Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Z tarczą czy na tarczy?

Trudno wymienić wszystkie tarcze, które najpierw w czasach pandemii, a teraz w dobie rosnącej inflacji zafundował nam rząd. Obecnie mamy dodatek węglowy, tyle co wszedł dodatek energetyczny, a za chwilę będziemy mieć Tarczę Solidarnościową, chroniącą przed wzrostami cen energii.

Tarcza Solidarnościowa

Rząd Mateusza Morawieckiego zapowiada wprowadzenie gwarantowanej ceny za energię elektryczną: do 2.000 kilowatogodzin rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych oraz do 2.600 kilowatogodzin rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Oczywiście każde gospodarstwo domowe musi liczyć się z tym, że nadwyżka będzie obciążona zdecydowanie wyższymi rachunkami. Dodatkowym rozwiązaniem ma być dopłata w wysokości 1.000 złotych dla ogrzewających się głównie energią elektryczną, w tym pompami ciepła.
Nieco mniej dobrych wiadomości rząd ma dla samorządów w ramach programu o nazwie Tarcza Solidarnościowa, dotyczącego wsparcia państwa w związku z ogromnymi podwyżkami cen prądu. Zapowiedziano wprowadzenie obowiązkowego oszczędzania energii elektrycznej w administracji o 10 proc. od 1 października 2022 roku.
Do zadań samorządów będzie należała także zmiana zewnętrznego oświetlenia na energooszczędne, które zużywa dużo mniej prądu.
Tarcza Solidarnościowa wiąże się też z pomocą dla przedsiębiorstw. Niestety z tej formy wsparcia skorzysta jedynie kilkaset firm z całej Polski, przede wszystkim tych, których działalność jest energochłonna. Pomoc będzie przyznawana odbiorcom pod warunkiem m.in. 100 proc. wzrostu cen energii. Wypłata środków planowana jest jeszcze na ten rok. Rząd przeznaczy na ten cel do 5 miliardów złotych. Pozostałe podmioty gospodarcze nie zostaną objęte programem, chociaż z pewnością także ich rachunki za prąd będą zdecydowanie wyższe.

Dodatek energetyczny

Częstochowski magistrat informuje, że można już ubiegać się o dopłatę do innych niż węgiel źródeł ciepła. Jego wypłatą, tak jak dodatkiem węglowym, zajmuje się Częstochowskie Centrum Świadczeń.
O dopłatę mogą ubiegać się:

– w  ramach rekompensat przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, których działalność nie wymaga uzyskania koncesji, lub jest zwolniona z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w ramach rekompensat,

– gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku, albo po tym dniu – w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Dodatek nie dotyczy gospodarstw domowych, dla których rodzajem paliwa stosowanego w głównym źródle ciepła jest gaz ziemny (gaz z sieci).

Dodatek węglowy

Wydział Polityki Społecznej urzędu miasta Częstochowy poinformował, że do tej pory do Częstochowskiego Centrum Świadczeń trafiło już ponad 11.606 wniosków na kwotę około 34 milionów 818 tysięcy złotych. Miasto skierowało wnioski o przekazanie środków na wypłatę pierwszej transzy środków na dodatki dla osób, które wnioski złożyły najwcześniej. Z budżetu wojewody wpłynęło dopiero 26,3 milionów złotych, co pozwala na opłacenie 8.772 wniosków.
Częstochowskie Centrum Świadczeń będzie realizowało wypłaty na bieżąco zgodnie z ilością wydanych informacji. Szacunkowa liczba wniosków przeznaczona do ponownej weryfikacji i rozpatrzenia na chwilę obecną wynosi około 2 tysięcy.
Od niedawna Częstochowskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski także na inne źródła ciepła wskazane w nowelizacji ustawy.
Na pytanie skierowane do magistratu przez naszą redakcję o skalę zmian we wcześniej złożonych deklaracjach, urząd miasta odpowiada:
„Możemy uzupełnić dane z ostatniego miesiąca dotyczące nowych deklaracji i korekt składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:
od 24 sierpnia do 23 września wpłynęło do UM blisko 800 deklaracji, w tym ponad 500 korekt.
Korekty nie zawierają opisowych uzasadnień. Te, które były składane po wejściu w życie przepisów związanych z wprowadzeniem dodatku węglowego, w dużej mierze dotyczą oczywiście zgłoszenia tego źródła ciepła (w formie nowej deklaracji lub korekty).”

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content