Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

* Auta dla osób z niepełnosprawnościami* Mamy dwa Programy: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”

* Auta dla osób z niepełnosprawnościami* Mamy dwa Programy: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”

Auta dla osób z niepełnosprawnościami

Niepełnosprawność wcale nie musi wiązać się z ograniczeniem mobilności. Z pomocą przychodzą samochody, które można dostosować do potrzeb osób zmagających się z dysfunkcją ruchową. Dzięki udogodnieniom, pozwalającym na dostosowanie samochodu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, można znieść wszelkie ograniczenia związane z podróżowaniem. Nowoczesne technologie umożliwiają nie tylko wygodny przewóz pasażerów na wózkach inwalidzkich, ale również na prowadzenie samochodów przez takie osoby.

Pojazdy przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową można wyposażyć w kilka praktycznych rozwiązań, dzięki którym łatwiejsze będzie nie tylko wsiadanie i wysiadanie, ale również prowadzenie auta. 

Na ryku możemy spotkać kilka proponowanych rozwiązań takich jak:

* Fotel obrotowy

Sterowanie elektryczne pozwala na obracanie fotela w stronę drzwi, a także jego obniżanie czy podwyższanie. Wszystko po to, aby niepełnosprawny kierowca mógł przesiąść się z wózka inwalidzkiego do kabiny pojazdu.
Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest fotel obrotowy, który można wysunąć i opuścić poza próg samochodu. Dzięki temu osoba niepełnosprawna może wsiąść do auta bez wsparcia innych osób.

* Automatyczna skrzynia biegów

Niesprawność ruchowa – szczególnie ta związana z nogami – wiąże się z koniecznością zakupu samochodu z automatyczną skrzynią biegów. Pozwala ona na wygodną zmianę biegów – bez potrzeby wciskania pedału sprzęgła – za pomocą lewarka.

* System umożliwiający przyspieszanie i hamowanie

Dużym udogodnieniem jest system umożliwiający przyspieszanie i hamowanie za pomocą specjalnej dźwigni umiejscowionej między kierownicą a lewarkiem.

* Kierownica

Z dodatkowym uchwytem, ułatwiającym obracanie i kierowanie jedną ręką, przy dysfunkcji lewej ręki zmienia się dźwignie kierunkowskazów, przenosząc ją na prawą stronę kolumny kierowniczej.

Na rynku możemy spotkać pojazdy, które umożliwiają przewóz osób na wózkach inwalidzkich. Pojazdy te posiadają specjalną platformę czy windę umożliwiającą wjazd do wnętrza pojazdu pasażerowi na wózku, bez konieczności przesiadania się na fotel samochodowy, systemy zabezpieczające wózek.
Niektórzy producenci wprowadzali do swojej oferty pojazdy przystosowane do osób z niepełnosprawnością, zarówno z myślą o zamówieniach instytucji publicznych, jak i klientach indywidualnych.

Mobilność zapewnia osobom niepełnosprawnym aktywny udział w życiu społecznym. Niezależność w przemieszczaniu się ułatwia życie, pozwala na samorealizację i podnosi samoocenę. Dlatego wiele osób niepełnosprawnych lub ich rodziny zainteresowane są podwyższeniem komfortu życia poprzez zakup auta przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością oraz do przewozu osób niepełnosprawnych.
Coraz większy jest też rynek wtórny, który umożliwia zakup lub sprzedaż samochodów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wśród ofert znaleźć możemy samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz auta dla niepełnosprawnych kierowców. Na rynku powstają też firmy, zajmujące się sprzedażą nowych, fabrycznie przystosowanych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, które w swojej ofercie proponują samochody spersonalizowane pod indywidualne potrzeby.

Po zakupie samochodu dla niepełnosprawnych warto pamiętać, że można starać się o dofinansowanie z programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który daje możliwości dofinansowania zakupu samochodu dla osób z niepełnosprawnościami.

Kto może skorzystać?

Osoba z niepełnosprawnością, która:

* nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

* posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

* oświadczy, że nie sprzeda auta przez 5 lat.

Wysokość dofinansowania:

1. dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością:
• do 150.000 zł (80% ceny samochodu);
• nadwyżka między 150.000 zł – 250.000 zł (50%);
• nadwyżka 250.000 zł – 300.000 zł (30%).

2. dla samochodu dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:
• do 130.000 zł (85% ceny samochodu);
• nadwyżka 130.000 – 200.000 zł (50%);
• nadwyżka 200.000 zł – 230.000 zł (30%).

Jak złożyć wniosek?

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Nabór wniosków jest prowadzony w czterech turach, nie dłużej jednak niż do wyczerpania budżetu Programu:

* tura pierwsza: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. do godziny 23:59;

* tura druga: od dnia 30.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. do godziny 23:59;

* tura trzecia: od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. do godziny 23:59;

* tura czwarta: od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. do godziny 23:59.

Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do Programu, przy czym wnioski nierozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej mogą być składane ponownie w kolejnej turze.
Kontakt telefoniczny w sprawie programu „Mobilność osób z niepełnosprawnością” Oddział Śląski od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numer telefonu 32 / 49 32 100.

***

Mamy dwa Programy: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację dwóch resortowych Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Dofinansowanie pierwszego wynosi 1.978.765,32 zł, a drugiego 466.752 zł i stanowią jednocześnie całkowitą wartość zadań.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

* dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

* osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystenta, obejmują w szczególności:

* pomoc w wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego; wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

* pomoc w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

* wsparcie w korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

* zaprowadzanie i odebranie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do/z placówki oświatowej.

Realizacja Programu pozwoli na kontynuację usługi, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie miasta Częstochowy. Usługa świadczona w ramach zadania przyczyni się do zwiększenia szans osób z niepełnosprawnością na samodzielne funkcjonowanie i pokonywanie barier związanych z ich problemami, czy wzrostu ich aktywności fizycznej.
Po podpisaniu umowy na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”  zostaną wybrane organizacje pozarządowe, które będą świadczyć usługę asystencką we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie.
W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (klauzulą informacyjną oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowane na równi z wymienionymi).

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Al. Niepodległości 20/22 pokój 20 (parter)
Informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pod numerem telefonu 34 / 363 18 19.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Opieka wytchnieniowa

Celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

* dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

* osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi w lit.a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

„Opieka wytchnieniowa” jest realizowana w ramach pobytu dziennego:

* w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

* w ośrodku wsparcia.

Realizacja Programu pozwoli na kontynuację usługi. Podobnie jak zadanie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” usługi przyczyniają się do zwiększenia na samodzielne funkcjonowanie, a także częściowo odciążą opiekunów oraz członków rodzin od codziennych obowiązków skupiających się na potrzebie udzielania stałej pomocy.
Po podpisaniu umowy zostaną wybrane organizacje pozarządowe, które będą świadczyć usługę we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie.
W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny oraz klauzulą informacyjną, oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi z wymienionymi).

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
Informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pod numerem telefonu 34 / 372 42 04.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content