Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

ZGM o liście Czytelnika: „treści nie polegają na prawdzie, wprowadzają w błąd opinię publiczną, list godzi w dobra osobiste spółki” etc.

Kilka tygodni temu opublikowaliśmy „LIST CZYTELNIKA: Co się dzieje w tym ZGM?”. Spółka uznała, że Czytelnik nie pisze prawdy i zażądała od redakcji usunięcia listu wraz z komentarzami, w przeciwnym razie ZGM poda Tygodnik „” do sądu. Materiał z naszej strony więc wyrzucamy i jednocześnie ujawniamy pełną treść pisma spółki. Pod ocenę Czytelników oddajemy prawdomówność adresata listu.  

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Tygodnika Regionalnego 7 dni (www.7dni.com.pl), w dniu 17 października 2016 r., listu czytelnika dotyczącego działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie  Sp. z o.o, na podstawie art. 23 oraz 24 § 1 w zw. Z art. 43 k.c.:
1. wzywamy Państwa Redakcję do zaprzestania dalszego naruszania dóbr osobistych Spółki poprzez usunięcie opublikowanego listu ze strony internetowej Tygodnika Regionalnego 7 Dni;
2. usunięcie skutków dotychczasowych naruszeń, tj. komentarzy zamieszczonych pod przedmiotową publikacją, godzących w dobra osobiste Spółki, w szczególności wskazanych w dalszej części niniejszego pisma. 

Treść opublikowanego przez Państwa listu insynuuje, jakoby Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwo Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. wykonywał nałożone na nią zadania w sposób nienależyty i wadliwy. Twierdzenia zawarte w treści listu nie polegają na prawdzie i wprowadzają w błąd opinię publiczną co do profesjonalnego sposobu prowadzenia działalności przez Spółkę. Natomiast należy zwrócić uwagę, iż Spółka dokłada wszelkich starań, aby wykonywanie nałożonych na nią obowiązków następowało w sposób właściwy, a w szczególności z zachowaniem należytej staranności.

W konsekwencji treści listu opublikowanego przez Państwa Redakcję godzi niewątpliwie w dobra osobiste Spółki, w szczególności w renomę Spółki, narażając ją tym samym na utratę zaufania niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania w zakresie zarządzania infrastrukturą mieszkaniową oraz dyskredytację ze strony potencjalnych przyszłych partnerów. To zaś wiązać może się z ewentualnymi stratami majątkowymi Spółki.

Na potwierdzenie faktu, iż tego rodzaju działanie godzi w dobra osobiste Spółki przywołać należy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 1995 r. wydany w sprawie o sygn. I Acr 1013/95, w którym wskazano: „Zgodzić się trzeba z rewidującym, gdy twierdzi on, że renoma przedsiębiorstwa rozumiana jako ogół pozytywnych wyobrażeń i ocen konsumentów o wyrobach tego przedsiębiorstwa, może być traktowana jako dobro osobiste osoby prawnej, do którego mają odpowiednie zastosowanie, poprzez art. 43 KC, dyspozycje art. 23 i 24 KC. Te bowiem wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba prawna może funkcjonować w obrocie zgodnie ze swym zakresem działania są jej dobrami osobistymi (…).” 

Zwrócić należy również uwagę, iż dobra osobiste Spółki godzi także treść części komentarzy zamieszczonych pod opublikowanym przez Państwa Redakcję listem, w szczególności komentarz z dnia 17 października 2016 r. (autor: opiniotwórczy):  „Inwentaryzacja budynku naszej wspólnoty to jeden wielki bubel, nic się nie zgadzało, różnice między mieszkaniem na parterze a trzecim piętrem sięgały nawet 8 m. Wspólnota inwentaryzacji nie przyjęła, a gmina i tak lokatorom zmieniła metraż mieszkania w umowach, na podstawie bubla nazwanego inwentaryzacją. I na podstawie tego bubla sprzedają lokatorom mieszkania. Biznes się kręci i kasa płynie do magistratu szerokim strumieniem.”.

Jednocześnie informujemy, iż niniejsze wezwanie stanowi próbę polubownego załatwienia sprawy. W przypadku niezastosowania się do wezwania, Spółka zdecydowana jest podjąć kroki prawne, co może narazić Państwa Redakcję na koszty z tym związane, które w całości ponosi strona przegrywająca sprawę.

Załącznik (wydruk publikacji):

17 października 2016
LIST CZYTELNIKA: Co się dzieje w tym ZGM?
7 dni
„Przesyłam swoje uwagi dotyczące skandalicznych faktów dotyczących działalności ZGM TBS i Urzędu Miasta (Wydział Mienia i Nadzoru zaznaczam NADZORU Właścicielskiego oraz Wydziału Komunalnego).

1. BRAK PRZEPROWADZENIA W NALEŻYTY SPOSÓB INWENTARYZACJI BUDYNKÓW LUB JEJ CAŁKOWITY BRAK.
O ile się orientuję, ustawa zobowiązywała do tego zarządcę w określonym czasie. ZGM i UM zasłaniają się brakiem środków, lecz na wysokie premie dla prezesów i członków zarządu w ciągu ostatnich 20-tu lat wydano krocie.

2. BRAK DOKONANIA WPISÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W NIERUCHOMOŚCIACH O UZUPEŁNIENIU BRAKÓW.
Za tą naganną bezczynność prawo nakłada kary finansowe tak, jak wypadku braku inwentaryzacji.

3. BRAK DOKONANIA ZMIAN W ZAPISACH KSIĄG WIECZYSTYCH DOTYCZĄCYCH UDZIAŁÓW W GRUNCIE. 
Powierzchnie nieruchomości, a co za tym idzie procentowe udziały w gruncie są błędnie poprzydzielane, co potwierdza wiele dokonanych inwentaryzacji. Zmiany w zapisach winny być dokonane na koszt sprzedającego, czyli UM i to przed 2017, kiedy ma zniknąć dzierżawa wieczysta.

4. POBIERANIE OPŁAT ZA NAJEM POWIERZCHNI WSPÓLNYCH (adaptowane strychy, garaże i inne pomieszczenia, np. węzły ciepłownicze w budynkach itp.) 
Przekazywane są one na własne konta ZGM, zamiast na pożytki Wspólnot.
 
Mam na to kilka przykładów, resztę można bez większych problemów ustalić – dostęp do ksiąg wieczystych jest bezpłatny i dla wszystkich.
Czytelnik”.
red.

Komentarze (5)

18 października 2016 WM w Częstochowie

Adaptacja strychu – jeśli przed 1994 rokiem,to niestety ale gmina bierze czynsz i może sprzedać mieszkanie,a Wspólnota nie dostanie ani grosza. Po 1994 adaptacja tylko na podstawie uchwały Wspólnoty,czynsz z wynajmu takiego mieszkania powinien zasilić fundusz remontowy. Wspólnota może uchwałą ustalać wysokość czynszu w takim lokalu. Sprzedaż takiego mieszkania należy do Wspólnoty,która sama wynajmuje rzeczoznawce,suma z sprzedaży na fundusz remontowy. Garaże własność gminy – należne opłaty to, fundusz remontowy i eksploatacja budynku. Wszystko regulujemy uchwałami i nie czekamy na dobrą wole TBS ZGM. Jeżeli macie dowody,że ZGM was robi w konia,oddać sprawę do sądu. Nie rozumiem sprawy z węzłem cieplnym,kto i za co ma płacić?

17 października 2016 dylu

Nie bądź b0ozar przesadnym dupkiem – nie ma “dzierżawy wieczystej”, jest użytkowanie wieczyste i wiadomo o co chodzi. A czy burdel w ZGM jest, czy nie warto wiedzieć. I ile ta zabawa kosztuje, kto zarabia, a kto traci?

17 października 2016 opiniotwórczy
Inwentaryzacja budynku naszej wspólnoty to jeden wielki bubel,nic się nie zgadzało,różnice między mieszkaniem na parterze a trzecim piętrem sięgały nawet 8 m. Wspólnota inwentaryzacji nie przyjęła,a gmina i tak lokatorom zmieniła metraż mieszkania w umowach, na podstawie bubla nazwanego inwentaryzacją. I na podstawie tego bubla sprzedają lokatorom mieszkania. Biznes się kręci i kasa płynie do magistratu szerokim strumieniem.

17 października 2016 obiektywny

bOazar – Czytelnik wie o czym pisze,użył potocznego zwrotu”dzierżawa wieczysta”zamiast użytkowanie wieczyste. Jak się zwał tak się zwał,ale 90% wspólnot ma grunt pod budynkami oddane w użytkowanie wieczyste na 99 lat.

17 października 2016 b0ozar@o2.pl
Nie ma czegoś takiego jak dzierżawa wieczysta. Jeśli się o czymś piszę należałoby mieć chociaż podstawową wiedzę “czytelniku”.”

Udostępnij:

10 komentarzy

 • name

  Ludzie listy piszą,listy kolorowe –
  Panie Dyrektorze, dobre imię spółki TBS padło jak ta przysłowiowa stara szkapa w 2012 roku,za sprawą ówczesnego prezesa TBS, o czym bardzo szeroko rozpisywała się gazeta wyborcza.
  Dlaczego w tedy TBS nie straszył redaktorów sądem?

 • name

  Ludzie listy piszą,listy kolorowe –
  Panie Dyrektorze, dobre imię spółki TBS padło jak ta przysłowiowa stara szkapa w 2012 roku,za sprawą ówczesnego prezesa TBS, o czym bardzo szeroko rozpisywała się gazeta wyborcza.
  Dlaczego w tedy TBS nie straszył redaktorów sądem?

 • Anonim

  I co z tą wolnością prasy? Wezwanie i już delete?

 • Anonim

  I co z tą wolnością prasy? Wezwanie i już delete?

 • czytelnik

  Uderz w stół a nożyce się odezwą,
  coś jest na rzeczy skoro TBS tak nerwowo reaguje.

 • czytelnik

  Uderz w stół a nożyce się odezwą,
  coś jest na rzeczy skoro TBS tak nerwowo reaguje.

 • olam

  Najpierw “Motylki”z UM i fundacji a teraz “Misie” z ZGM próbują kneblować media,ot takie standardy jaka częstochowska “lewica” !

 • olam

  Najpierw “Motylki”z UM i fundacji a teraz “Misie” z ZGM próbują kneblować media,ot takie standardy jaka częstochowska “lewica” !

 • EKONOMIK

  ZGM TBS SP. Z O.O. TO ONA MA DOBRE IMIĘ? HA,HA,HA

 • EKONOMIK

  ZGM TBS SP. Z O.O. TO ONA MA DOBRE IMIĘ? HA,HA,HA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content