Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Wyniki badania liczby osób bezdomnych

Znamy już wyniki ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w całym kraju, w tym w Częstochowie, w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. Podczas badania, oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych, przeprowadzono ankietę, dzięki której możliwe jest uzyskanie danych socjodemograficznych o grupie osób bezdomnych. Jej wyniki mają pomóc w dokładniejszym planowaniu i prowadzeniu działań ograniczających i niwelujących negatywne skutki tego zjawiska w gminie.

Analiza zebranych danych wykazała, że w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. na terenie miasta Częstochowy przebywało 371 osób bezdomnych, w tym 48 osób przebywało poza placówkami o charakterze instytucjonalnym (miejsca niemieszkalne, altany, pustostany).

Większość – 81 % badanych – to mężczyźni. Większość mężczyzn (44 %) to osoby w wieku 41 – 60 lat, a większość kobiet (32 %) to również osoby między 41 a 60 r.ż.
Z analizy ankiet wynika, że osoby bezdomne jako najczęstsze przyczyny bezdomności wskazują:
• mężczyźni: uzależnienie od alkoholu, konflikt rodzinny, eksmisja, wymeldowanie z mieszkania, rozpad związku;
• kobiety: konflikt rodzinny, eksmisja, wymeldowanie z mieszkania, przemoc domowa.

Większość osób bezdomnych ma wykształcenie zawodowe, średnie oraz podstawowe, 12 osób bezdomnych wskazało wykształcenie wyższe.

Okres pozostawania osobą bezdomną – najczęściej udzielane odpowiedzi: 21 % badanych wskazało okres przebywania w bezdomności od 5 do 10 lat, 19 % od 2 do 5 lat i 16 % okres od 10 do 20 lat.
Jako główne źródło dochodu osoby bezdomne podawały najczęściej: zasiłki z pomocy społecznej (33 %) oraz rentę lub emeryturę (11 %). Bez dochodu pozostaje 22 % osób bezdomnych.

Poprzednie ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbyło się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. Wówczas jego wyniki wskazały, że na terenie Miasta Częstochowy przebywało 351 osób bezdomnych.

Koordynatorem badania w Częstochowie był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współrealizatorami badania są członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście Częstochowa m. in. Straż Miejska, Policja, organizację pozarządowe, streetworkerzy, placówki służby zdrowia, Areszt śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji Kryzysowej, Izba Wytrzeźwień.

Tegoroczne liczenie odbywało się zarówno w instytucjach i ośrodkach, gdzie przebywają osoby bezdomne jak i w tzw. miejscach niemieszkalnych, do których skierowane były dwa patrole (jeden Straży Miejskiej, drugi Policji z dodatkową obsadą streetworkerów – po dwóch w każdym patrolu).
W kwestionariuszu osoby bezdomnej nie były pobierane żadne dane personalne.

red.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content