń także na terenie naszego miasta. Miasto i jego mieszkańcy mają wpływ tylko na wielkość emisji ze źródeł ciepła oraz transportu drogowego.

Systematyczne działania przeciwdziałające niskiej emisji realizowane przez Urząd Miasta, jednostki miejskie, funkcjonujące na terenie miasta zorientowane na ekologię przedsiębiorstwa oraz samych mieszkańców zaczynają przynosić efekty. Nadal ważna jest edukacja mieszkańców oraz zwiększenie ich świadomości dotyczącej znaczenia jakości powietrza. Istotne znaczenie ma także rozszerzenie zakresu programów dotacyjnych w celu wymiany starych źródeł grzewczych oraz montażu odnawialnych źródeł energii – realizowanych przez samorząd miejski, wojewódzki oraz centralne programy unijne.

W sezonie grzewczym prowadzone są kontrole posesji zgłaszanych jako uciążliwe dla jakości powietrza, których skuteczność zwiększają nowoczesne narzędzia badawcze pozyskiwane z zewnętrznych projektów. Kolejne realizowane zadania w zakresie poprawy jakości dróg, upłynnienia ruchu drogowego, wprowadzenia nisko- i zeroemisyjnej miejskiej komunikacji publicznej, wyprowadzenia ruchu poza centrum miasta, dodatkowo zmniejszają stężenia pyłów PM 10 oraz PM 2,5 w miejskim powietrzu.

Obecnie podstawowym zadaniem jest kontynuacja działań w celu utrzymywania stężeń zanieczyszczeń pyłu w powietrzu poniżej poziomów dopuszczalnych z perspektywą ich dalszego obniżania, poprzez konsekwentną realizację zadań wynikających z miejskiego planu gospodarki niskoemisyjnej oraz miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu.

Mniej zgonów dzięki niższemu stężeniu PM2.5

Warto odnotować, że poprawa jakości powietrza nastąpiła w całym województwie śląskim i pozwoliła ocalić życie 25 tys. osób. To główny wniosek z analizy Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC). Zbadano, jak spadek stężeń pyłu PM2.5 przełożył się na poprawę zdrowia mieszkańców m.in. województwa śląskiego. W ciągu pięciu lat, tj. 2018-2022, uniknięto aż 12.571 przedwczesnych zgonów w województwie śląskim, ale też tysięcy hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych i pulmonologicznych. Stopniowa poprawa jakości powietrza dotyczy jednak całego kraju.

red.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content