Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Były już wykonawca DK-1 nie pozostawia na urzędnikach Matyjaszczyka suchej nitki

Budowa DK-1, biegnącej przez Częstochowę została przerwana – o tym wiedzą już praktycznie wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza kierowcy, którym utrudnienia dają się mocno we znaki. Tym bardziej – wydawać by się mogło – że instytucje miejskie są zainteresowane szybkim załatwieniem tematu, łącznie z próbą załagodzenia konfliktu z wnoszącym roszczenia do miasta wykonawcą, który opuścił plac budowy. A okazja była, a juści…, ale urzędników prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) najwyraźniej nie interesują problemy mieszkańców z rozgrzebaną, zakorkowaną Drogą Krajową.

Zwołana przez radnego Piotra Wronę (przewodniczącego Komisji) – Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki w sprawie problemów związanych z przebudową al. Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie, przebiegła w sposób nieoczekiwany dla samych uczestników. 
W spotkaniu wzięły udział prawie wszystkie zainteresowane strony, w tym przedstawiciele Konsorcjum Wykonawczego (w skład którego wchodzą Nowak-Mosty @Firesta-Fiser Drog-Bud ), którzy szczegółowo przedstawili powody odstąpienia od umowy i przekazali wiele znaczących informacji o problemach we współpracy z władzami Częstochowy. Byli także radni miasta: z PiS – Piotr Wrona, Monika Pohorecka, Piotr Kaliszewski, Beata Struzik, Katarzyna Jastrzębska; z SLD – Małgorzata Iżyńska oraz Michał Lewandowski.

Nie było natomiast nikogo od prezydenta Matyjaszczyka, a szkoda, bo pomijając kwestię wagi tematu dla mieszkańców naszego miasta, to ostatecznie Komisja przyjęła wniosek o złożeniu do Prokuratury doniesienia o niedopełnieniu przez prezydenta Częstochowy obowiązków udostępnienia członkom Komisji niezbędnych dokumentów, o które wnioskowano. Co prawda w połowie spotkania na sali pojawił się – w charakterze ozdoby – naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Michał Konieczny, który z racji niewielkich kompetencji w sprawie – co sam przyznał – i zerowego przygotowania, nic do tematu nie wniósł.
Wielkim nieobecnym okazał się MZD Częstochowa, zamawiający wykonanie budowy DK-1.

Można by pomyśleć, że żarty, które robią sobie z mieszkańców urzędnicy – to błahostka jakaś, gdyby nie oświadczenie wykonawcy o odstąpieniu od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego wraz z oświadczeniem o naliczeniu kary umownej oraz wezwaniem do jej zapłaty. W tym samym czasie – jak twierdzi MZD Częstochowa – to inwestor [zamawiający] złożył wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na budowę DK-1. 

Kilkustronicowe pismo Konsorcjum Wykonawczego z 13. kwietnia 2022 roku skierowane do Gmina Miasto Częstochowa oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie zawiera dużego kalibru zarzuty. 

W dokumencie Konsorcjum Wykonawczego czytamy:
„Wykonawca w całości kwestionuje zasadność i tym samym skuteczność dokonanego przez Zamawiającego odstąpienia. W ocenie Wykonawcy powołane w piśmie z dnia 01.04.2022 r. okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odstąpienia od umowy, ponieważ nie polegają one na prawdzie.” (…)
„W związku z powyższym, działając na podstawie przepisu § 19 ust. 2 Umowy Wykonawca nalicza Zamawiającemu karę umowną w wysokości 27.502.072,38 zł, stanowiącą 15% wynagrodzenia brutto oraz wzywa do jej zapłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r.” (…)
„Z uwagi na bardzo opieszałe ustosunkowywanie się przez Zamawiającego do wniosków Wykonawcy o zatwierdzenie koniecznych do wykonania robót dodatkowych, uzupełniających oraz zamiennych, Wykonawca pismem z dnia 14 maja 2021 r. , tj. 11 miesięcy temu, wezwał Zamawiającego do współdziałania w wykonaniu zobowiązania tj. niezwłocznego doprowadzenia Umowy do zgodności ze stanem faktycznym poprzez zawarcie stosownych aneksów do Umowy zastrzegając prawo do odstąpienia od Umowy. (…) Pomimo wielokrotnych prób podejmowanych przez Wykonawcę, Zamawiający do dnia 14 maja 2021 r. nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wprowadzenia zmiany do Umowy w zakresie zwiększenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających oraz zamiennych, pozostawiając Wykonawcę w stanie niepewności kontraktowej.” (…)
„Nie bez znaczenia jest przy tym fakt, iż do akceptacji pierwszych protokołów konieczności doszło dopiero 03.07.2020 r., a kolejnych 08.07.2021 r. co również świadczy o dużej opieszałości i zaniechaniach ze strony Zamawiającego w dążeniu do zakończenia procedury formalnej wprowadzenia robót nie ujętych w PFU Kontraktu. Okoliczności te ewidentnie przyczyniły się do zdezaktualizowania się wcześniejszych wycen na roboty dodatkowe (poziom cen na I kw. 2021 r.) i tylko pogłębiły rażącą stratę grożącą Wykonawcy w związku z realizacją Kontraktu. Co również istotne, aż do grudnia 2021 r. Wykonawca nie otrzymał od Zamawiającego propozycji jakiegokolwiek aneksu do Umowy (w tym terminowego).” (…)
„(…) aż do lutego 2022 r. Zamawiający nie przedstawił Wykonawcy jakiegokolwiek aneksu rzeczowo-finansowego, obejmującego wszystkie wymienione w protokołach konieczności roboty dodatkowe oraz zamienne (poza wycinką drzew).
Wszystkie powołane wyżej okoliczności stanowią ewidentny dowód braku współdziałania ze strony Zamawiającego przejawiający się przede wszystkim opieszałością w podejmowaniu kluczowych dla terminowej (zgodnej z założeniami HRF) realizacji Kontraktu decyzji, dotyczących zlecenia Wykonawcy pełnego zakresu robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.” (…)
„Dodatkową okolicznością mającą wpływ na terminowe wykonanie umowy, a nie ujętą przez Wykonawcę w przedmiotowej analizie, była znacznie przedłużająca się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy procedura uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w skrócie ZRID). Zauważyć bowiem należy, iż wniosek o wydanie decyzji ZRID złożony został w dniu 20.10.2020 r., zaś decyzja wydana została w dniu 30.06.2021 r., a więc po upływie prawie 8 miesięcy (okoliczność bezsporna).
Tym samym w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy, co miało miejsce 14 lipca 2021 r. wskazany w umowie termin realizacji umowy był nierealny i obiektywnie niemożliwy do dochowania. Zwłaszcza wobec faktu nie zaproponowania przez Zamawiającego do tego czasu jakiegokolwiek aneksu terminowego, rzeczowego oraz finansowego. Nie sposób przy tym pominąć okoliczność, iż w owym czasie przedstawiciele Zamawiającego składali deklaracje, jak się okazało bez pokrycia, że podwyższenie wynagrodzenia będzie możliwe po dokonaniu zmiany uchwały budżetowej, która miała zostać przegłosowana na pierwszej sesji Rady Miasta we wrześniu 2021 r. tj. po przerwie wakacyjnej. Deklaracje nie zostały spełnione”. (…)
„(…) pierwszy projekt aneksu rzeczowo-finansowego obejmującego wymienione w protokołach konieczności roboty dodatkowe i zamienne zaproponowano dopiero 17 lutego 2022 r.
Zważywszy na powyższe oraz poczynione przez strony na spotkaniu w dniu 17 marca 2022 r. ustalenia, w świetle których Wykonawca jednocześnie oświadczył, iż termin wykonania całości robót do 30.11.2023 r. jest realny i wykonalny pod warunkiem zapewnienia przez Zamawiającego odpowiedniego finansowania odpowiadającego kosztom realizacji, złożone Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy traktujemy jako ostateczne zaniechanie realizacji Umowy” (…)
„Co ważne, Zamawiający jednoznacznie ignorował okoliczności związane z ujawnioną nadzwyczajną zmianą stosunków społecznych i gospodarczych jaka ma miejsce na rynku usług budowlanych związana kolejno z pandemią COVID-19, kilkudziesięciocentymetrową inflacją jaka zaistniała w czasie realizacji Umowy, jak również utrudnienia w dostępie do materiałów oraz pracowników na skutek wojny w Ukrainie. Pomimo tych obiektywnych trudności Wykonawca deklarował wolę wykonania Umowy, o ile Zamawiający zapewniłby finansowanie kontraktu w wysokości, która gwarantowałaby pokrycie kosztów jego wykonania. Niestety Zamawiający w kwestii tej nie podjął żadnych konkretnych działań.
Mając na uwadze powyższe, wobec jednoznacznej deklaracji Zamawiającego o braku woli realizacji Umowy wyrażającej się w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca odstępuje od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. Okoliczność ta uzasadnia prawo do naliczenia oraz egzekwowania kary umownej od Zamawiającego (…).”

Udostępnij:

3 komentarz

 • Anonim

  Walczcie, walczcie, szkoda że tak póżno. Nie ma słów na określenie tego co dzięje się a właściwie nie dzieje w tej instytucji UM a głównie MZD od czasów Matyjaszczyka. Jak można ogłupić ludzi takimi rządami i to przez całe lata.

 • Anonim

  Walczcie, walczcie, szkoda że tak póżno. Nie ma słów na określenie tego co dzięje się a właściwie nie dzieje w tej instytucji UM a głównie MZD od czasów Matyjaszczyka. Jak można ogłupić ludzi takimi rządami i to przez całe lata.

 • Agnieszka

  To co się stało to uważam jeden z większych skandali w tym mieście. To się naprawde nie mieści w głowie żeby niemałe miasto zostało rozkopane i zostawione na tak dużej przestrzeni i w tak oblęzonych ruchem samochodowym miejscach. Przez Częstochowę nie da sie normalnie przejechać. Każdy rozumie ze zeby było lepiej najoierw trzeba znieśc troche niedogodnosci, tyle ze u nas trwa to ponad rok a najgorsze ze nie teraz nie widac konća tego bajzlu. Wzdluz DK1 od Jagiellonczyków az do wyjazdu z miasta w kierunku Katowic nie tylko droga zwezona ale tez rozkopane chodniki dla pieszych. Czy ktos z wlodarzy widzial jak wyglada chodnik za ekranami dzwiekochlonnymi po stronie wschodniej? Zerwany asfalt i błoto. Po deszczu nie da sie tamtedy przejsc. Jako mieszkanka tego miasta żądam by prezydent i urzednicy jak najszybciej wylonili nowego wykonawce ktory sprawnie dokonczy przebudowe DK1. Na razie wstyd i żenada sluchac od kierowcow z innych miast co maja do powiedzenia na temat przejazdu przez Czestochowe.

 • Agnieszka

  To co się stało to uważam jeden z większych skandali w tym mieście. To się naprawde nie mieści w głowie żeby niemałe miasto zostało rozkopane i zostawione na tak dużej przestrzeni i w tak oblęzonych ruchem samochodowym miejscach. Przez Częstochowę nie da sie normalnie przejechać. Każdy rozumie ze zeby było lepiej najoierw trzeba znieśc troche niedogodnosci, tyle ze u nas trwa to ponad rok a najgorsze ze nie teraz nie widac konća tego bajzlu. Wzdluz DK1 od Jagiellonczyków az do wyjazdu z miasta w kierunku Katowic nie tylko droga zwezona ale tez rozkopane chodniki dla pieszych. Czy ktos z wlodarzy widzial jak wyglada chodnik za ekranami dzwiekochlonnymi po stronie wschodniej? Zerwany asfalt i błoto. Po deszczu nie da sie tamtedy przejsc. Jako mieszkanka tego miasta żądam by prezydent i urzednicy jak najszybciej wylonili nowego wykonawce ktory sprawnie dokonczy przebudowe DK1. Na razie wstyd i żenada sluchac od kierowcow z innych miast co maja do powiedzenia na temat przejazdu przez Czestochowe.

 • ryb@autograf. pl

  Czy matyjaszczyk i jego urzędnicy winni tej sytuacji nie powinni podać sie do dymisji. Byłaby chociaz satysfakcja ze tych cymbałów już nie ma

 • ryb@autograf. pl

  Czy matyjaszczyk i jego urzędnicy winni tej sytuacji nie powinni podać sie do dymisji. Byłaby chociaz satysfakcja ze tych cymbałów już nie ma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content