Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Wybory samorządowe 2024

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który w dniu głosowania ukończył 60 lat, biorą udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im dodatkowe uprawnienia.

Jednym z nich jest możliwość głosowania korespondencyjnego, które powinno zostać zgłoszone przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 25 lutego 2024 r.
Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury) w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10 dniu przed dniem ponownego głosowania.

Zgłoszenie może być dokonane:
1) ustnie;
2) na piśmie utrwalonym w postaci:
a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej www.gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby;
3) telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego. Osoby chcące skorzystać z transportu proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 533-131-881.
W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast bezpłatny transport będzie obowiązywał na tych samych zasadach.
Ponadto osoby te mogą głosować także przez pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:
1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) mąż zaufania;
3) obserwator społeczny;
4) osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:
1) tylko od jednej osoby lub
2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 29 marca 2024 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Waszyngtona 5, II piętro, pokój nr 201 w godzinach pracy urzędu. Wniosek udostępniany jest na miejscu, ale można go również pobrać ze strony internetowej www.czestochowa.pl – Baner Wybory samorządowe 2024.

Osoba niepełnosprawna, mieszkaniec Częstochowy, może także głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania lub głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 4 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Waszyngtona 5, I piętro, pokój nr 111 w godzinach pracy urzędu.

red.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content