Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Wybory ławników sądowych

Rozpoczął się nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027. Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca bieżącego roku.

Liczba ławników do wybrania wynosi:

* Do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 56 osób, w tym do Sądu Pracy – 4 osoby

* Do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 19 osób, w tym do Sądu Pracy – 11 osób.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

* Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

* Jest nieskazitelnego charakteru;

* Ukończył 30 lat;

* Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

* Nie przekroczył 70 lat;

* Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

* Posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

* Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

* Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

* Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

* Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

* Adwokaci i aplikanci adwokaccy;

* Radcy prawni i aplikanci radcowscy;

* Duchowni;

* Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

* Funkcjonariusze Służby Więziennej;

* Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Niezbędne formularze są dostępne na stronie:
https://bip.czestochowa.pl/artykuly/71747/wybory-lawnikow-sadowych
oraz można je otrzymać w urzędzie miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Biuro Rady Miasta, pok. 12, gdzie również przyjmowane są  wnioski.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content